Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
1.436 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Blad:
13
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
BIz. Bureaux in het Raadhuis Bijzondere School. Neutrale Bijzondere scholen voor Buitengewoon Lager Onder-wijs ( <i> Onderwijs</i> ) Bijzondere scholen voor christelijk voorbereidend onderwijs Bijzondere scholen voor R.-K. voorbereidend onder wijs C Centraal comité voor jongere werkloozen Centraal Genootschap voor Kinder-Herstelliiigs- en Vacantiekolonies Centrale Crisis-Contróle-Dienst Centrale gemeentelijke commissie voor de cultureele werkloozenzorg Centrale Polikliniek Christelijk Gereformeerde Gemeente Christelijke Koningin Wilhelmina Kweekschool.... Christelijke Huishoud- en Industrieschool Christelijke scholen voor Lager Onderwijs Christelijke scholen voor uitgebreid Lager Onderwijs Clubhuizen ,,De Arend" College Medisch Tuchtrecht Commissaris der Koningin Comité voor den spoedcursus voor Dienstboden Comité voor ontwikkeling en Ontspanning van Werk-loozen ( <i> Werkloozen</i> ) (neutraal) n Commissie van advies inzake cultureel werk voor werkloozen v, Commissie van Deskundigen van den Suikeraccijns 12 Commissie van Deskundigen voor den Wijn-accijns Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs O Commissie van toezicht op de Gemeentelijke inrich-tingen ( <i> inrichtingen</i> ) van Nijverheidsonderwijs 20 Commissie van toezicht op de kweekscholen 20 Commissie van toezicht Gem. Bureau voor voor-lichting ( <i> voorlichting</i> ) bij Beroepske uze 20 Item missie voor liet onderwijs en de volksoatwikke-•>ng ( <i> volksoatwikke•>ng</i> ) 20 Commissiën tot wering van Schoolverzuim 20 Commissiën uit den Raad, Vaste 3 Concertzalen 32 Conferentie van den H. FrancisVus' van Sales’ 24 Consulaten 12 Consulenten 12 Consultatiebureau voor Alcoholisme V V V L 21 onsultatie Bureau voor geslachtsleven, huwelijk en geboorte-regeling (Dr. J. Rutgers Huis) 27
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Blad:
14
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Blz. Consultatie Bureau voor Lichamelijk gebrekkigen 27 Consultatie-Bureaux der Rotterdamsche Vereeniging tot bescherming van zuigelingen 27 Cursus Voorbereidend Middelbaar Technisch Onder-wijs ( <i> Onderwijs</i> ) (avondschool) 16 O Deutsche Schule 20 Diergaarde, Rotterdamsche 32 Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen .. 11 Doof-stommen-onderwijs, Inrichting voor 21 Doopsgezinde Gemeente 22 Drinkwaterleiding Droogdokken o 2 Duitsch Evangelische Gemeente 22 Ë Economisch Instituut voor de textiel-industrie 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Electriciteitsbedrijf Rotterdam, Gemeente 4 Electrische Tram, Rotterdamsche 5 Emmahuis, Het 24 Erasmiaansch Gymnasium 14 Eudokia Ziekenhuis 26 Evangelisch Luthersche Gemeente 22 F Filiaal-inrichting' van liet Kon. Xed. Meteorologisch Instituut Finsche Inrichting 27 G Garnizoen 12 Garnizoens-arts 12 Garnizoenscommandant . 12 Gasbedrijf, Gemeente 4 Gedeputeerde Staten 2 Gemeentebestuur 3 Gemeente-secretaris 3 Gemeente-ontvanger 3 Gemeente Electriciteitsbedrijf Rotterdam 4 Gemeente-Gasbedrijf 4 Gemeente-Ziekenhuis . 5 Gemeentelijk Luchtvaartterrein Waalhaven 6 Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes 14 Gemeentelijk Tram- en Autobusbedrijf 5 Gemeentelijke Arbeidsbeurzen 3 Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst 4 Gemeentelijke inspecteurs(trices) Lager Onderwijs 17 Gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers(essen) 17 Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank 6 Gem. Sub-commissie voor de centrale werkplaats . . 26 Gem. Sub-commissie voor de werkobjecten voor jongere werkloozen 26
Blz. Gem. sub-commissie voor vakonderwijs aan werk-looze ( <i> werklooze</i> ) handels- en kantoorbedienden 25 Gein. sub-commissie voor vakonderwijs aan werklooze vakarbeiders 25 Gemeentelijke Technische Dienst 5 Gemeentelijke Telefoondienst 5 Gemeentelijke Verkeerscommissie 32 Gemeentelijke vervoer- en motordienst, reinigings-dienst ( <i> reinigingsdienst</i> ) en ontsmettingsdienst 5 Gemeentelijke Volksbadhuizen 32 Gemeentelijke Woningstichting 5 Gemeentelijke Zeevaartschool 17 v. Gend & Loos Expeditieonderneming 9 Geneesheeren 28 29. 30 Geneeskundig schooltoezicht 17 Geneeskundige en Gezondheidsdienst (Gemeentelijke) 4 Genootschap tot bevordering der koepokinenting 28 Genootschap „Voor Vrouwen door Vrouwen” .... 28 Gerechtshof ’s-Gravenhage 6 Gereformeerd B.urger Weeshuis 24 Gereformeerd Tehuis voor Ouden van Dagen en Weezen 24 Gereformeerde Gemeente 22 Gereformeerde kerk van Rotterdam 22 Gereformeerde kerk van Rotterdam-Zuid 22 Gereformeerde kerk van de Heij-Tuindorp 22 Gereformeerde kerk te Kralingen 22 Gereformeerde kerk te Feijenoord 22 Gereformeerde kerk te Charlois 22 Gereformeerde kerk te Delfshaven 22 Gereformeerde kerk in Hersteld kerkverband .... 22 Gesticht voor Israëlitiesche Oude Lieden 24 Gevangenissen g Gewestelijke Landstorm-Commissie Rotterdam .... 12 Graanstudieclub, Rotterdamsche 32 „Groene Kruis”, Rotterdam, Vereeniging 28 Groene Kruis, Zuid-Holl. Vereen. Het 28 Gymnasia en Lycea 14 Gymnasium voor Jongens R.K 14 H Handelshoogeschool Nederlandsche 13 Handels-Hoogeschoolfonds 1920 13 Handelsregister „Handelsschool Mercurius”, Rotterdam, Vereeniging 20 Handelsvoorlichtingsdienst Havenarbeid, Inspectie van den 9 Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam 5 Havenbelangen, Stichting 5 Haven-Poliklinieken 27 Havenziekenhuis 26 H. Anna-Kraam vereeniging 28 H. Laurentius-Jongensgesticht 24 H. Teresia Meisjes-Gesticht 24 Hervormd Burger Weeshuis 24 „Herwonnen Levenskracht”, R.-K. Vereeniging tot bestrijding der tuberculose 27 Hoogere Burger Scholen 14 en 15 Ho
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Blad:
15
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
BIz. Bureaux in het Raadhuis 3 Bijzondere School, Neutrale 20 Bijzondere scholen voor Buitengewoon Lager Onder-wijs ( <i> Onderwijs</i> ) 20 Bijzondere scholen voor christelijk voorbereidend onderwijs jrj Bijzondere scholen voor R.-K. voorbereidend onder-was ( <i> onderwas</i> ) is C Centraal comité voor jongere werkloozen -ji; Centraal Genootschap voor Kinder-Herstellings- en Vacantiekolonies 28 Centrale Crisis-Contróle-Dienst ]2 Centrale gemeentelijke commissie voor de cultureels werkloozenzorg 25 Centrale Polikliniek 27 Christelijk Gereformeerde Gemeente 22 Christelijke Koningin Wilhelmina Kweekschool 17 Christelijke Huishoud- en Industrieschool IC Christelijke scholen voor Lager Onderwijs I!) Christelijke scholen voor uitgebreid Lager Onderwijs 20 Clubhuizen „De Arend” 2 1 'è College Medisch Tuchtrecht 8 Commissaris der Koningin 2 Comité voor den spoedcursus voor Dienstboden .... 2(1 Comité voor ontwikkeling en Ontspanning van Werk-bazen ( <i> Werkbazen</i> ) (neutraal) 26 | Commissie van advies inzake cultureel werk voor werkloozen on 1 Commissie van Deskundigen van den Suikeraccijns 12 Commissie van Deskundigen voor den Wijn-accijns 12 Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs 20 Commissie van toezicht op de Gemeentelijke inrich-tingen ( <i> inrichtingen</i> ) van Nijverheidsonderwijs 20 . Commissie van toezicht op de kweekscholen 20 Commissie van toezicht Gem. Bureau voor voor-lichting ( <i> voorlichting</i> ) bij Beroepskeuze 20 Onmnussie voor het onderwijs en de volksontwikke-llnB. ( <i> volksontwikkellnB.</i> ) 20 ) Kommissiën tot wering van Schoolverzuim 20 Commissiën uit den Raad, Vaste 3 Concertzalen L Conferentie van dsn H. Transistors vin Saks . . 24 Consulaten V2 Consulenten j2 Consultatiebureau voor Alcoholisme L .L. 21 u talif Bureau voor geslachtsleven, huwelijk en geboorteregeling (Dr. ,1. Rutgers Huis) V
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Blad:
16
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
Blz. Gern. sub-commissie voor vakonderwijs aan werk-looze ( <i> werklooze</i> ) handels- en kantoorbedienden 25 Gein. sub-commissie voor vakonderwijs aan werklooze vakarbeiders 25 Gemeentelijke Technische Dienst 5 Gemeentelijke Telefoondienst 5 Gemeentelijke Verkeerscommissie 82 Gemeentelijke vervoer- en rnotordienst, reinigings-dienst ( <i> reinigingsdienst</i> ) en ontsmettingsdienst 5 Gemeentelijke Volksbadhuizen 32 Gemeentelijke Woningstichting 5 Gemeentelijke Zeevaartschool 17 v. Gend Loos Expeditieonderneming 9 Geneesheeren 28, 29, 30 Geneeskundig schooltoezicht 17 Geneeskundige en Gezondheidsdienst (Gemeentelijke) 4 Genootschap tot bevordering der koepokinenting 28 Genootschap „Voor Vrouwen door Vrouwen” .... 28 Gerechtshof ’s-Gravenhage 6 Gereformeerd B.urger Weeshuis 24 Gereformeerd Tehuis voor Ouden van Dagen en Weezen 24 Gereformeerde Gemeente 22 Gereformeerde kerk van Rotterdam 22 Gereformeerde kerk van Rotterdam-Zuid 22 Gereformeerde kerk van de 1 leij-Tuindorp 22 Gereformeerde kerk te Kralingen 22 Gereformeerde kerk te Feijenoord 22 Gereformeerde kerk te Gharlois 22 Gereformeerde kerk te Delfshaven 22 Gereformeerde kerk in Hersteld kerkverband .... 22 Gesticht voor Israëlitiesche Oude Lieden 24 Gevangenissen 8 Gewestelijke Landstorm-Commissie Rotterdam .... 12 Graanstudieclub, Rotterdamsche 32 .,Groene Kruis”, Rotterdam. Vereeniging 28 Groene Kruis, Zuid-Holl. Vereen. Het 28 Gymnasia en Lycea 14 Gymnasium voor Jongens R.K 14 H Handelshoogeschool Nederlandsche 13 Handels-Hoogeschoolfonds 1920 13 Handelsregister 11 ,,Handelsschool Mercurius”, Rotterdam, Vereeniging 20 Handelsvoorlichtingsdienst 11 Havenarbeid, Inspectie van den 9 Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam 5 Havenbelangen, Stichting 5 Haven-Poliklinieken 27 Havenziekenhuis 26 H. Anna-Kraamvereeniging 28 H. Laurentius-Jongensgesticht 24 H. Teresia Meisjes-Gesticht 24 Hervormd Burger Weeshuis 24 ,,Herwonnen Levenskracht”, R.-K. Vereeniging tot bestrijding der tuberculose 27 Hoogere Burger Scholen
Blz. Consultatie Bureau voor Lichamelijk gebrekkiger!.. 27 Consultatie-Bureaux der Rotterdamsche Vereeniging tot bescherming van zuigelingen 27 Cursus Voorbereidend Middelbaar Technisch Onder-wijs ( <i> Onderwijs</i> ) (avondschool) 16 D Deutsche Seinde 20 Diergaarde, Rotterdamsche 32 Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen .. 11 Doof-stomrnen-onderwijs, Inrichting voor 21 Doopsgezinde Gemeente 22 Drinkwaterleiding 4 Droogdokken 32 Duitsch Evangelische Gemeente 22 E Economisch Instituut voor de textiel-industrie .... 13 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Electric!teitsbedi'ijf Rotterdam, Gemeente 4 Electrische Tram, Rotterdamsche 5 Emrnahuis, Het 24 Erasmiaansch Gymnasium 14 Eudokia Ziekenhuis 26 Evangelisch Luthersche Gemeente 22 F Filiaal-inrichting van het Kon. Xed. Meteorologisch Instituut 13 Finsche Inrichting 27 G Garnizoen 12 Garnizoens-arts 12 Garnizoenscommandant 12 Gasbedrijf, Gemeente 4 Gedeputeerde Staten 2 Gemeentebestuur 3 Gemeente-secretaris 3 Gemeente-ontvanger 3 Gemeente Electriciteitsbedrijf Rotterdam 4 Gemeen te-Gasbed rijf 4 Gemeente-Ziekenhuis 5 Gemeentelijk Luchtvaartterrein Waalhaven 6 Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes 14 Gemeentelijk Tram- en Autobusbedrijf 5 Gemeentelijke Arbeidsbeurzen 3 Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst 4 Gemeentelijke inspecteurs(trices) Lager Onderwijs 17 Gemeentelijke kweekschool voor onderwijzeressenI 17 Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank 6 Gein. Sub-commissie voor de centrale werkplaats .. 26 Gein. Sub-commissie voor de werkobjecten voor jongere werkloozen 26
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS