Voor het onderzoek naar de geschiedenis van het Heilige Geesthuis zijn bij het Stadsarchief Rotterdam en Museum Rotterdam diverse historische bronnen beschikbaar.

Sinds 1904 is het archief van de instelling ondergebracht bij het Stadsarchief Rotterdam. Tekenend voor het belang van dit archief is het feit dat dit het eerste niet-overheidsarchief in de collectie van het Stadsarchief was. Dankzij financiële steun van de Stichting Heilige Geest-Huis is het archief gedigitaliseerd en op de studiezaal van het Stadsarchief volledig digitaal raadpleegbaar. Op termijn zal het archief ook op deze website gepubliceerd worden.

Na de sluiting van het Heilige Geesthuis aan de Gerard Scholtenstraat in 1972 is een belangrijk deel van de inventaris geschonken aan Museum Rotterdam, waaronder de regentenportretten en vele gebruiksgoederen. Een overzicht van objecten van het Heilige Geesthuis in de collectie van het museum vindt u hier.

Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de armen- en ouderenzorg in Rotterdam kan bij het Stadsarchief diverse interessante collecties en archieven vinden.