Geschiedenis

Al in de twaalfde eeuw bestond er aan de rivier de (Maas-)Merwede een nederzetting met de naam Riede. Aangezien het dorpje tussen 1373 en 1375 meermalen werd getroffen door overstromingen, trokken de inwoners weg.

De inwoners besloten het gebied droog te leggen en creëerden hiermee de polders Oud- en Nieuw Rijerwaard. In 1404 was de eerste polder, de Oud Rijerwaard, voltooid. Deze lag aan de oostelijke kant van de Lagendijk. Enkele decennia later was de westelijke zijde drooggelegd en ontstond de Nieuw Rijerwaard. De eerste bewoners vestigden zich aan de Oostendam, het hoogste punt van de Rijerwaard.

In 1446 werd Ridderkerk officieel gesticht, toen ambachtsvrouw Margriet van Comene een handvest opstelde met regels voor het bestuur en de bevolking. Tegelijkertijd ontstonden in de omgeving van Ridderkerk ook andere dorpjes in de drooggelegde Rijerwaard, zoals Bolnes, Oostendam, Rijsoord en Slikkerveer.

De inwoners van de dorpjes rondom Ridderkerk leefden in de vijftiende en zestiende eeuw met name van de akkerbouw en veeteelt. Vanaf de zeventiende eeuw begonnen veel boeren ook aan vlasbewerking te doen. Het vlas werd geweekt in de rivier het Waaltje en onder meer verwerkt tot touw en linnen. Ook werd uit het vlas lijnzaad gewonnen, dat werd geëxporteerd.

Door de komst van de scheepsbouw in de negentiende eeuw steeg de werkgelegenheid in Ridderkerk en de omliggende dorpjes en werd de infrastructuur verbeterd en uitgebreid. Aan de rivieren de Noord en de Nieuwe Maas ontstonden grote scheepswerven en het aantal inwoners nam aanzienlijk toe.

In de negentiende eeuw werden de dorpen Rijsoord en Strevelshoek samengevoegd met de gemeente Ridderkerk. Ondertussen veranderde de economie van Ridderkerk aanzienlijk. De scheepsbouw en de vlasbedrijven maakten plaats voor enorme bedrijventerreinen en schone industrie.

Een weg met twee auto's en een verkeersbord met pijl richting Ridderkerk

Onderzoek doen in overheidsarchieven

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een collectie overheidsarchieven van Ridderkerk. U kunt de archieven inzien op de studiezaal:

Overige archieven, beeldmateriaal en literatuur

Stadsarchief Rotterdam bewaart ook materiaal van privépersonen, bedrijven en instellingen die actief zijn (geweest) in Ridderkerk. Gebruik voor een actueel overzicht het zoekscherm Archieven onder Zoek en ontdek.

Het beeldmateriaal is toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de bibliotheekcatalogus (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994).

Stamboomonderzoek

Om de burgerlijke stand te doorzoeken, kunt u gebruik maken van de website WieWasWie of van het zoeksysteem bij Zoek en ontdek. Originele aktes van de burgerlijke stand kunt u, voor zover openbaar, opvragen op de studiezaal aan de Hofdijk.