Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-23. Adresboeken Rotterdam, 1873; p. 14. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek der gemeente Rotterdam
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
23
Jaar:
1873
Is onderdeel van:
Hoogere Burgerschool voor Jongens met vijfjarigen Cursus. Leeraar in de V is- en Natuurkunde en Cosmographie. J. P. A. Franfois, Directeur, kortenaerstraat 5 Idem in de Wis- en Werktuigkunde en rcgtlijuig Tcckcnen J. Menalda van Schouwenburg, kortenaerstraat 30 Idem in de Wiskunde. B. de liegt, schiedamschesingel 88 2 H. J. Stam, van brakelstraat 6 Idem in de Scheikunde. S. HoogewerfF, coolaingel 17 Idem in de Natuurlijke Geschiedenis. Dr. H. J. van Ankurn, kruiskade 16 Idem in Staathuishoudkunde e:i Uandelsregi. Mr. E. E. van Raalte, noordblaak 41 Idem in de Ncderlatidsche Taal- en Letterkunde, Geschiedenis des Vaderlands en Aardrijkskunde. Dr. A. de Jager, scheepstimmerrrianslaan 13 C. Schepp, korte hoogstraat 26 Idem in Fransche Taal- en letterkunde en Algemeens Geschiedenis. Dr. E. Piaget, kortenaerstraat 7 Idem in de Fransche Taal- en Aardrijkskunde. P. L. Cocheret, verlengde kruiskade F 1-453 Idem in de Engelsche Taal- en Letterkunde. 3. H. Slater, van brakelstraat 4 Idem in de Hoogduitsche Taal- en Letterkunde. H. W. Muller, van brakelstraat 14 Idem in het Boekhouden. L. Drooglcever Fortuyn, schicdamschesirigel 42 Idem in hel Schoonschrijven. B. de Regt, schiedamschesingel 88 a Idem in het Handteekenen. G. J. Derens, westersingel 22 Idem in de Gymnastiek. De Gymnastiekschool, ceiidrngtsstraat 57 Hoogere Burgerschool voor Meisjes met vijfjarigen Cursus. Leerarcs in de Geschiedenis. M. van den Burg, Directrice, scheepmakershaven 27 Idem in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde. M. de Goeje, van brakelstraat 29 Idem in de Fransche Taal- en Letterkunde. Cl. de Jardiu, eendragtshmn 95 Idem in de Hoogduitsche Taal- en Letterkunde. E, Kempf, hoogstraat 144 Idem in de Engelsche Taal- en Letterkunde. M. J. Schaap, spui 8 Idem in de Aardrijkskunde. A. Sjoers, hofstraat 27 Idem in de Natuurlijke Historie. G. Mühring, hoogstraat 144 leeraar in het Teekencn. G. M. Kosters, hoogstraat 327 Idem in de Wis- Schei- en Natuurkunde. J. Timmers, hugo de grootstraat 95 Leerares in
Commissie van Taezigi W. van Dam H. Hz., zuidblaak 8 A. C. van Dam H. Hz., wijnhaven 114 H. A. van Overzee J. Jz., wijnhaven 27 J. Veder Hz., Plaatsvei vanger, boompjes 130 D. A. van Putten, Directeur-Secrelaris, kortenaerstraat 14 Indische Telegraaf-Maatschappij, Engelsche Overland-Mail Pr. O. Compagnie} en Oostenrijksche Lloyd. Agenten G. P. Ittmaun & Zoon, wijnstraat 13 Staats-Loterij Gekwalificeerde Kollekteurs Van Marle & Nierstrasz, vlasmarkt 5 Gedelegeerden der eerste klasse Booneukamp & Liebert, hoogstraat 363 De Ligt & Bolleurs, noordblaak 93 Jan Hendrik Fol, hoogstraat 246 M. Wijt & Zonen, westmeuwland 10 Nathans & Van Witsen, zeevischmarkt 12 Weduwe J. de Jongh, noordblaak 27 S. M. Wolfsbergen, westewageustraat 85 ONDERWIJS. Er&amiaanscb Gymnasium. Curatoren Slaatsr. J. W. L. van Oordt, Voorzitter, nieuwehaven 45 Dr. D. F. van der Pant, wolfshoek 5 Prof. Dr. G. Ph. F. Groshans, eerste lorabardstraat 5a Mr. J. Pols, westplein 8 Mr. J. A. Vaülant, schiedamschesingel 71 Dr. G. A. Sclmeithcr, Secretaris lange torenstraat 53 Rector Dr. G. A. Schneither, lange torenstraat 53 Conrector Dr. 3. W. Sluiter, schiedamschesingel 65 Frreceptor Dr. A. Mees II Az., schiedamschesingel 15 Leer aar der Wiskundige H etenschappen E. K. J. Verkouteren, schiedamschesingel 88 l Leeraar der Nederdnitsche taal- en letterkunde en de Geschiedenis des Vaderlands. Dr. H. J. Polak, van brakelstraat 12 Eerste Leeraar der Erotische Taal- en Letterkunde. Dr. E. Piaget, kortenaerstraat 7 Tweede Leeraar der Fransche Taal- en Letterkunde. P. L. Cocheret, verlengde kruiskade F 1-453 Leeraar der Engelsche Taal- en Letterkunde. 3. H. Sla ter, van brakelstraat 4 leeraar der Hoogduitsche Taal- en Letterkunde, H. W. Milder, van brakelstraat 14 Leeraar der Staathuishoudkunde. Mr. E. E. van Raalte, noordblaak 41 Middelbaar Onderwijs. Commissie van toezigl, bedoeld bij Art. 46 HU. a der wet op het middelbaar onderwifs, van 2 Mei 1863, (Staatsbl. No. 50), Inent belast met het beheer der koogere burger
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS