Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
14 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-54. Adresboeken Rotterdam, 1910; p. 1566. Alfabetische naamlijst
Titel:
Algemeen adresboek der gemeente Rotterdam, met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois en Katendrecht, voor het jaar 1910 : met uitvoerige kaart der gemeente
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Ver
Namen tot:
Ver
Blad:
925
Jaar:
1910
Is onderdeel van:
Verkerk, J.. in groenten — Oost Maasstraat... 96a Verkerk, J., boekhandelaar — Rosestraat 46a Verkerk, J., sluiswachter — Verlaatkade 49 Verkerk, J., naaister — le Weenastraat 10a Verkerk, assist. poster. — Duivenv.str. 43b Verkerk, K., grondwerker — Bajonetstraat ... 30a Verkerk, L. C.. drogist — Jonker Fransstraat 67b Verkerk, M., boekhouder — Noordsingel 112 Verkerk, P., walmachinist — Oosteinde 72b Verkerk, P. J., kantoorlooper — Boompjes ... 77/1 Verkerk, S. A. C., parte. — Jericholaan 91a Verkerk, wed. C-, parte. — St. Mai'iastraat ... 48a Verkerk—Steenhorst, wed. W., in gasgl.art. — Tuindersstraat 94a Verkerke, C., kantoorbediende — Wildeveenstr. 22b Ver kerke D. M., kleermaker — Sophiakade ... 6a Verkerke, J.A., in groent.&aardapp.—Schout.str. 47b Verklei®, G., vleeschbouw.&speksi. Bloemfont.str. 42b Verkooplokaal, Algem. — Goudschesingel 33a V era Doplokaal ,,de Zon”, publiek—Van Brak.str. 25c Verkooyen, A., werk». & winkelier — Havenstr. 61b Verkouten, M., smidsknecht — Pompstraat ... 46a Verkoyen, C., kraanmachin.—Stev. Hoogend.str. 37b Verkroost, A. H., meubelmaker — Sophiakade... 68b Verkroost, A. T., expeditieknecht — Lusthof str. 41a Verkuik, L.. machinist — Oost Maasstraat ... 22b Verkuil, A., werkman — Weteringstraat 23a Verkuil, J., huisbewaarder — Wijnhaven 165a Verkuil, J., water-&vuurnering — Zevenhuisst. 17a Verkuil, J. A., bestell. poster. — N. Rubensstraat 44b Verkuil, J. E., assuradeur — Messchertstraat... 5 Verkuyl, fa. A., petroleumhand. — Nadorststr. 124a-b Verkuyl, A., koopvrouw — Nadorststraat 13ia Verkuyl, A., parte. — Schermlaan 4a Verkuyl—v. den Oven, C., petroleumbandel — Nadorststraat - 124a-1> Verkuyl, G.. vleeschhouwerij — Jacob Catsstraat 123b Verkuyl, J., voerman — Rosestraat 294a Verkuyl, P. M., timmerman — Jaffadwarsstr. 29a Verkuyl, R. A., opperman — Taborstraat 33b Verkuylen, A. P. J., filiaalhouder — Westzeedijk 25b Verkuijlen, J. A. F., muziekonderw. — Zegw.str. 8b Verkuijlen, J. J. E., modiste — W. de Withstraat 43b Verk
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-55. Adresboeken Rotterdam, 1911; p. 1699. Alfabetische naamlijst
Titel:
Algemeen adresboek der gemeente Rotterdam, met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois en Katendrecht, voor het jaar 1911 : met uitvoerige kaart der gemeente
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Zon
Namen tot:
Zui
Blad:
1071
Jaar:
1911
Is onderdeel van:
Zuiderduin, K., godsdienstondérw. — Eendr.str. 46a Zuiderend, B., pakhuisbaas — Sophiastraat ... 12b Zuiderent, A„ fabrieksarbeider — Simonstraat 22a Zuiderent, A. H., in groent.&aardapp.—Oppert 13 .Zuider-Hypoth.bank te Breda.hfdag.sch. Zuidbl. 24a Zuldervaart, G. J., depothouder—Ben. Oostzeed. 133a 1 Z ui der vaart,, J., wagenmaker — Schie tb aanstr. 12b-c Zuiderwijk, G., spoorwachter — Rij sakker laan 12b Zuidgeest. H., graanwerker — Westzeedijk ... 69a Zuidgeest, L., kellner — Zijdewindestraat 87a , „Zuid-Holland”, N.V. Lederwar.fabr. — Lischstr. 23a firmanten: 0. Ij. Goemaus, V. J. Meelissen, j,,Zuid-Holland”, N.V. Lederwarenfabriek, (bijk.) — Jonker Fransstraat . 87a I ..Zuid-Holland”, fabr. v. geconserv. vruchten. likeuren enz. — Gedempte Glashaven 28b „Zuid-Holland”, N.V. Glasverz. Mij., gevest, te Rotterdam — Wijnbrugstraat 7c directeur: Louis Laboyrie. Zuid-Holl. Hotel, café-resbaur. — K. Hoogstr. 27a-33b directeur: C. Knüppe. Zuid-Ho 1 1 andsche Azijnmakerij — Josephstraat 43b firmant: M. Jansen. Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij — Haagschev. 54 Zuid-Holl. beterhand. ,,de Bonte Koe” Hoevestr. 26b Z.-Holl. Electr. Oonf.fabr., N.V. — L. Warande 51a-b directeur: G. Buys. Zuid-Holl. Electr. Spoorweg Mij., 15 Zuid-Holl. Hypotheekbank — Wijnhaven 91b directeuren : Mr. W. E. Oalkoen, Mr. &. H. Muntz. Zuid-Holl. Karnemelk Mij. — Poimpeniburgsing. 26-28 directeur: J. R. van Veen. Zuid-Holl. Levensverzek. Mij. — Boezemsingel 236 firmanten,; G. van Leut, R. O. van Lent. Zuid-Holl. Mij. v. onroer. goed. — 6e ét. Wijnh. 3a directie: Schuld & Lieuwens. Zuid-Holl. Sdroophandel — Yierambachtstraat... 49-51 firmant: Rud. Hoornberg. Zuid-Hollandsche Siroophandel — Schooneb.weg 12b Zuid-Holl. Stoomfabr. v. koek, banket, chocol. enz. — Hugo de Grootstraat Zuid-Holl. Verf fabriek en, N.V., kant. Scheepm.h. 30 directeur: A. A. A. Meeuwesen. Zuid-Hollandsche Verffabr., N.V., loodwit, menie & verfwaren — Bierstraat 25 Zuid-Holl. Verffabriek, N.V. — O.Varkenoord.d. 428 Zuid-Hollands
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-62. Adresboeken Rotterdam, 1918; p. 1448. Alfabetische naamlijst
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1918
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Ouw
Namen tot:
Ove
Blad:
931
Jaar:
1918
Is onderdeel van:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-64. Adresboeken Rotterdam, 1920; p. 1256. Alfabetische naamlijst
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1920
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Hor
Namen tot:
Hot
Blad:
707
Jaar:
1920
Is onderdeel van:
I Hospitaal Arnerikaansche troepen - Schie-ï ( <i> Schieï</i> ) damscheweg 290b-292b (Hossen, A., in modes - Koningsveldestr. 39a | Hosson, J. P. de, kantoorbed. - Schied.w. 45a ( Hossen, J. P. de, pakhuis - Hudsonstr. 27a | Hoste, Iréne - Graaf Florisstraat 94b ('Hotel Américain - Kruisstraat 54a ! | Hotel ,,Amerika” - H. v. H., Rietdijkstr. 96a-b 1 ( Hotel ..Breda” - Boerensteiger 82 IjHotel Breda (W.H. Nilwik) - Houttuin ... 75a-b ; I Hatel ,,De Beurs” - Gelderschekade ... 22 IjHotel ..Galand” - H. v. H., Pr.Hendrikstr. 95 j(Hotel Cats - Hugo de Grootstraat 57b 3 Hotel „Centrum” - Middensteiger 34a Hotel „Centrum” (J. M. H. v. Wees) Openrijsluin 2a Hotel „Du Commerce” - Hoogstraat ... 173 Hotel Continental (K.deGrooth) - Haringvl. 24 firmant: K. de Grooth. Hotel Continental - Oosterkade 11 Hotel „Europa” - Jonker Fransstraat ... 138b Hotel de 1’Europe, Grand, café-restaurant Kruisstraat 12-16 firmant: W. J. Schrijvers. Hotel de ,,1’Europe” - Goudschewagensitr. 22 ; Hotel de France - Hoogstraat 201 Hotel „de France” - Hoogstraat ... ... 218a Hotel „Harwich” - H. v. H., Rietdijkstraat 54 Hotel de Hollande - Hoofdsteeg 28b Hotel „Jeruël” - Jan van Loonslaan ... ... 18b Hotel de Kat (Aug. Fister) - Openrijstuin 9c Hotel König - Ged. Glashaven 41 Hotel N.A.S.M., ingang - Rijnhaven n.z. 55 Hotel „De Paauw” - Oranjestraat 12 Hotel Pension - B-oerensteiger 11a Hotel , .Pomona”,restaurant - Nieuweh.'St. 5 Hotel Poppel - Spaanschekade 9b Hotel „Schweinsberg” - K. Hoogstraat 14h Hotel „Smits” - Oudehoofdplein 2-3 Hotel Splendid (Willy van Meurs) - Van Oldenbarneveltstraat 67 Hotel „Stuur” (J. van Duijn) - Rietdijk ... 54 Hotel Suverein - Hugo de Grootstraat ... 61a-b Hotel „Tourist” - Reederijkade 2b i Hotel Verbrugge - Hoogstraat 187 Hotel Vogels - Hoogstraat 319a Hotel Weimar - Spaanschekade 12-13 directeur: B. W. C. Vermunt. Hotel, Wester-, (P. Gerretsen-Moonen) - Westzeedijk 9 Hotel „De Zon” (Th. van Heijningen) - Veemarkt 21a-b Hotel-Café-Restauraut „Gerard” - Oost Pot
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS