Digitale reproducties bestellen

Het archief heeft talloze afbeeldingen en filmpjes in het bezit. U kunt daarvan digitale reproducties van hoge kwaliteit kopen.

1. Download het bestelformulier
Vul het veld 'afwijkende aanleverspecificaties' alleen in als u een ander formaat of kwaliteit van de afbeelding wilt.

Bestelformulier (DOCX 223.1K)

2. Vraag toestemming
Is er sprake van auteursrecht? Dan hebt u schriftelijk toestemming nodig van de rechthebbende.

3. Stuur uw aanvraag op
Mail het ingevulde formulier met de schriftelijke toestemming naar Stadsarchief@rotterdam.nl.
Vermeld bij het onderwerp: 'bestelling reproducties'.

Let op
U kunt geen reproducties bestellen van bouwtekeningen, akten van de burgerlijke stand of materiaal uit de doop-, trouw- en begraafregisters.

 • Kopieën van bouwtekeningen vraagt u aan bij de studiezaalmedewerkers. Ga voor meer informatie naar de de pagina Bouwtekeningen.
 • Akten van de burgerlijke stand en materiaal uit de doop-, trouw- en begraafregisters staan op microfiche.
  U kunt hiervan in de studiezaal gratis scans maken.

Voorwaarden

Onderstaande 5 punten zijn een verkorte weergave van de voorwaarden. De volledige weergave staat op de pagina Leveringsvoorwaarden.

1. Levertijd

 • De normale levertijd is tien werkdagen.
 • Een spoedlevering duurt maximaal vijf werkdagen. Daar betaalt u extra voor.
 • Bestelt u meer dan tien stuks of wilt u maatwerk, dan bespreken we dit graag eerst voor.

2. Aanleverspecificaties

Stadsarchief Rotterdam gebruikt standaard de volgende aanleverformaten en kwaliteit:

 •     Stilstaand beeld: JPG, 300 DPI, 25cm aan de langste zijde, 8-bit
 •     Bewegend beeld: Mp4 broadcastkwaliteit, 720 pixels breed / h.264 codec / vbr 5-10
 •     Audio: Mp3, 320kbps

3. Kosten

Bekijk de tarievenlijst voor de kosten.

4. Auteursrecht en publicatie

Er is sprake van auteursrecht bij materiaal waarvan de maker korter dan zeventig jaar geleden is overleden. In de beeldbank staat bij elke afbeelding wie de rechthebbende is.

Als de rechten alleen bij het stadsarchief of de gemeente Rotterdam liggen, mag u de afbeelding gewoon gebruiken. Zijn de rechten van iemand anders en is er geen CC-licentie, dan moet u toestemming van de rechthebbende vragen voor gebruik van de afbeelding. Bestellingen kunnen pas worden geleverd als u de schriftelijke toestemming van de rechthebbenden meestuurt. Lees hierover meer op de pagina 'informatie over publiceren en auteursrecht'.

5. Bronvermelding en persoonlijkheidsrecht

Het stadsarchief waardeert het als u bij publicaties “Collectie Stadsarchief Rotterdam” en het nummer vermeldt.

Tussen de maker en zijn werk bestaat vaak een persoonlijke band. De bescherming hiervan is vastgelegd in het zogenaamd persoonlijkheidsrecht.
Dat betekent dat als u het materiaal gebruikt, u zich moet houden aan deze voorwaarden:

 • u mag het materiaal alleen in originele vorm gebruiken en niet bewerken
 • u bent verplicht de naam van de maker te vermelden