Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
20 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 5. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
13
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
15de KWARTIER. 1ste wijk. A, Hooijkaas, F. van Vollcnhoven, G. Ma-lifeijt, ( <i> Malifeijt,</i> ) A. Hoeneveld, J. C. Manefarges, C. H. van Nahuijs. 2de wijk. J. W. Rcmij , N. Gevelmeijcr, H. Hopman, M. Verhaven. 3de wijk. J. Dijterie, M. den Boer, H. W. Maasz, J. C. Veltmeijer. 4de wijk. W. A. van der Wens, J. A. Rochussen , C. van Duijl, L. A. van Schaick. 5de wijk. II. A. Cantier Certon , A. Mildcrs , A. M. Pluijgcrs, Corn. E. van Stolk Cz., L. R. C. G. van Mierop , J. A. C. Voorhoeven. 6de wijk. G. Schollaerdt, J. Been, J. Ysaks, Arij Klapwijk. 7de wijk. J. van Leeuwen, A. C. Houwens, P. J. van Schaik, H. Witte. 8ste wijk. J. Kortlandt, D. C. Robertson, W. A. van Houten, J. Visser. 9de wijk. G. Vijgeboom, Pieterse, J. Blesgraaf. Ziekenhuis. Coolsingel, 15. 323, Commissie van administratie. F. van Vollenhoven, president. P. van der Hoeven, Jhr. Mr. W- T. Gevers Deijnoot, H. M. A. van der Ven, H. P. van Ede van der Pais, leden. G. Obreeu, lid en secretaris. W. Smalt, lid en penningmeester. J. B. Molewater, geneesheer. J. F. Schmidt, assistent-geneesheer. ( <i> assistentgeneesheer.</i> ) M. Polano, heelmeester. C. M. Veenenbos, 'assislent-heelmeester. W. Robertson, apotheker. J. Maas Cornz., huismeester. J. Maas, geb. J. B. Buijteweg, huismeester es se. L. G. Fagcl, klerk bij de commissie van administratie. E. Roodenburg, E. deRoo, hoofdziekenoppassers. M. J. de Lange, geb. Arend, H. V. Goudriaan, geb. van de Oever, hoofdziekenoppasseressen. H. L. Reichert, apothe-ker ( <i> apotheker</i> ) s-bediende. J. C. de Bock, 1ste linnenmeid. J. Ch. Luthin, machinist. Gasthuis voor syphilitische vrouwen. Hoogstraat, 11. 335. Commissie van administratie, dezelfde als van het ziekenhuis aan den Coolsingel. II. A. Bicker Caerten, heelmeester. A. van der Vecht Az., opzigter. Krankzinnigen Gesticht. Hoogstraat 11. 334. Commissie. Mr. A. van Gennep, Mr, P. G. Dalen, A. T. van Gasteel, J. F. Schunrcn, S. A. Chabot, leden. Dr. G. van Charante, geneesheer. H. Lage, heelmeester. A. Ju
Leprozen- of Proveniershuis. Schiekade, 14. 464. J. F. Hoffman, J. T. Wilkens, II. A. van Overzee, Jhr. Mr. D. G. van Teylingcn van Kamerik, regenten. Mevrouwen A. J. Hoffmaü, geb. van der Pot, H. Wilkens, geb. Boonen, A. S. van Overzee, geb. Aioll, regentessen. G. Ph. Groshans, doctor. D. van Leeuwen, chi-rurgijn. ( <i> chirurgijn.</i> ) P. A. Messcbaert, apotheker. D. Baans, binnen-vader. ( <i> binnenvader.</i> ) S. P. Kramer, huisvr. van Baans , binnenmoeder. Bank van Leening. Commissie van directie. De burgemeester, voorzitter. D. Blankenheijm, J. J. Tavenraat, Mr. J. A. M. Biehou van IJsselmonde , (eene vacature), leden. M. A. van lleusde, opper-boekhouder , tevens secre-taris ( <i> secretaris</i> ) der commissie van directie. P. van Abkoudc Jr., eerste beleener. J. Akkersdijk , kassier. A. E. Hu ijs, tweede beleener. J. P. L. van der Bell, ontvanger der lossingen. A. van der Hoeven Pz., pandbetuaarder. J. H. Torleij Duwell, derde beleener. C. A. M. van Graau-wenhaan ( <i> Graauwenhaan</i> ) , vierde beleener. H. Scbemmer Lelijveld, con-troleur. ( <i> controleur.</i> ) H. de Wolff, registreer der. H. Schenk, P. Ackers, M. C. J. Soetermeer, J. D. Nijcensas, pandbewaarders. Inbrengsters. A. Langerveld, C. van ’tllart, C. Janssens, J. van Leeuwen , C. Haakman , D. de Kwetter, E. Klein , M. Akkersdijk, M. Droog, C. Bax. Provinciale Commissie van Geneeskundig Onder-zoek ( <i> Onderzoek</i> ) en Toevoorzigt. residerende te Dordrecht. M. G. Timmers Verhoeven, med. doet. te Dordrecht, president. C. J. Yaillant Flz., med. doet. te Maassluis. C. A. L. Sandcr, med. doet. te Rotterdam. A. M. Ledc-boer, ( <i> Ledcboer,</i> ) med. et art, obst. dr. te Rotterdam. C. A. Rombach, med. chir. et art. obst. dr. te Hellevoctsluis. B. J. van den Kieboom, heel- en vroedm. te Dordrecht. A. Symons, heel- en vroedm. te Rotterdam. D. Blankenbijl, apoth. te Dordrecht, secretaris. J. E. de Vrij, math, mag. et phd. nat. doet. te Rotterdam. Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toe-voorzig
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 6. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
14
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Chemisch Laboratorium. Dr. J. E. dc Vrij, lector. A. llegelmeijer, amanuensis. Horftis Botanicus. Dr. C. A. J. A. Oudemans , lector , belast mei het bestuur. C. Witte, horiulanus. Genootschap ter bevordering; der Koepok-inenting. ( <i> Koepokinenting.</i> ) Locaal Huibrug boven de Vleeschhal. president. G. van Cbarantc, vice-president. J. Krieger, H. Lage, 1ste secretarissen. E. Dekker, 2de secretaris en thesaurier. A. G. van Stipriaan Luïscius, D. F. van der Pant, -1. G. F. Sleurs, F. W. B. Schuur-man ( <i> Schuurman</i> ) Schimmel, M. Moelaart, J. Yriens, L. F. van Saliu-gen-Schot, ( <i> Saliugen-Schot,</i> ) J. R. Koekers, A. Schrcij Vorstman, 1’. A. Keuls, P. J. Nortier, G. J. Goddard. Bestuur van de IVcderlandsclie Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Afdeeling Rotterdam en omstreken. K. M. Giltaj r , med. dr. te Rotterdam , president. C. D. L. Hanegraaff, med. chir. doet. te Rotterdam, 1ste secre-taris. ( <i> secretaris.</i> ) D. F. van der Pant, med. doet. tc Rotterdam, P. J. van Wageninge, heel- en vroedm. te Rotterdam , J. Fijan, heel- en vroedm. te Bcrgschenhoek , N. Bosz, heel- en vroedm. te Rotterdam, P. A. Keuls, heel-en vroedm. tc Rotterdam. IVederlandsehe Maatschappij ter bevordering der Pharniacie, departement Botterdam. Bestuur. Dr. J. E. de Vrij , president. A. Robertson , vice-president. P. Droogleer er Fortuijn, secretaris. B. C. Gubbels, thesaurier. F. H. L. Broedelet. Maatschappij tot redding van Drenkelingen, tc Amsterdam. Commissarissen te Rotterdam. G. van Charante, voorzitter. H. J. Nierstrasz, pen-ningmeester. ( <i> penningmeester.</i> ) G. van Reijn, H. A. Cantier Certon, se-cretaris. ( <i> secretaris.</i> ) A. de Wit van der Hoop, J. P. Thooft CJz., dhr. Mr. F. W. A. Beclaerts van Blokland, J. A. van Wageninge van Uitwijk, Robert Baclde. De vergadering wordt gehouden in het gebouw der regtbank aan ’t Ilaagsche veer, den laatsten Vrijdag van iedere maand, des avonds ten 6 ure. Museum Boijmans. Schiedamschen Dijk. Commissie. De bu
en letterkunde. J. Ravenck, tweede onderwijzer in do wisk. wetenschappen. II. A. Antony, tweede onder-wijzer ( <i> onderwijzer</i> ) in de fransche taal. Mr. J. U. Reepmaker, Zeeraar in de handelwetenschappcn. Commissie tot het examineren der leerlingen, welke ver-langen ( <i> verlangen</i> ) op het gymnasium toegelaten te worden. G. Obreen, Mr. R. A. Mees, l)s. H. N. van Teutem en de rector, leden. Mr. J. A. M. Biehou van iJsselmonde, Mr. P. G. J. Hoog van ter Aar, Mr. G. Mees en de con-rector, ( <i> conrector,</i> ) secundi. Akademie van Beeldende Kunsten en Tech-nische ( <i> Technische</i> ) Wetenschappen. Schied. Dijk. P. van der Dassen van Beeftingh, president. C. J. Glavimans, vice-president. G. van Volleuliovcn, thesau-rier. ( <i> thesaurier.</i> ) C. G. Schutze van Houten, secretaris. Dr. M. ü. Mensing, Jhr. Mr. W. T. Gevers Deijnoot, J. A. Hak-ker, ( <i> Hakker,</i> ) J. II. van de Laar, A. W. van Dam, D. Vis Blokbuijzen, A. C. Dalen, ilugo Rochusscn, A. J. Lamme, M. A. van Hcusde, leden van het bestuur. Zeevaartkundige .School. De Burgemeester, voorzitter. Commissie van Bestuur. Twee vacaturen, J. Mees, D. Blankcnbcijm, leden. Dr. P. van Galen, lector in de wis- en zeevaartkunde. Plaatselijke Schoolcommissie. H. W. A. van Oordt, president. Ds. H. N. van Teutem, vice-president. N. Messchaert, secretaris. J. B. Brcukelman, penningmeester. A. van Rijckevorscl Hz., Ds. II. G. J. van Doesburgb, C. J. Glavimans , Jbr. Mr. W. T. Gevcis Deijnoot, Dr. J. W. Sluiter, P. K. Görlitz, G. van Reijn, Mr. A. S. Milders, Mr. Ci. Mees, W. P. Knaepeu, Dr. M. C. Mensing, F. W. C. Blom, Mr. J. B. L. Weutholt, Mr. II. E. C. van Kerckhoff, G. 11. M. Delprat, schoolopziener , leden. PERS ONKEL VOOR DE VERSCHILLENDE COMMISSIEN. 1ste Commissie voor de tnsschenscholen en de openbare school in den Houttuin. H. W. A. van Oordt, president. N. Messchaert, secretaris. Mr. A. S. Milders, penningmeester. G. II. M. Delprat, Mr. J. B. L. Weutholt, Mr. G. Mees. 2 de Commissie voor de Meisjes-
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 7. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
15
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
van de kersen. A. Engclbcrt, F. Kruis, T. Boll, J. P. Hoffman, F. den Hollander, W. Baljon, J. van der Linden, D. Brouwer, H. van der Sman, D. Overman, H. Meijer, C. D. van der Hoeven, D. de Weij, J. Siramer-mans, ( <i> Siramermans,</i> ) L. Hoffman , A. van der Sman, D. Kruis, G. van Dorp, arbeiders. Wed. de Blij, kaaszelster. Refaetiemeesters van den Tabak. TT. J. de Vliegh , G. C. Tielcnius Kruijthoff, J. van Zwijndregt. Rinnenloodscn. Commissie van Toevoorzigt, D. Blankenheijm, J. Hadig, A. H. van Oordt, A. van Hobokcn van Rhoon en Pendrecht. S. Halfwecg, commissaris. C. van Dongen , J. C. Eorentzen , W. de Bruijn , II. Ouwerkerk, C. van Kuijk, R. Koster (rustende). B. Verhagen, M. Verschuren, F. Blankhart, C. Ou-wehand, ( <i> Ouwehand,</i> ) A. van Galen, D. Bruggeman, S. van Nim-wegen ( <i> Nimwegen</i> ) , W. Meijer, J. van Leeuwen , W. Visser, F. Bruggeman, loodsen. J, H. Hensen, C. de Klerk, J. Hidde, G. J. Bun-nik, ( <i> Bunnik,</i> ) E. Steehouwer, J. Schilleman, M. M. Lourens, H. van der Veen, J. F. Andricssen , J. E. Uges, N. F. Ehbcl, noodhulpen. Rallasthaalders. J. Ver does, commissaris. C. Westerduijn , J. de Jong, hoofdlieden. Commissaris voor de Turftonsters. F. de Keijscr. Commissarissen over de voormalige Rildc- Fondsen. Het Wijnkoopers-gilde. W. Suermondt, C. J. Thooft, E. C. J. van Schelle , secretaris. Het Wijnkuipers-gilde, J. A. van der Ven, J. W. Ebhard. Het Grootschippers-gilde. G. Marcelis, Arij Borsse. Het Kleinschippevs-gildc. P. el. Bliek , J. H. van Vliet. Het Zakkedragers-gikle. J. van Vliet, A. Kleijweg. Het Metselaars-gilde. W. Staats, D. Henkemans. Het Manufacturiers- en Kramevs-gilde. G. J. Ver-burgh, ( <i> Verburgh,</i> ) L. V. Ledeboer, G. van Reijn. Het Kleerraakers-gilde. W. Walters, B. van Duijl. HetKolenmeters-gilde. D. Jorissen, P.J. van der Vaart. Het Zeilmakers-gilde. N. Hoos. Het Makelaars- en Pondgaarders-gilde. H. A. van Overzee. Het Schilders- en Kunstwerkers-gilde. J. A. Bakker, J. L. Verweij, B. van de Laar. Arrond
Meisjes wcrkscbool aan de Kipstraat. Mejufvrouwcn M. van der Voort en de wed. C. Bik-kers ( <i> Bikkers</i> ) , hoofdonderwijzeressen. Idem in de Varkenstecg. Mejufvrouwcn Smit en Siebcl, JtO of donder wijzer essen. Leer- en Kweekschool voor onderwijzers, aan de Kipstraat. J. G. Knyper, hoofdonderwijzer . Vormschool voor bcwaar-schoolhouderessen. M. Gouka, hoofdonderwijzer. Bewaarschool in Boschhoek. Mcjufvrouw P. Molenbroek, geb. Prikker, hoofd-onderwijzeres. ( <i> hoofdonderwijzeres.</i> ) Idem aan het Kwakernaat. Mcjufvrouw N. Snocij, geb. Nueman , hoofdonder-wijzeres. ( <i> hoofdonderwijzeres.</i> ) Openbare stads-arm en school op het Vasteland. II. Schollen, hoofdonderwijzer. Openbare stads-armenschool, Oude-Mannenhuis op de Hoogstraat. Z. Kcnniphaas, hoofdonderwijzer. Openbare stads-armenschool in de Lombardstraat. A. Bruijn, hoofdonderwijzer. Commissie van orde en toezigt over de Korenmarkt. N. J. Noordwijns, D. C. van El, C. Schadee, C. A. van Pcsch. RePedigde Korenmeters. J. H. Wolvckamp, commissaris. J. van de Wetering, J. Lucas , hoofdlieden. J. Peters , S. van Savooyen , J. G. van den Broek, R. Beker. W. de Haan , A. de Klerk, J. Ketelaar, A. L. Buijtendijk, S. van der Sloot, C. Zonne-veld!, ( <i> Zonneveld!,</i> ) W. K. Schnaar,J. A. Ullers, J. Roemer, L. 1’. Lameer, J. F. Storm, J. Bakker, P. Hoogcndam, J. Groesbcek , J.F. van Put, J. A. Boele, meters Ist cklasse. A. Hascbrock, L. de Bruijn , G. Hoogenboom, F. C. van Vicgcn , J. Buijtendijk, J. Grct, K. de Haan, D. Visser, J. de Werk, W. Westendorp, H. G. Peters , J. Blom, J. Versluis, S. Bouwens, W. van Schijndel, P. F. van Leeuwen, J. W. Oorvers, L. Dorr, H. Hcssing, L. Pons, J. Bas , A. Kempenaar, nieters 2de klasse. W. J. Braams , R. Voorrigt, B. van der Kolk , II. A. Michalcdes, nood-hulpen ( <i> noodhulpen</i> ) 1ste klasse. J. W. A. Knassen, J. A. Geschuuren, J. Manifarges, M. van Reiju , J. Dubbcling, noodhulpen 2de klasse. Recedigde Kolenmeters. D. Jorissen, G. J. van der Vaart, hoafdlieden. P
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 8. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
16
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Zitting voor Kort Geding. Dingsdag, voormiddags ten 11 ure. Mr. J. II. Lentfrinck, Mr. A. Bakker, Mr. P. C. Eloynck van 1’apendrccht, Mr. II. J. van Buren, dhr. Mr. W. T. Gevers Deijnoot, Mr. A. Veder, Mr. P. Kruijff, Mr. P. II. Engels, Mr. P. van der Hoeven, Mr. H. H. Tels, Mr. J. B. van der Ven, Mr. W. Siewertsz van Ree-sema, ( <i> Reesema,</i> ) Mr. J. Thooft, Mr. J. van Stolk, Cz., Mr. J. C. Reepmaker, Mr. J. D. Musquctier, Mr. H. d. Burger, Mr. G. C. Burger, Mr. N. J. Hoffmaü, Mr. G. -I. de Haas, Mr. W. P. A. Vorendonk, Mr. B. M. Verbruggc, Mr. J. G. de Bruijn, Mr. P. F. Hubrecht, Mr. W. Terpstra, Mr. M. Wijngaard, Mr. II. A. C. van Kerck-hoft', ( <i> Kerckhoft',</i> ) Mr. P. C. Ballot, Mr. d. A. Kooiman, Mr. B. Oldenkott, Mr. F. B. Coninck Liefsting, Mr. F. Cantor Alta, advocaten. W. S. Burger Jr., Mr. J. Bakker, F. Ruijchavcr, J. J. Scheffer, Mr. IE. J. J. van Convent ten Oever, Mr. D. J. V. Bogaers, Mr. J. B. L. Wentholt, J. D. Castanien, procureurs. d. Bax, J. A. Braakman, J. Kloek, D. II. Corne, J. Brakkee, deurwaarders. Kantong er egt N° 1. Jhr. Mr. D. R. Gevers Deijnoot, kantonregter. C. Brons, griffier. D. L. W. van Mierop, Mr. J. Bakker, plaatsvervangend kantonregters. Kantongeregt N° 2. J. van Vollenhoven, kantonregter. W. J. Rietstap , griffier. Mr. D. J. F. Bogaers, Mr. P. Kruijf, plaatsver-vangend ( <i> plaatsvervangend</i> ) kantonregters. W. G. H. van der Horst van Lil, waarnemend griffier bij de beide kantong er egten. C. G. Stoeller, deurwaarder bij het 1ste kanton. J. II. Braakman, deurwaarder bijhetZdekanton. W. van Keulen, J. EI. Braakman, J. Voorrips, A. H. Geelen , klerken ter griffie van de regtbank. J. F. Kasman , EI. van Dokkum , G. Leeuwis , A. Verijsel, Ik Timberge, geregtsdienaren. Raad van Toezigt en Discipline. Mr. J. EI. Lentfrinck, deken. Mr. P. van der Hoeven, secretaris. Mr. A. Bakker, Mr. P. C. Hoijnck van Papen-drccht, ( <i> Papendrccht,</i> ) Mr. A. Veder, Mr. H. EI. Tels. Bureau van Consultatie. Mr. II. H. Tels, president.
Genootschap tot verbetering van Gevangenen. Afdeeling Rotterdam. Ds. G. EL M. Delprat, voorzitter. Jonkhr. N. J. Storm van’sGravcsnncle, Mr. W. L. Thompson, II. A. van Overzee, Jonkhr. Mr. D. G. van Teylingen van Knmo-rik, ( <i> Knmorik,</i> ) Mr. A. Schadee, Mr. J. A. M. Bichon van IJssel-monde ( <i> IJsselmonde</i> ) , Jonkhr. A. L. Coenen, Mr. A. Iloijnck van Papendrechfc, L. F. de Bruyn , Mr. J. C. Reepmaker, secretaris. J. Steynis Gz., hoofdonderwijzer in de gevangenis voor jeugdige veroordeelden. J. P. Vervloet, B. de Regt, hulponderwijzers. Directe Belastingen , In- en I itgaamlc Regten en Aceijnscn. Bureau in het voormalig zeekantoor, Haringvliet. H. A. Yernicrs van der Loeff, arrondissements-directeur. Mi’. A. Bakker, rijles-advocaat. Zetters der Patenten. H. Lambcrt Jz., C. J. Thooft, J. van Yollcnhoven, S. van der Willigen, J. Mees, Mr. A. Schadee, J. R. Veder. CONTROLEURS. Voor de Directe Belastingen. A.J.deLeeuw, van de 2de klasse voor de 1ste afdeeling, kantoor Korte Hoogstraat, 5. 304. W. S. van den Bcrgh van Heinenoord, van de 1ste klasse voor de 2de afdeeling, kantoor Haringvliet, 1 2. 48. Voor de Active dienst. J. F. van Harreveldt, van de 1ste klasse, F. H. Kru-semau, ( <i> Krusemau,</i> ) van de 2de klasse, beiden kantoor houdende in het zeekantoor. Foor de Comptabiliteit. E. B. J. Moïse de Chatelcux, van de 1ste klasse, belast met de verificatie van het kantoor der accijnsen, en van het kantoor Kralingen, kantoor houdende in het zee-kantoor. ( <i> zeekantoor.</i> ) W. W. van Rijsoort, van de 1ste klasse, belast met de verificatie van het kantoor der in-en uitgaande regten, kantoor houdende in het zeekantoor. ONTVANGERS. G. Mullemeister, van de directe belastingen 1ste af-deeling. ( <i> afdeeling.</i> ) Haringvliet, 12. 61, kantoor, ingaandc in de steeg naast de Episcopale kerk. H. Hoffmann van Hove,vande directe belastingen 2de afdeeling, kantoor Elaringvliet, 12.49. maaszijde. EL Grobbée, van de in- en uitgaande regten, kantoor in het zeekantoo
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS