Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
94 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 33. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Boi
Namen tot:
Bos
Blad:
36
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Buiten (wed. II. L.), particuliere. Gouds, rijweg, 13. 352. Buiten (wed, L. J.), particuliere. Hoogstraat, 5. 377. Bok (M. II. de), koopman. Schiedamschc dijk, 3. 597. Bok (A. van den), mandenm. Schrijn werkerstee", 4.294. Bok (M. van den), mandenmaakster. Bierhaven, i. 390. Bok (J*. van den), mandenmaakster. Visschersdijk, 4, 247. Bökemeijer (J. G.), winkelier. Hoogstraat, 5, 307. Bokhorst (11.) } onderbaas bij de stad. Gouds, weg, 13. 51 7. Bokhoven (wed,), groentenverkoopsler. Wijde kerkstr., 7. 8. Bol (D.), waagwerker. Crispijnlaan, 15. 120. Bol (II.), scheepmakersknecht. Tuinderslaan, 15. 68n, Bol (wed. G.), koopvrouw. Hooge zeedijk, 15. 761. Bol (wed. van der ), particuliere. Goudsche singel, 13. 801. Bolan (C. J.), hoekverk. en winkel. Weste wagenstr., 5. 562. Boldcwijn (M.;, particulier. Galerij, 6. 90. Bolk (II.), winkelier. Noordblaak, 2. 309. Bolk (II.), beeldhomoer. Molenwerf, 8. 403. Bolk (II.), winkelier. Wcstnieuwland, 4. 96. Bolk (J), particuliere. Nieuwe markt, 9. 417. Bolk (J.), naaister. Heercnstraat, 9. 75. Boll (11. J.), onderwijzer. Leuvehaven, 3. 22, Buil on Dunlop, distillateurs. Kantoor Baan, 3, 715. Boll (J.), particulier. Hovenierslaan, 13. 921. Bolle (wed. J.), particuliere. Broederlaan, 15. 179°. Bolle (I).), boekhandelaar. Noordblaak, 2. 301. Bolle (L. G.), agent eetier waarborgmaats/Krmsk., 15. 274. Bolle (T. S.), kqffijbrander. Weste wagenstraat, 5. 604. Bolle (wed. J. N.), winkelierster. Elang , 4. 40. Bolle'e (C.), koffijbrander. Peperstraat, 5. 85. Bollcurs (Gez.), winkeliersters. Hoofdsteeg, 11. 33. Bolleurs (W. H. C.), gedel. in de staatslot. Baan, 3. 222. Bolmeijer (wed. F. L.j, winkelierster. Zwijneustr,, 3. 326. Bolte (G.), ivaschvrouw. Peperstraat, 5. 63. Bolter (C.), kantoorbediende. Hoogstraat, 7. 106. Boltman (B.) , timmerman. Schiedamsche dijk , 3. 509. Bultman (C. M .), parlicul. Schrijnwcrkerstceg, 4. 296. Boltman (C J.), timmerman en tapper. Schied. dijk , 3. 69. Bolwerk (W.), particulier. Dclftsche vaart, 6. 93. Bomcr
Boogaart (C. H. van den;, wijnkooper. Gr. kipslr., 9. 468. Boogaart (L. J. van den), stuurm. Istc Botersl., 9. 549. Boogaart (G. van den), beurlschipp. Spaans, kade, 12. 136. Boogaart (wed. J. E. F. van den), particuliere. Naauwe kerkstraat, 7. 13. Boogaers (A.), particulier. Nieuwehaven, 12. 351. Boogers (wed. II.), particuliere.. Nieuwe vogelenz., 9. 299, Boogers (TL E.), peitenmaakster. Vierwindenstr., 5, 58o, Boogert (G. van den), schaper. Spaanschc kade, 12. 135. Boogerijen CA. van), schrijnwerker. Oppert, 6. 15. Boogcrijen (wed. H. J. van),' steendrukkerij en winkelier si. Groote draaisteeg, 1. 99. Boogerijen (II. van), kleermaker. Hang, 2. 431. Boogerijen (J. van), kleermakerskn. Toesteiger, 5.316. Boogmans (A. A.), schoenlaf/per. Zijl, 2. 389. [ Boom (J.), winkelierster. Korte hoogstraat, 5. 294. Boom (II. F. de), particulier. Baan, 3. 745. Boom (II. F. de), broodbakker. Binnenweg, 15. 59l a . Boom (M. van), tapster. Schotsche dijk, 3. 428. Boom CW. J.), kantoorbediende. Oostmolenstraat, 12. 316. Boom (J.), logementhouder. Fransche watertje, 5.420. Booracr (J.), particulier. Schiekade, 14. 393. Boomer en C°., commissionairs en expediteurs. Kantoor Scheepmakers haven, 1. 515. Boomer (W. C.), kantoorbediende. Delfts, vaart, 6.343. Boomer (W. L.), commission. en expedit. Karrest., 3. 183. Boon (J.), makelaar. Wijnhaven, 2. 245. Boon (F. J.), kleermaker. Weste wagenstr., 5. 471. Boon uved . J.). particuliere. Coolsingcl, 15. 299. Boonders (M.j, apotheker. Hoogstraat, 8. 22. Boonen (C.), bleeker. Binnenweg, 15. 354. Boonen (H. J.), bleeker. Coolsingel, 15. 274. Boonen (J. F.), timmermansknecht. Kruiskade, 15.273. Boonenkamp (C. G.), gedelegeerde in de staats-loterij. Hoogstraat, 5. 334. Boor (S. van der), kraamster. Groote kipstraat, 10. 175. Boot (J. H.), commission. in effect. 1ste Lombardstr., 8.143. Boot (M. B. de), icinkelier. Zandstraat, 5. 192. Boot (J. M.j, uitdrager. Schavesteeg, 5. 179, Boot (T.), metselaarsknecht. Fannekoekstraat, 9. 189. Boot (R.), kr
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 34. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Bos
Namen tot:
Boi
Blad:
37
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Bos en Zonen (J.), kooplieden. Gcldcraclic kade, 2. 45. Bos (M.), winkelierster. Schicdmnschc dijk, 3. 120. Bos (D. D.), winkelier. Schicdamschc dijk, 3. 175. Bos (F.), timmerman. Hofstraat, 5. 145. Bos (H), barbier. Schicdamsche dijk, 3. 448. Bos (11.), winkelier . Geldersche kade, 2. 45. Bos (J.), commissionair. Geldersche kade, 2. 45. Bos (J. F.), particulier. Haringvliet, 12. 118. Bos (A.), melkvcrkooper. 2de Lombardstraat, 8. 229. Bos (L.), wagenaar. Korte wagenstraat, 5. 551. Bos (W.), bicrsljfer. Goudschc singel, 13. 909. Bos (W.), annsjireker. Spuiwater. 7. 355. Bos (1). van den), scheepmaker. Oostsingel, 13. 497. Bos (wed. B. van den), particuliere. Mannenlaan, 13. 365. Bos (D. van den), timmermansknecht. Yijvcrstccg, 11. 701. Bos (J. van den), uitdrager. Groote kipstraat, 10. 16 7. Bos (wed. II. J.), winke/ierster. Karnemelksh., 13. 1016. Bos (J. M. van den), kuiper. Werkplaats Baan , 3, 727. Bos (L. van den), schoenlapper. Zeilstccg, 4. 337. Bosboom (J. H.), commissionair. Wijnhaven, I. 417. Bosch (A.), particulier. Warmoezierslaan, 13. 622. Bosch (A.), kleermaker. Kromraehang, 2. 417. Bosch (A.), schrijnwerker. Schrijnwcrkerstccg, 4. 296. Bosch (C.), smid. 2de Lombardstraat, 8. 267. Bosch (C.), sjouwer. Houttuin, 11. 162. Bosch (J.), kleermaker. 2de Lombardstraat, 8. 208. Bosch (G. W. van den), schoolhoud. Gouds, weg, 13. 546. Bosch (S.), reiziger. Haringvliet, 12. 13. Bosch (H), timmermansknecht. Zandstraat, 5. 468. Bosch (P. van den), stuurman. Kerklaan , 15. 256 c . Bosch (S. C.), vervoer. Nieuwe haven , 12. 177. Bosch (wed.), kroeghoudster. Raamstraat, 6. 543. Bosch (J. van), societeilhouder. Kruiskade, 15. 185. Bosch (J. S. van den), particulier. Hang, 4. 36, Bosgard (wed.), particidiere. Botcrsloot, 9. 558. Boshamcr (J. W.). kunstschilder. Pompcnburg, 8. 417. Bosbom (A.), winkelier. Goudschc weg, 13. 541. Boshom (J.), kantoorbediende. Goudschc weg, 13. 722. Boshom (H.), kantoorbediende. Nadorstlaan, 15. 103. Boshuizen (J. F.), schilder en glazenm.
Bols (wed. P.), particuliere. 1 >clfischc vaart, 7. 33,7. Bottelier (J. D.), suikerbnkkerskn. Saladekado, 13. 204. Böttner(wed. I’. C.), koopvrouw. Karnemelksh., 13.1034. Boutlcstcijn (M.), winkelierster. Zandstraat, 5. 4G4. Boude wijn (D.), winkelier. Roode zand, 5. 248. Boudewijns (wed.), particuliere. Baan, 3. 744. Bondier (J. B.), kantoorbediende bij de Belgische spoorweg-maatschappij. ( <i> spoorwegmaatschappij.</i> ) Veerkade, 15. 822. Bondon (A. 1). M.), slaapsteêhoudster. Schied. dijk, 3. 78. Boulnrds (A.), schoenmaker. Groene laan, 13. 760. Bonlonis (F.), winkelier. Binnenweg, 15. 373. Boulonois (A. L.), schrijnw. en stoelenm. Oppert, 6. 63. Bonlonois (C.), pakhuisknecht. Doelstraat, 8. 386. Boulonois (F.), huisverwer. Prinsenstraat, 9. 134. Bonma (wed. particuliere. Schiednmsclie dijk, 15. 749. Bouma (wed. II.), winkelierster. Hoogstraat, 10. 56. Bonman (A. II.), winkelier. Sehrijmvcrkerstecg, 4. 292. Bouman (L. J. II.), advocaat. Oppert, 6. II. Bonman (W. P. R.), predikant. Oppert, 6. 11. Bouman Jzn. (A.), commissionair. Schietende, 14. 541®. Bouman en 0°. (A.), commissionair. Schiekade, 14. 54 0. Bourghellis Zcttelcr (W. J.), particul. Saladck., 13. 476. Bourguignon (wed.), particuliere. Brocdcrlaan , 15. 182*1. Bourguignon (D.), hovenier. Lijnbaanslaan , 15. 202. Bourguignon (P.), tuindersknecht. Raamstraat, 6. 490. Bourgonjc (F. van), kraamster. Schrijnwerkers!., 4. 280. Bouricr de Oude (P. J.),winlcel. Nieuwe havenstr. ,11.111. Bonrier (P.), winkelier. Nieuwe havenstraat, 11. 111. Bourlau (A. J.), particulier. Schicdaraschc dijk, 3. 560. Bout Jr. (J.), winkel, en koopm. Schiedamsched., 3. 88. Bout Sr. (J.) , winkelier e.n verhuurder van handwagens. Halvcmaanstraat, 5. 503.
Bout (J.), particulier. Crispijnlaan, 15. 130. Bouten (A.), bleeker. Schicdamschc singel, 15. 611. Bouten Az. (H.), koopman. Steiger, 5. 336. Bouten Azn. (II.), koopman. Kantoor: Steiger, 5.326. Bouten (wed. S. J.), particuliere. Hoogstraat, 5. 377. Bouten (M.), bleeker. llinncnwcg, 15. 601. Bouter (J. de), winkelier. Hoogstraat, 7. 111. Boutmij en C°. cargadoors. Lcuvehavcn, 3. 285. Boutmij (G. J.), cargadoor. Lcuvehavcn, 3. 285. Bonton (Aved. J.), winkelierster. Kleine wijnbrugst., 2. 170. Bonts (II.), schoenmaker. Karrcstecg, 3. 192. Bonts (J.) , kuiper. Binnenweg, 15. 510. Bouwen (C.), kraamster. Nieuwe vogelenzang, 9. 299. Bouwen (H.) , beschrijv. voor de pers. bel. Boschl.. 13. 932. Bouwcns (A.), winkelier. Kleine Wijnbrugstraat, 2. 170. Bouwens Sz. (A.), koopman en koek en banketbakker. Boerensteigcr, 10. 9. Bouwens (A.), kantoorbediende Broederlaan, 15. 108 1 . Bouwens (II. J.) , kroeghoudster. Brcedstraat, 10. 584. Bouwens (S.), stuurman. Hoogstraat, 11. 321. Bouw r cns (S.), sjouwer. Riviervischmarkt, 7. 23. Bouwer (W.), winkelier. Hoogstraat, 7. 126. BouAvman (wed. A. P.), particidiere. Noordblaak , 4. 243. BouAvman (A. C.), winkelier. 1ste Lombardstraat, 8. 100. BouAvman (H.), winkelierster. Lange lijnstraat, 10.364. BouAAman (W.), commisionair. Coolsingel, 15.307. BouAvman (E. en W.), commissionairs. Cools., 15. 307. Bouwman (Aved.), particidiere. Groote kipstr., 9. 469. BouAvman (J. J.), gezagvoerder, Coolsingel, 15. 284. Bouwmeester (D. S.), makelaar. Westnicinvland, 4. 85. Bouwmeester (D. S.), makel. Kant.; Tocrcistuin , 11. 38. Bouwmeester (E. J.) , blikslager. ZAvaanshals, 14. 81. BouAA'mccster (E. J.), oudroest. Grocnendaal, 12. 367. Bouwmeester (M.), sted. comm. surnum. Hoogstr., 13. 143. BoiiAvmcester (H. J.), kramer. Blommersdijk, 14. 26. BouAvmeestcr (wed. J.), particidiere. Wijnhaven, B. 199 3 . Bouwmeester (M particulier. Raampoort, 14. 352 11 . BouAvmeestcr Jr. (W. A.), metselaar. Nieuwe h., 12. 176. Bouwmeester (J. H.) kraamster. Doelstraa
Gevonden alinea's: 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 35. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Boi
Namen tot:
Bre
Blad:
38
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Bras (P.;, mandenmaker. Visschersdijk, 4. 195. Bras (P.), vnnkelierster. Schiedamsche dijk, 3. 75. Bras (G.), sted. commies. Goudsche weg. 13. 359. Brasem (W. P. den), particulier. Delftsche vaart, 6. 350. Brass (J.), kleermaker. Delftsche vaart, 6. 348. Brusselaar (J.), tapper. Zandstraat, 5. 197/8. Brauer (E.), kantoorbediende. Wijnstraat, 2. 191. Brauer (E.), particulier. Hoogstraat, 7. 111. Brauer (H.), particulier. Wijnstraat, 2. 191. Braun (J. P.;, verific. der sted. bel. Blommerd. weg, 14. 5. Braun (J. C. PI.), makelaar der zeevaart en tapper. Zeevischmarkt, 2. 373. Braun (M.), v/eeschhouwer. Groote Kipstraat, 10. 182. Braun (S. L.), kramer. Leeuwestraat, 5. 607. Brauwere (P. de), particulier. Boompjes, 1. 112. Breckland (PI.), winkelier. Visschersdijk. 4. 115. Breda (PI.), sjouwer. Weenaplein, 14. 317. Breda (P.), smidsknecht. Kruiskade, 14. 755. Breda (P.), pakhuisknecht. Lange warande, 13. 549. Bredenbeck (B.), kleermaker. Vlasraarkt, 5. 335. Brederode (G.), kantoorbediende. Nieuwehaven , 1 2. 288. Brederode (G.), kanloorbed. Lange warande, 13. 548. Brederode (P.), zaakwaarnemer, tapper en debitant in loterijbriefjes. Molensteeg, 4. 233. Bredhouwer (JV), scheeptimmermanskn. Paardek 15. 506. Bredius (N.), winkelierster. Achter ’t klooster, 1 1. 762. Bree (G. van de), particulier. Wijnhaven, 1. 449. Breeden (W-), smidsknecht'. Hoogstraat, 11. 309. Breederhorst (wed. J. H.), kroeghoudster. Goudsche singel, 13. 971. Breedveld (C. F.), kantoorbed. Lange warande, 13. 426. Breedveld (J. W.j, kanloorbed. Ploogstraat, 11. 280. Breedveld (wed. J.), particuliere. Goudsche weg. 13. 656. Breedveld (M.), kroeghoudster. Zw. paardek, 15. 507. Breedveld (wed. P.), kroeghoudster. Schiedamsche dijk,
Braai (T. de), arbeider. Hoogstraat, 11. 270. Braai (A. J. de), kantoorbediende. Noordblaak, 2. 299. Braam fA. A.), boekverkooper. Leeuwenstraat, 5. 635. Braam (wed. G.), tapster. Schiedamsche dijk, 3. 116. Braam (W,), schoenmaker. Oostmolenstraat, 12. 336. Braam (G. R.), particulier. Oostvest, 5. 22. Braams (A. F.), particulier. Groenelaan, 13. 754. Braams (J. A , verwersknecht. Groenelaan, 13. 753. Braams (A. F.), schoenmakerknechl. Raamstr., 6. 491. Braams (A. L.), schoenmaker. Coolskade, 14. 527. Braans (W. A.), smidskn. Wijde broederst. 7. 322. Braat (J.), vleeschuerkooper. Schiedamsche dijk, 3. 74 Braax (Th.), particulier. Delftsche vaart, 6. 337. Brackemeijer (J. H.), particulier. Heerenstr., 9. 81. Brakel (S. M.), boekhoud, en. onderw. Binnenweg, 15. 333. Brakel, Jr. (S. M.), kleermaker. Meent, 8. 280. Brakkée (H.), behanger. Kruiskade, 14. ongen. Brakkée (J.), busbode. Weenaplein, 14. 317. Brakkée (J.), deurva. bij de arr. regtbank. Oppert, 6. 17. Brakkée (J.) , particuliere. Karnemelksh., 13. 1009. Brakxhoven (B.), verh. v. dienstb. Korte Raamstr., 10. 335. Brambacht (E.), particulier. Karnemelkshav., 13. 1009. Brambacht (J.), zeilm. en scheepstagrijn. Leuveh., 3. 52. Brambacht (J.) , zeilmaker. Raampoortlaan , 14. 341. Brambacht (wed. M.), particuliere. Galerij, 6. 83. Braraleij (W.), commissionair. Boschjc, 13. 1001c. Brand (D.), kramer. Lange frankenstraat, 10. 513. Brand (G.), koopman en winkelier. Melkmarkt, 8, 47. Brand (J.) , kistenmaker. Houttuin, 11. 216. Brand (J.), particulier. Goudsche weg, 13. 761. Brand (N.), winkelierster. Kaasmarkt, 9. 450. Brande (W. van den), winkelierst. Saladekade, 13. 297. Brande (G. van den), loodgieter. Leuvehaven , 1. 240. Brande (W. van den), ondenoijzer. Saladekade, 13. 295. Brandei (E. M.), boekhouder. 1ste Botersloot, 9. 572. Brande] (R.), kraamster. Raamstraat, 6. 520. Brandei (P. A.), tapperen sc/iryhw.Schied. dijk, 15. 749. Brandei (E), kramer. Raamstraat, 6. 542. Brandei (S.) , particulier Boompjes, 1. 146.
3. 71. Breedveld (wed. W.), societeithoudsier en tapster. Wasch-bleeklaan, ( <i> Waschbleeklaan,</i> ) 15. 15. Breedveld (W.), vischverkooper. St. Jacobstraat, 6. 301. Breedveld (M..), particulier. Binnenweg, 15. 510. Breemen (G. van), kantoorknecht. Weenaplein, 14. 317. Breemer (J. C.), goudsmid. Kleine kipstraat, 9. 471. Breemers (wed.), particulier. Bagijnestraat, 7. 239. Breen (H. van), timmerman. 1ste Lombardstr., 8. 133. Breen (J. van), zeeman. Nieuwehaven, 12. 194. Breen (N. van), timmerman. 2de Lombardstr., 8. 260. Breetveldt (TV), kroeghouder. Schiedamsche dijk. 3. 528. Breeuws (A.), mnzijkmeester. Nieuwehaven , 12. 174. Breeuws (C ) , schoenmaker. Nièuwehaven , 12. 174. Breeuws (H.), muzijkmeester. Nieuwehaven, 12. 174. Breevoord (A.) , knecht. Ketelaarsgang, 3. 555. Breithaupt (P. A.), schoenmaker. Noordblaak, 4. 138. Breitner (G. H.), broodbakker. Hoogstraat, 10. 105. Breitner (J. W. H.), kantoorbed. Turfmarkt, 8. 13 Breker (J. den) , scheepmaker. Waschbleeklaan, 15.14. Eremiet (J. B.), muziekmeester. Noordblaak , 2. 303. Bremer (J.), logementhouder. Groote draaisteeg. 1. 87. Bremer (J.), hofmeester. Binnenweg, 15. 605. Bremer (J.), hofmeester. Vest, 6. 438. Bremer (J. C.), goudsmid. Kleine kipstraat, 9. 471. Bremer (J. B. H.), muzijkmeester. Noordblaak, 2. 303. Brcmerkamp (C.), mandenmaker. Visschersdijk, 4. 247. Bremmer (F. J.) azijnmaker. Schiekade, 14. 366. Brendel (J. J.), reiziger. Weenastraat, 14. 318". Brendel ( G), schoenmaker. Tuinderslaan , 15. 68 a . Brender li Brandis (W. J.), magazijnmeester van ’s rijks entrepot. Weste Wagenstraat, 5. 704. Breus (C.), kantoorbediende. Rivierviscbmarkt, 8. 155. Bresser (P. H.), bladschrijver. Mannenlaan, 13. 382. Brethouwer (J.), winkelier. Rotte, 13. 1084. Breugel (Jhr. Mr. J. F. van), bewaarder der hypotheken. Boompjes, 1. 123. Breugom (P.), schipper. Halsteeg, 9. 398. Brenkel (B.), commission. Eiland Schoonderloo, 12. 65. Breukel ('R. D.), scheepm. Eiland Schoonderloo, 12. 65. Breukel (B. van), commissio
Gevonden alinea's: 6
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 36. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Bre
Namen tot:
Bru
Blad:
39
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Brcukelmnn (wed, J. B.), particuliere. Bami, 3. 217. Breukelraan (M.), makelaar. Baan, 3. 217, Breukclnian (J.B.enM.), makel. Kant.: Jufferstr., 1. 274 Breukelman (C. W), makelaar. Wcsterstraat, 15. 787 h . Brcnkelman (I).), koster. Yisschersdijk, 4. 114. Breukelman (P.), smid. Nieuwstraat, 4. 174. Breukelman (P. II.), smidsknecht. Kruiskade, 14. 647. Breukels (J. W.), particulier. Schiedamsche dijk , 3. 507. Breukels (wed. II.), particuliere. Zandstraat, 5. 43. Breukels (J. R.), •particulier. Broederlaan, 15. 182. Breukers (G.), loodgieter. Houttuin, 11. 200. Breur (A), schipper. Yisschersdijk, 2. 314. Breur (C.), scheepstimmerman. Maasstraat, 15. 771. Breur (F. N.), particulier. Zwaanshals, 14. 60. Breur (C.), houtzager. Wannoezierslaan , 13. 615. Breur (J.), wagenaar. Lange baanstraat, 10. 351. Breur (L.), winkelier. Houttuin, 11. 139. Breur (F.), kleermaker. 2de Lomhardstraat, 8. 267. Breur (P.), particulier. Goudschc singel, 13. 801. Breur (W.), metselaar. Botte, 14. 205. Brcurman (J.), sjouwer. Saladekade, 13. 262. Breurman (P.), mangelvrouw. Breedstraat, 10. 526. Breuws (A.) , hlikschüder. Hoogstraat, II. 263. Breve (F.), kantoorbediende. Lange baanstraat, 10. 305. Breij (C. G. C. de), particulier. Gouds, singel, 13. 926. Breij (wed. de), particuliere. K. Gouds, wagenstr., 10.115, Breijding (P.), verhuurst. van dienstb. Visschersd., 2.321. Breijer (M.), winkelierster. St. Pietersgang , 1. 150. Bricou (J.), klokkenverhuurder. Groeneluan, 13. 755. Briel Gz. (A. van den), onderw. en agent in eene verzekering maatschappij. Wijnbrngstraat, 1. 455. Brienen (C. van), particuliere. Vierwindestraat, 5. 565. Brink (A. J.), schipper. Binnenweg, 15. 335. Brink (W. A.), schipper. Binnenweg, 15. 338. Brink (T. J. van den), particulier. Raampoort, 14. 352 mm . Brink (wed. J. van den), winkelierst. Schied. dijk, 3. 527 Brinker (J.), particulier. Waschblecklaan , 15. 29. Brinker (J.), mnzijkant. Kruiskade, 14. 751. Brinkman, (C A.), schoenmaker. Spuiwater, 7.346. Brinkman (M.
Broek (L. P. Ie Sagefcn), ontvanger van hel regl van successie. Schcepmakershaven, 1.502. Broeke (W.), kramer. Raampoortlaan, 14.352. Broeke (J. van den), scheepskok. Paardclaan, 15. 506. Broekhals I’z. (J. II.), leerlooijer. Hoogstraat, 9. 488. Broekbals (P.), particulier. Kruiskade, 15. 188. Broekhoven (A.), winkelier. Vogelenzang, 9. 383. B\oekman (A.), particuliere. Scliiedains. dijk, 3.61. Broekman (A.), bediende. Achter de kerk, 7.25. Broekman (wed. C.), winkelierster. Hofdijk, 14.237. Broekman (F.), kleermaker. Goudsche singel, 13.953. Broekman (D.), machinist. Binnenweg, 15. 425, Broekman (wed. G.), tapster. Plein, Oude hoofdp., 12. I. Broekman (J. P.), Waschbleekl., 15, 18. Broekman L\I. IC.), hoedenmaakster. Botersl,, 9. 108. Broekman (J.), kantoorknecht, (Nieuwstraat, 4. 171. Brockmans (G. -I.), Meer makerskn. Nieuwstr., 4. 139. Broekmoijer (J. J. B.), makelaar. Wijnhaven, 2. 198. Brocksmit (J.), sjouivcr. Achter ’t klooster, 11.431. Broere (C.), schipper. Raamstraat, 6.554. Broeren (D. O.,', sjouwer. Schiedamsche dijk, 3. 532. Broeren (wed. J.), winkelierster. Kruiskade, 14. 780. Broeren (C. .1.), particulier. Nieuwstraat, 4. 161. Broeren (N. T.), kantoorbediende. Waschblcckl., 15. 14. Broman (P.), pensman. Lange paimckoekstraat, 9. 203. Bron (C. van der), ambtenaar. Nadorstlaan , 15. 83 c . Bronkhorst (H. G.). kleermaker. Hunge zeedijk , 15. 742. Bromnans (J,), winkelierster. Hoogstraat, 7. 66. Brons (C.), commissionair. Gapersleeg, 2. 99. Brons (C.j, commissionair. Kantoor: Gapersteeg, 2. 104, Brons (wed. G.), particuliere. Schiekade, 14. 464. Brons (j.), metselaarsknecht. Waschbleekl., 15. 14 r . Brons (M.), sigarenmaker. Waschbleeklaun , 15. 14". Brons (C.), grijfier. Schiekade, 14. 538. Broeking (J.), ijzergieter. Schiedamsche dijk, 3. 475. Brörman (wed.), tapster. Twecleeuwesteeg, 1. 234. Brouwer (J. J.j, hoofdcommies aan hel bureau der brievenp. Wijnstraat, 2. 212. Brouwer (wed. C.), kraamst. Nieuwe Vogelenz., 9. 325. Brouwer (C. A.), onderwijzer.
Gevonden alinea's: 5
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS