Geschiedenis

Bij Keizerlijk Decreet van 21 oktober 1811 werd het ambacht Hillegersberg en Rotteban gesplitst in de gemeenten Bergschenhoek en Hillegersberg. Dat is het begin van de gemeente Bergschenhoek.

In 1811 telde de gemeente 700 inwoners, in 1870 bedroeg dit 951, in 1890 steeg dit aantal tot 1131 en op 1 januari 1937 bedroeg het aantal inwoners 2901. In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX, 1993) werd Bergschenhoek aangewezen als groeigemeente; het dorp groeide van 6000 inwoners in de jaren 1990 tot ruim 17.000 inwoners in 2006.

 image

Onderzoek doen in overheidsarchieven

Sinds 2004 berusten de archieven van de voormalige gemeente Bergschenhoek in het Stadsarchief Rotterdam. U kunt de archieven inzien in de studiezaal:

Overige archieven, beeldmateriaal en literatuur

Stadsarchief Rotterdam bewaart ook materiaal van privépersonen, bedrijven en instellingen die actief zijn (geweest) in Bergschenhoek. Gebruik voor een actueel overzicht het zoekscherm Archieven onder Zoek en ontdek.

Het beeldmateriaal is toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de bibliotheekcatalogus (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994).

Stamboomonderzoek

Om de burgerlijke stand te doorzoeken, kunt u gebruik maken van de website WieWasWie of van het zoeksysteem bij Zoek en ontdek. Originele aktes van de burgerlijke stand kunt u, voor zover openbaar, opvragen op de studiezaal aan de Hofdijk.