content

Hillegersberg

Wijk in het noordelijk deel van Rotterdam; tot 1941 een zelfstandige gemeente.

Inhoudsopgave

Geschiedenis

In 1028 bevestigde keizer Koenraad in een oorkonde de gift - door de bisschoppen Ansfridus en Adelbold - van het dorp Bergan aan de abdij van St. Paulus te Utrecht. Dit is de oudste, erkende, schriftelijke vermelding van Hillegersberg. De eerste bewoners moeten zich al eeuwen eerder in de streek hebben gevestigd. Bij opgravingen in de kerkheuvel zijn scherven aangetroffen van aardewerk dat waarschijnlijk afkomstig is uit de pre-Romeinse tijd. Van de middeleeuwse geschiedenis van Hillegersberg is weinig met zekerheid bekend. Vast staat dat Rotterdam op zeker moment in het bezit kwam van de ambachtsheerlijkheid niet oplossen. Het precieze moment waarop dat gebeurde is onduidelijk. Tot 1811 omvatte het ambacht Hillegersberg en Rotteban ook Bergschenhoek, hetwelk in dat jaar een zelfstandige gemeente werd. Hillegersberg, met inbegrip van het buurtschap Rotteban, werd in 1941 geannexeerd door Rotterdam.

Bronnen

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie archieven van Hillegersberg (zie daarvoor het archievenoverzicht hieronder). Ook heeft het Gemeentearchief Rotterdam prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over Hillegersberg. Het beeldmateriaal is toegankelijk via afbeeldingen,beeld en geluid en een kaartsysteem op de studiezaal. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de digitale bibliotheek (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994). Krantenartikelen vanaf 1993 kunt u terugvinden in de digitale krantenklapper; krantenartikelen van 1947 tot 1993 in de kaartcatalogus op de studiezaal.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m 1)

1153 1957 - 1969 Vereniging de 110-Morgen 0,78
262 1779 - 1876 Familie Koops / Familie Hoos 0,72
378 1925 - 1940 Vereniging Nieuw-Hillegersberg-Noord 0,26
508 1925 - 1989 Gereformeerde Kerk Rotterdam-Hillegersberg/Schiebroek 10,48
314 1811 - 1925 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (NNA) 426,33
660 1918 - 1982 Christelijk Historische Kiesvereniging Hillegersberg/Christelijk Historische Kiesvereniging Schiebroek 0,47
1111 1933 - 1944 Prentenkabinet van Hillegersberg 0,13
406 02 1941 - 1959 Hulpsecretarie Hillegersberg 0,12
6 01 1506 - 1941 Gemeente Hillegersberg 58,43
826 1986 - 1991 Projectgroep Stadsvernieuwing Kleiwegkwartier 0,26
818 1986 - 1993 Projectgroep Stadsvernieuwing District Oost en Noord 0,39
156 01 (1450) 1580 -1948 Hervormde Gemeente Hillegersberg: Kerkenraad 3,48
156 02 (1592) 1627 - 1945 Hervormde Gemeente Hillegersberg: Diaconie 3,48
156 03 (1565) 1571 - 1945 Hervormde Gemeente Hillegersberg: Kerkvoogdij 6,29
156 04 1904 - 1974 Hervormde Gemeente Hillegersberg: aanvulling Diaconie 3,64
238 02 1816 - 1872 Nederlands Bijbelgenootschap, afd. 'Ring van Hillegondsberg' 0,13
18 1585 - 1811 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) 542,54
1248 1927 - 1937 Arbeiders Jeugd Centrale, groep Hillegersberg (AJC) 0,07
1298 (1979) 1983 - 1996 Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 11,12
1378 1974 - 2002 Comite Wereldgebedsdag Hillegersberg (Rotterdam) 0,12
1418 (ca. 1860) 1918 - 1994 E.Th. Ketel, kleuteronderwijzeres (1928- ) 1,08

Stamboomonderzoek De volgende gegevens van Hillegersberg kunt u via Zoeken op personen raadplegen:

Periode

Doop gereformeerd 1648-1651; 1657-1811
Trouw gereformeerd: 1619-1811
Trouw gaarder 1619-1811
Ambachtstrouw 1619-1695 1701-1811
Begraven kerk 1619-1811
Begraven gaarder 1696-1713[2]

Zie verder de archiefwegwijzer Burgerlijke Stand

[1] Voor de periode 1696-1700 zie Trouw gaarder [2] Voor opname van deze periode is gekozen omdat in deze specifieke periode de gaarderregisters meer informatie bevatten dan de kerkelijke registers

Notariële archieven Zie de archiefwegwijzer Notariële Akten

Bouwtekeningen Van de voormalige gemeente Hillegersberg zijn bouwtekeningen uit de jaren 1892-1941 aanwezig. U kunt op het huidige adres in de gemeente Rotterdam zoeken. Bouwtekeningen van na 1941, toen Hillegersberg onderdeel werd van Rotterdam, doorzoekt u ook via deze link. De bouwtekeningen van Hillegersberg zijn opgenomen in de inventaris van het archief van de gemeente Hillegersberg.