Stadstekenaars 2024 gezocht

Ieder jaar zoeken CBK Rotterdam en het stadsarchief kunstenaars die de stad in beeld willen brengen, onze stadstekenaars. Dit jaar is er wederom gekozen voor een actueel thema: bestaans(on)zekerheid. We vragen de tekenaars dit onderwerp in beeld te brengen.

Publiek Domeindag 2024

Op 1 januari komen de werken van makers die 70 jaar geleden overleden zijn in het publieke domein, waardoor de auteursrechtelijke vervalt. Er is dan geen toestemming meer nodig om gebruik te mogen maken van deze werken. Dit vieren we op 12 januari.

Openbaar in 2024

Op 1 januari 2024 worden honderden archiefstukken openbaar, deze waren tot dan toe niet of alleen onder voorwaarden in te zien waren. Het gaat om stukken uit 1948 maar ook uit latere jaren.

Stadsarchief Rotterdam

Het Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. Ruim 700 jaar geschiedenis van stad en regio is toegankelijk voor bezoekers via onze studiezaal of online. Onze bijzonder rijke collectie omvat honderdduizenden prenten, foto's, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken.