Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
59 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-63. Adresboeken Rotterdam, 1919; p. 84. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1919
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
90
Jaar:
1919
Is onderdeel van:
Schoenmakersveroen. ,,Het Oosten”. Bestuur T. J. van Rossum, voorzitter G. Stofregen. Ie secretaris, Speelmanstraal 100 N. Ouwerkerk, 2e secretaris, Hoveniersstraal 34 H. J. Zon, le penningmeester A. Kruger, 2e penningmeester J. Leeneman. le commissaris L. Homkes, 2e commissaris Schoenmakersvereenlglng „Het Westen”. Bestuur If. van Hulst, le voorzitter, Havenstraat 109 , H. C. G. v. d. Leek, 2e voorz., Volmarijnstr. 142 Corn Borsten Az., le secret., 2e Middellandstr. 4 B. Goudswaard. 2e secretaris, v. d. Poelstraat 16 M. Spits, le penningm., Schietbaanlaan 77 P. van Oosterhout, 2e penningm., Ruilstraat 8 L. Links, algemeen adjunct, Joost v. Geelstr. 53 Vereenlglng van Rotterdamsche Patroons In het Dameshoed enbedrljf. R. H. Bartels, voorzitter, Jonker Fransstraat 136 A. Leons, secretaris, Binnenweg 80 C. H. Zwaan, penningmeesteresse, Hang 87 H. Hopster, Noordblaak 51 M. I. van Dam, Jonker Fransstraat 74 Jacq. Hartogs, Weste Wagenstraat 70 Bond van Ned. Fabrikanten en Handelaren in Slachtproducten. Coolsingel 33. Bestuur Alex. Reens, voorzitter, Voorschoterlaan 127 > PI. Wolf, secretaris, Linnaeusstr. 49, Amsterdam J. A. van Walsem, penningm.. L. Frankenstr. 32 Behartiging van de belangen van de Handelaren in Slachtproducten bij hunnen binnen- en buiten-laudschen ( <i> buitenlaudschen</i> ) Handel. Bond van Nederlandsche Schllderspatroons. Secretariaat; L. de Groot, Leuvehaven 63. Schllderspatroons-Vereen. ,, Lucas”. Afdeeling R’dam van den Bond van Nederl. Schllderspatroons. Secretariaat: Nieuwehaven 158a. L. de Groot, voorzitter, Leuvehaven 63 J. J. Tuynenburg Muys, secretaris, 1 Nieuwehaven 158a Nederlandsche Stukadoors Patroons-Bond. Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 11 September 1902. Goedgekeurd bij Kon. Besluit' van 27 April 1903, Staatsblad No. 97. Bestuur P. Jonkhoff, voorzitter, Heere Binnensingel, Groningen A. C. Elfring, secretaris, Carl Reynierskade 1, 1 Den Haag H. van Vreeswijk, penningm., Delftschevaart 26a Rotterdam Afdeeling Rotterdam. A. W. Carati,
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-63. Adresboeken Rotterdam, 1919; p. 323. Bedrijven en beroepen etc.
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1919
Hoofdstuk:
Bedrijven en beroepen etc.
Blad:
325
Jaar:
1919
Is onderdeel van:
Handelaars in: G. Lokin, handelaar in verbandstoffen - Beneden Oostzeedijk 141a N.V. Mij. „Sanitas", hand. in verbandstoff. - Haagscheveer 6a A.Macquelin.hand.i.verbandst. Cl.deVriesel. 104b Magazijn Sanitas (C. G. Spruyt Jr.), handel. in verbandstoffen - Rozenburgstraat ... 79b Maison Lourens, hand. in verbandstoffen - Oppert 102 & Pompenburgsingel 2 W. van Oppen, hand. in verbandstoffen - Nieuwe Binnenweg 298b „Fax”, hand. in verbandstoffen - Hang... 6b „Het Roode Kruis", (B. Roos), handelaar in verbandstoffen - Weste Wagenstraat ... 93 P. Schamlé, hand.in verbandst. - Stationsw. 14b C.Smit, hand.i.verbandst. W. de Withstr. 41a H. Spetter & Co., hand. in verbandstoffen - Jonker Fransstraat 72a A.v.derTak,Pand.i.verbandst. le Middell.str 42b J.C.Trompert, hand.in verbandst. Hoogstr. 180 Wed. A. Verwaal, hand. in verbandstoffen - le Middellandstraat 49b Wester-Apotheek (Spruyt & Co.) handel, in verbandstoffen - Nieuwe Binnenweg 115a-b J.F.v. Wijngaarden, hand. in verbandstoff. Aramanstraat 13a Th.v.der Zon, hand.i.verbandst. - Goud.rijw. 67b Gebr. v. der Zwaai Wz., hand. in verband-stoffen ( <i> verbandstoffen</i> ) - Havenstraat 19-21 VERFWAREN. A. G. v. Beest, hand. in verfw. - Haringvl. 57a-b L. J. Boone, hand. in verfwar. Noordm.str. 68a-b fa. M. N. Carlée, hand. in verfwaren - Tei-lingerstraat ( <i> Teilingerstraat</i> ) 100a Gebr.Cleton, hand. in verfw. - A.v.Nesstr. 81b A. Diederix, hand.in verfw. - Jonk.Fransstr. 121b N.Venn. Van Dorsser & Co’s Verfhandel, handel, in verfwaren - Nieuwehaven 41b Van Duura & Versteeven, handel, in verf-waren ( <i> verfwaren</i> ) & vernissen - Nieuwehaven 79 & 83a & Honingerdijk 340 E. Estié. hand. in verfwaren - N. Binnenw. 164a Wed.H.Flaes&Zn., hand.i. verfw. Nieuweh. 161b A.P. de Haan, hand. in verfw. - Schied.dijk 211b Haarlemsche Stoom-Verffabriek, handel, in verfwaren - Schoutenstraat 131a-135b H. v. der Hall, hand. in verfw. - Boompj. 122b Van Hattem & Tiemam handelaars in verf-waren ( <i> verfwaren</i> ) - Nieuwlltid 1
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-64. Adresboeken Rotterdam, 1920; p. 402. Bedrijven en beroepen etc.
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1920
Hoofdstuk:
Bedrijven en beroepen etc.
Blad:
401
Jaar:
1920
Is onderdeel van:
G. M. Zeiler, schoen-&laarz.m. - Schied.d. 208a-b C, v. Zeist, schoenm. - Vrijenbanschestraat 11a M, C. Zervaas, schoenmaker - Bloemstraat 79b L. Zom, schoen- & laarzenm. - Achterom 70b L. Zom, schoenmaker - Coolvest 70b H. J. Zon, schoen-&laarz.ra. - Siondw.str. 61a D. Zwüeste, schoen-&laarz.m. - Croosw.str. 109b A. H. Zylmans, schoenmak. - Feijenoordstr. 18a Schoen- en laarzenmakers. (Orthopaedlsche) A. Bakker v.h.. C. J. du Moulin, schoen-8c ( <i> schoen-8c</i> ) laarzenmak. (orthopaed.) - N.Binn.w. 252b L. Tan Dongen, schoenmaker (orthopaed.) Jonker Fransstraat 52a H. v. Draanen, voorh.H.v.IJserloo, schoen-& ( <i> schoen&</i> ) laarzenmak. (orthophaed.) Kruisstr. 60b J.Ek, schoenmaker (orthopaed.) -Maur.str. 81c H, A. C. Goosen, schoen-&laarz.m. (orthop.) - Schiedamschesingel 40a M. Th. de Groot, schoen- & laarzenmaker (orthopaedisch) - Weezenstraat 9 J.Hanswijk. schoenm.(orthop.) Admiral.str. 14a C. PI. F. Helms, schoenmaker (orthopaed.) - Ie Middellandstraat ... 27b L. Homkes, schoen-& laarzenm. (orthop.) - Kortekade 8a L. R., C. Kulche, schoenmaker (orthopaed.) - Harddraverstraat 6b G. v. der Linden, schoen- & laarzenmaker (orthopaedische) - Goudschesingel ... 239 Fricdrich Paulike, schoenmak, (orthop.) - Mauritsweg 32b George Ponjée. schoen- & laarzenmaker (orthopaed.) - Korte Wijnstraat 4a-b P. G. Ponjée, schoen-Sdaarzenm. (orthop.) - Vijverhofstraat 139 /. M. Sprangers, schoenmaker (orthop.) - Bingleystraat 12b P. Vaarties, schoenm. (orthop.) - Bergweg 322b & Banierstraat 103b | M. Wilmont, schoenm. (orthop.) Molenst. 3 C. W. de Waal, schoenmak, (orthopaed.) - St. Mariastraat Sla Schoorsteenvegers. J. Bakker, schoorsteenveger - H. Boezem... 39c F. Dalessi & P.Lafranca, schoorsteenvegers - Oranjeboomstraat 33b G. Dalessi, schoorsteenveger - Nieuwstr. 18b fa. G Gianoni, (G. Quattrini), schoorsteen-veger ( <i> schoorsteenveger</i> ) - Nieuwstraat 8 A. Hoffmann, schoorst.veger - Kruiskade 66a fa. H. & E. Inselmini, schoorst.v, - Molenst. 32b D. P. van Leeuwen
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-64. Adresboeken Rotterdam, 1920; p. 1256. Alfabetische naamlijst
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1920
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Hor
Namen tot:
Hot
Blad:
707
Jaar:
1920
Is onderdeel van:
I Hospitaal Arnerikaansche troepen - Schie-ï ( <i> Schieï</i> ) damscheweg 290b-292b (Hossen, A., in modes - Koningsveldestr. 39a | Hosson, J. P. de, kantoorbed. - Schied.w. 45a ( Hossen, J. P. de, pakhuis - Hudsonstr. 27a | Hoste, Iréne - Graaf Florisstraat 94b ('Hotel Américain - Kruisstraat 54a ! | Hotel ,,Amerika” - H. v. H., Rietdijkstr. 96a-b 1 ( Hotel ..Breda” - Boerensteiger 82 IjHotel Breda (W.H. Nilwik) - Houttuin ... 75a-b ; I Hatel ,,De Beurs” - Gelderschekade ... 22 IjHotel ..Galand” - H. v. H., Pr.Hendrikstr. 95 j(Hotel Cats - Hugo de Grootstraat 57b 3 Hotel „Centrum” - Middensteiger 34a Hotel „Centrum” (J. M. H. v. Wees) Openrijsluin 2a Hotel „Du Commerce” - Hoogstraat ... 173 Hotel Continental (K.deGrooth) - Haringvl. 24 firmant: K. de Grooth. Hotel Continental - Oosterkade 11 Hotel „Europa” - Jonker Fransstraat ... 138b Hotel de 1’Europe, Grand, café-restaurant Kruisstraat 12-16 firmant: W. J. Schrijvers. Hotel de ,,1’Europe” - Goudschewagensitr. 22 ; Hotel de France - Hoogstraat 201 Hotel „de France” - Hoogstraat ... ... 218a Hotel „Harwich” - H. v. H., Rietdijkstraat 54 Hotel de Hollande - Hoofdsteeg 28b Hotel „Jeruël” - Jan van Loonslaan ... ... 18b Hotel de Kat (Aug. Fister) - Openrijstuin 9c Hotel König - Ged. Glashaven 41 Hotel N.A.S.M., ingang - Rijnhaven n.z. 55 Hotel „De Paauw” - Oranjestraat 12 Hotel Pension - B-oerensteiger 11a Hotel , .Pomona”,restaurant - Nieuweh.'St. 5 Hotel Poppel - Spaanschekade 9b Hotel „Schweinsberg” - K. Hoogstraat 14h Hotel „Smits” - Oudehoofdplein 2-3 Hotel Splendid (Willy van Meurs) - Van Oldenbarneveltstraat 67 Hotel „Stuur” (J. van Duijn) - Rietdijk ... 54 Hotel Suverein - Hugo de Grootstraat ... 61a-b Hotel „Tourist” - Reederijkade 2b i Hotel Verbrugge - Hoogstraat 187 Hotel Vogels - Hoogstraat 319a Hotel Weimar - Spaanschekade 12-13 directeur: B. W. C. Vermunt. Hotel, Wester-, (P. Gerretsen-Moonen) - Westzeedijk 9 Hotel „De Zon” (Th. van Heijningen) - Veemarkt 21a-b Hotel-Café-Restauraut „Gerard” - Oost Pot
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS