Uw zoekacties:

663 Collectie Van de Wilde (giftebrieven e.a. van huizen te Delfshaven)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Opmerkingen openbaarheidsbeperkingen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Inventaris
663 Collectie Van de Wilde (giftebrieven e.a. van huizen te Delfshaven)
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Inventaris
1 Transfix, met 4 van zegels voorziene stukken
Giftebrief voor schepenen van Delft 10 januari 1663. Diederik van Coolwijck, hoogbaljuw en dijkgraaf van Delfland verkoopt aan Pieter Cornelisz. Bijl, won. te Rotterdam een huis en erf op Delfshaven aan de Westzijde van de Kulk, genaamd "het Hart", belendende ten Z. de erfgenamen van Pieter du Bois, ten N. de weduwe en erfgenamen van Daniel van Stelant, strekkende voor van de straat westwaarts tot aan de Kreeksloot; koopsom 1000, plus passeren van een schuldbrief van 1300 gld.
Giftebrief voor schepenen van Delft 16 mei 1665. Pieter Cornelisz. Bijl verkoopt aan Robbregt Agers een huis en erf te Delfshaven aan de Westzijde van de Kulk, belendend ten N. de weduwe van Daniel van Stelant, ten Z. P. Dubois, strekkende voor van de straat westwaarts tot aan de Kreeksloot; koopsom 1500 gld, plus passeren van een schuldbrief van 500 gld.
Giftebrief voor schepenen van Delft 21 febr. 1669. Robbert Agers, Engels koopman, verkoopt aan Simion de Danser een huis en erf te Delfshaven aan de Westzijde van de Kulk, genaamd "het Hart", belendend ten N. de Weduwe van Daniel van Steeland, ten Z. Cornelis Both van der Hem, strekkende voor van de straat westwaarts tot aan de Kreeksloot; koopsom 2400 gld.
Giftebrief voor schepenen van Delft 3 mei 1710. Pieter Soel, notaris en procureur te Delft, procuratie hebbende van Beuckel den Danser, commies-generaal van de convoyen en licenten te Rotterdam, voor de ene helft, en Egidius den Danser, koopman te Amsterdam voor 1/3 van de andere helft, en procuratie hebbende van de uitlandige Simion den Danser, voor het tweede derde part in de andere helft, en Francois den Danser, koopman te Rotterdam, voor het resterende derde part in de andere helft (Egidius, Simon en Francois als kinderen van R. den Danser) verkopen aan Dirk Hoogstraten een huis en erf te Delfshaven aan de Westzijde van de Kulk, genaamd "het Hart", belendend ten N. Jan Ariens Kruyckman, ten Z. de erfgenamen van Dirk

Kenmerken

Datering:
1663-1810
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Jaar van uitgave:
2000
Overheid of particulier:
Particulier
Trefwoorden:
Geografische namen:
Categorie: