Archiefinspectie

Wat doen we, hoe werken we, wie zijn we en waar kunt u ons vinden.

Producten en diensten

Archiefinspectie Rotterdam biedt producten en diensten gericht op de ontwikkeling van de kwaliteit van de informatiehuishouding. Lees hier welke dat zijn.

Wet- en regelgeving

Overzicht van wet- en regelgeving, normen en standaards gericht op het waarborgen van de goede, geordende en toegankelijke staat van overheidsinformatie.

Vooraf advies vragen

Voordat informatiesystemen of archiefruimten in gebruik worden genomen en vervanging, overbrenging of vervreemding van informatie plaatsvindt, is advies van de archivaris vereist.

Strategisch informatie overleg

Inhoudelijk overleg over thema’s als waardering, selectie, vernietiging, architectuur, informatiebeveiliging, geheimhouding en openbaarheid, open data, en auteursrecht.

Goedkeuring vereist

Tijdig selectie en vernietiging uitvoeren zijn onderdeel van goed informatiebeheer en vereisen goedkeuring van de archivaris.

Tijdig melding doen

Bepaalde handelingen betreffende (het beheer van) de informatie moeten worden gemeld aan de archivaris. Kijk hier welke handelingen dat zijn.

Verslagen over het archief- en informatiebeheer

Openbare verslagen  over het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het informatie- en archiefbeheer in Rotterdam en over ketenarchivering.