Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

beacon
 
 
Boek
G000051265 Balade op ende teghen den partialen domp-hoorn, onlanghs by eenen onbeschaemden jesu-wyt (ofte syns ghesinde) met den leugen-hamer opt ambeelt des lastersghesmedet, op slecht straet-rijm ghestelt, ende in druc uut-ghegheven ; waerinne den autheur (die hem naem en plaetse schaemt) vergeefs pooght te dompen de kracht des loflijcken missijfs) der E. moghende Heeren Staten generael (dien hy de Hollantsche Fakel noemt) tot waerschouwinghe aende Heeren Staten der overheerde Nederlanden (ende aen sic int particulier) de zevensten junij 1602 uut-ghezonden
Auteurs:
van nieuws oversien ende verbetert, door W.I. Yselveer
Plaats van uitgave:
Schiedam
Jaar van uitgave:
1608
Uitgever:
Adriaen Cornelisz.
Documentsoort:
Publicatie
Annotatie:
Gedrukt voor 1800.
Aantal pagina's:
12 p.
Signatuur:
91 B 52
Analoog/Digitaal:
Analoog
Trefwoorden: