Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Boek
2161 Maatregelenplan wateroverlast Rotterdam 2016-2017
Auteurs:
Jurgen Bals en Suzanne Klerk ; Programma Wateroverlast Rotterdam
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Jaar van uitgave:
2016-0206
Uitgever:
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Documentsoort:
Publicatie
Annotatie:
Water vormt voor Rotterdam een wezenlijk onderdeel van de stad. De watersystemen staan echter onder druk. Door klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking is het water- en rioleringsbeheer een complexe opgave. De kans op wateroverlast neemt daardoor toe. Om de opgaven in de stad zo goed mogelijk aan kunnen pakken, heeft Schieland en de Krimpenerwaard een nieuwe gebiedsgerichte aanpak opgesteld voor een waterbestendige stad: het Programma Wateroverlast Rotterdam. Het hoogheemraadschap richt zich daarmee enerzijds op maatregelen om regenwater vast te houden en te infiltreren, om zo de wateroverlastopgave op te lossen. Anderzijds stelt het plan een aanpak voor om waterbewustzijn te creëren bij alle betrokken partijen, inclusief bewoners en bedrijven.