Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

 • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
 • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
 • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
126 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Blad:
1
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Blad:
2
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Blad:
3
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856. Inhoudsopgave
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Inhoudsopgave
Blad:
4
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Blz. Consultatie (Bureau van) 8 Controleurs voor de directe belastingen enz. ... 9 — — — active dienst bij idem 9 — comptabiliteit, idem 9 D. Deurwaarders 8, 19 Diaconien. Zie kerkelijke gemeenten. Diaconessen-inrigtingteUtrecht(Hulpvereen.vande) 22 Diakenen (Collegie van) der R. K. gemeente in den Houttuin * 9 Directe belastingen, in- en uitg. regten en accijnsen. 9 Doctoren 8 Domeinen enz. (Kantoor van) 10 Doodgravers 4 Doofstommen (Inrigting voor) 28 — (Instituut voor) te Groningen, Depart. Rotterdam 23 Doopsgezinde gemeente 18 Dooren’s (van — vrouwengesticht) 22 Drenkelingen (Commissarissen alhier der te Am-sterdam ( <i> Amsterdam</i> ) gevestigde Maatschappij tot redding van) 7 E. Eerste Kamer (Afgevaardigden ter) 10 Engelsche gemeente (Episcopale) 18 (Presbyteriaansche) 18 Entrepot (Rijks) 1° Episcopale gemeente (Engelsche) 18 Erasmiaansch-gymnasium Evangelisch-Luthersche gemeente 17 Expediteurs 18 F. Fabrikage (Bureau der) 1 Financiën (Bureau voor de plaatselijke) 1 Fonds ter aanmoediging van ’slands zeedienst enz. 16 — van wijlen Mej. Ida de Raadt 16 Fraaije kunsten en wetensch. (ïïoll. maatsch. van) 20 Fundatiën (Opgave van onderscheidene). Zie op de eigennamen. «. Gasthuis voor syphilitische vrouwen 5 Gemeeute-ambtenaren, tot de bureaux der plaatse-lijke ( <i> plaatselijke</i> ) secretarie behoorcnde 1 — bestuur 1 — raad * — werken (dienst der) • • • 2 Gemeenten (Kerkelijke). Zie op de benamingen der verschillende gezindheden, ook vooral datgene wat met die diaconien in betrekking staat. Geneesheeren. Zie Doctoren. Geneeskundig onderzoek en toevoorzigt (Provinciale Commissie van) 8 (Plaatselijke Commissie van) 6 Geneeskundige dienst van stads-algem. armbestuur 4 Geneeskundige school 6 Geneeskunst (Bestuur van de Nederl. Maatschappij tot bevorder, der), afd. Rotterdam en omstreken. 6 Geneeskundig genootschap 6 Gereformeerden onder ’t Kruis 17 Gevangenen (Genootschap tot zed. verbetering van) 9 Gevangenis voor jeugd, veroord. en luiis van arrest 9 Gewapende
Blz. Accijuscn enz 9 Advocaten 8 Afgescheidene gemeenten 17 Afschaffing van sterken drank (Nederlandsche ver-eeniging ( <i> vereeniging</i> ) tot), afdccling Rotterdam 23 Agenten van buitcnlandsche handelshuizen .... 16 Agentschap van ’s rijks schatkist 10 Akaderaie van beeld, kunsten en techn. wetensch. 7 Algemeen (Maatschappij tot Nut vau ’t) 20 — armbestuur (Stads) 4 Ambachten (Maatschappij tot het aanleeren vau — enz. onder de Israëlieten) 23 — (Fonds tot idem ten behoeve van minvermogende Israëlitische meisjes) 23 Ambtenaren (Gemeente-), ressorterende onder de bureaux der secretarie 1 — der 1ste, 2de, 3de en 4de klasse bij de in- en uitgaande regten en accijnsen 9 Anatomicum (Theatrum) 6 Apotheek (Stads) 4 Arrest (Huis van) 9 Armbestuur (Burgerlijk) 4 Armbusdragers 4 Arrondissements-Regtbank . 8 Assurautie-Maatschappijen 11-14 (Idem vau waarborg) 11-14 n. Bakkerij (Stads) 4 Ballasthaalders 8 Bank van leening 6 Bataafsch genootschap van proefond. wijsbegeerte 20 Bedelarij (Inrigting tot wering van) . 22 Bedienaars ter begrafenis 4 Begraafplaats (Algenieene burgerlijke) 4 Begrafenisfondsen, Ziekenbussen enz 23-24 Begraafgenootschappcn bij de Israëlieten. Zie op Israëlitische Hoofdsynagoge. Beeldende kunsten enz. (Adademie van) 7 Belastingen (Directe), in- en uitg. regten en accijuscn 3, 9 — (Plaatselijke) 3 Besnijdenissen (Kerkelyke). Zie op Isr. Hoofdsynag. Beurs (Groote-Comraissie voor de) 2 Bevolkings-registers 1 Bewaarscholen (Maatsch. tot oprigtiug van — alhier) 21 Binnenloodscn 8 Boijmans (Museum) 7 Burgemeester 1 Burgerlijk Armbestuur 4 Burgerlijke stand 1 Burgerweeshuis 21 Brandmeesters en Brandspuitm. voor de 16 wijken. 2 Brandweer 2 Brievenpost (Personeel dor) 10 Bijbelgenootschap ■ • . 20 ( . Cargadoors 16 Chirurgijns. Zie Heelmeesters. Comraiesen 9 Commissariaat van policie iu de beide kwartieren 2 Commissie voor de groote beurs 2 Commissie voor de vlas- en lijnzaadmarkt .... 2 Commissie voor de koornmarkt 2 Consulaten 11 Consuls-Geueraal, Vice-Consul
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS