Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Voor meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal, kijk op onze website.

beacon
23  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
2-2 Plattegrond van Rotterdam, onderdeel van de kaart van de loop van de Rotte vanaf de oorsprong tot in de Maas.
Nummer:
2-2
Titel:
Rotterdam
Beschrijving:
Plattegrond van Rotterdam, onderdeel van de kaart van de loop van de Rotte vanaf de oorsprong tot in de Maas.
Datering:
01-12-1566
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:4.500
Annotatie:
Calque met 19de-eeuwse kopie van een origineel uit 1566, getekend door Jan Jansz. Potter. Origineel: Nationaal Archief, Den Haag: VTH 1094.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
2-3 Afdruk (20e eeuw) van de calque op linnen met 19-eeuwse kopie van een plattegrond van de stad en de Rotte.
Nummer:
2-3
Titel:
Rotterdam
Beschrijving:
Afdruk (20e eeuw) van de calque op linnen met 19-eeuwse kopie van een plattegrond van de stad en de Rotte.
Datering:
01-12-1566
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
56-13 Verzameling van veertien verschillende gekleurde tekeningen behorende tot een ontwerp van de Ingenieur Reetz om Rotterdam door sluizen in de Leuvehaven, Blaak en Nieuwehaven en een dijk achter het Haringvliet tegen hoge vloed te beschermen. No. 13
Nummer:
56-13
Beschrijving:
Verzameling van veertien verschillende gekleurde tekeningen behorende tot een ontwerp van de Ingenieur Reetz om Rotterdam door sluizen in de Leuvehaven, Blaak en Nieuwehaven en een dijk achter het Haringvliet tegen hoge vloed te beschermen. No. 13
Datering:
01-01-1718
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
59 Kaart van de rivier de Schie, met daarin de rietvelden, vanaf de molen van G. Westerwout tot aan de Schans.
Nummer:
59
Titel:
Affbeeldinge vande Schie en desselfs Caden, met de Rietvelden daar Jnne leggende, beginnende van de Molen van Gabriel Westerwout tot aan de Schans, soo als deselve zijn gemeten en op de voetmaat gebragt
Beschrijving:
Kaart van de rivier de Schie, met daarin de rietvelden, vanaf de molen van G. Westerwout tot aan de Schans.
Datering:
4-12-1722
Vervaardiger:
Neeff, Johannes de
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:540
Afmeting:
46,5x170
Annotatie:
Geteekend en gemeten door den Landmeter Johannes de Neeff.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
L-64 Kaart van het Rivier vak op de Oude Maas genaamd de Lint, benevens de Mond van de Krabbe, grootendeels gekopieerd, uit de gedrukte Kaart door M. Bolstra van 1771, dienende verder tot aanwijzing van de zedert die tijd voorgevallen veranderingen in het gemelde Rivier-vak, zoals de zelven bij metingen en peilingen in Juli [...]
Nummer:
L-64
Beschrijving:
Kaart van het Rivier vak op de Oude Maas genaamd de Lint, benevens de Mond van de Krabbe, grootendeels gekopieerd, uit de gedrukte Kaart door M. Bolstra van 1771, dienende verder tot aanwijzing van de zedert die tijd voorgevallen veranderingen in het gemelde Rivier-vak, zoals de zelven bij metingen en peilingen in Juli [...]
Datering:
12-08-1788
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
34,6x92
Annotatie:
Resolutie 20 aug 1788
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
100 Kaart voor de aanleg van het Nieuwe Werk met aanduiding in nummers van de buitengorzen, de grienden en de aanwassen aan de rivier de Maas vanaf de Leuvehaven tot aan de haven van Schoonderloo, met illustraties van schepen in de Maas.
Nummer:
100
Titel:
KAART van de Nieuwen aanleg of zoogenaamde Nieuwe werk, liggende ten Westen buiten de Stad ROTTERDAM, met de Buiten Gorsen, Griendtens en aanwassen aan de Rivier de Maas, strekkende van het Wester Nieuwe hoofd, Westwaards op tot aan de Haven van SCHOONDERLOO, zoodanig als het bevonden is bij Examinatie en Regeling van de PLAAT door de WelEd: Gestr: Heer H: ZWAAN Commissaris bij Raaden en Rekenmeesteren der Domeinen; als daartoe door dezelven Gecommitteerd En de WelED: Gestr: Heer M: M: de MONCHY Raad en Praesident Fabriekmeester der Stad Rotterdam, als daartoe speciaal van wegen Heeren Burgemeesteren der gemelde Stad Gecommitteerd den Twintigste October Achttienhonderd Zeventien
Beschrijving:
Kaart voor de aanleg van het Nieuwe Werk met aanduiding in nummers van de buitengorzen, de grienden en de aanwassen aan de rivier de Maas vanaf de Leuvehaven tot aan de haven van Schoonderloo, met illustraties van schepen in de Maas.
Datering:
1821-1822
Vervaardiger:
Andrew (A.) Munro
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
circa 1:2500
Afmeting:
53x82,7
Annotatie:
Overgenomen uit de originele gemeten kaarten van A. Munro, beëedigd landmeter en bouwmeester van de Stad Rotterdam. Opgemeten en getekend in 1821 en 1822 door A. Munro Junior. In de titel staat de datum 20 oktober 1817.
Namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-21 Situatiekaart van de rivier de Maas tussen het Oude Hoofd en het Boerengat te Rotterdam met peilingen.
Nummer:
F-21
Titel:
Situatie-Kaart van de Rivier de Maas tusschen het Oude Hoofd en het Boerengat met peilingen. Rotterdam
Beschrijving:
Situatiekaart van de rivier de Maas tussen het Oude Hoofd en het Boerengat te Rotterdam met peilingen.
Datering:
6-12-1853
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
67x99
Annotatie:
Bij ink. nr. 4989/1853. Behoort bij de Missive van de Directie der Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij van den 6 december 1853. No. 340. Ondertekend door de secretaris. Gewaarmerkt door de ingenieur der Nederlandse Rhijnspoorweg Maatschappij W.C.P. Baron van Reede van Oudshoorn.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-22-1 Calque op linnen van de kaart van de gronden in kadaster Sectie E en F aan de Maas gelegen tussen het Oude Hoofd en de Oude Plantage.
Nummer:
F-22-1
Titel:
Gemeente Rotterdam Sectie E en F
Beschrijving:
Calque op linnen van de kaart van de gronden in kadaster Sectie E en F aan de Maas gelegen tussen het Oude Hoofd en de Oude Plantage.
Datering:
1854
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Afmeting:
48x93
Annotatie:
Behoort bij het rapport van den ondergeteekende, Hoofd ingenieur van den Waterstaat in het 10de District d.d. 10 september 1853, nr. 2853. H. Greve. Bij ink. nr. 1368/1854.
Onderwerpen:
Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-22-2 Ontwerptekening van de aanplempingen in de Maas voor de Nederlandse Rhijnspoorweg.
Nummer:
F-22-2
Beschrijving:
Ontwerptekening van de aanplempingen in de Maas voor de Nederlandse Rhijnspoorweg.
Datering:
1854
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Onderwerpen:
Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij
Drukker:
Vürtheim & Zn, J.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
326-1 Dwarsprofielen 1 t/m 3 van het terrein voor de aanplemping achter het Haringvliet.
Afmeting:
60x149,5
Nummer:
326-1
Titel:
Dwarsprofillen voor de aanplemping achter den Haringvliet.
Beschrijving:
Dwarsprofielen 1 t/m 3 van het terrein voor de aanplemping achter het Haringvliet.
Datering:
01-08-1856
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
De resolutie van de gemeenteraad van 20 november 1856, bijlage nr. 733 d van a t/m i.
eerste van de drie tekeningen, gemerkt nr. 1. Door W.A. Scholten en W.N. Rose ondertekend. Verso: 'bij ink. no. 2728/1856'.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
ca. 1:100
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
326-2 Dwarsprofielen 4 t/m 9 van het terrein voor de aanplemping achter het Haringvliet.
Afmeting:
93,5x128
Nummer:
326-2
Titel:
Dwarsprofillen voor de aanplemping achter den Haringvliet.
Beschrijving:
Dwarsprofielen 4 t/m 9 van het terrein voor de aanplemping achter het Haringvliet.
Datering:
01-08-1856
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
De resolutie van de gemeenteraad van 20 november 1856, bijlage nr. 733 d van a t/m i.
Tweede van de drie tekeningen, gemerkt nr. 2. Verso: 'bij ink. no. 2728/1856'.
Door W.A. Scholten (directeur Publieke Werken) en Ingenieur W.N. Rose ondertekend.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
ca. 1:100
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
F-95e Calque op linnen van het dwarsprofiel van de Maas voor het Willemsplein. Gemerkt E.
Nummer:
F-95e
Titel:
Spoorweg Verbinding van Rotterdam met Belgie. Dwarsprofiel der Maas voor het Willemsplein
Beschrijving:
Calque op linnen van het dwarsprofiel van de Maas voor het Willemsplein. Gemerkt E.
Datering:
1857
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:10000
Afmeting:
28x200
Annotatie:
E. Bijlage nr. 9a met b, c en d. `Behoorende bij het verslag over de voorgestelde Spoorwegverbinding van Rotterdam met Belgie ingediend door de Kommissie benoemd door Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Rotterdam bij missive van den 15 Julij 1857 N° 905.[get.].' `De opnemingen zijn gedaan in de Maand January 1858 onder de leiding van den Heer W:A: Scholten door den ondergeteekende A.L. van Gendt'.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
F-95g Calque op linnen van het dwarsprofiel van de Maas voor de Westerkade. Gemerkt G.
Afmeting:
28x79
Nummer:
F-95g
Titel:
Spoorweg Verbinding van Rotterdam met Belgie. Dwarsprofil der Maas voor de Westerkade
Beschrijving:
Calque op linnen van het dwarsprofiel van de Maas voor de Westerkade. Gemerkt G.
Datering:
1857
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
G. Bijlage N° 9c met a, b en d. `Behoorende bij het verslag over de voorgestelde Spoorwegverbinding van Rotterdam met Belgie ingediend door de Kommissie benoemd door Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Rotterdam bij missive van den 15 Julij 1857 N° 905.[get.].' `De opnemingen zijn gedaan in de Maand February 1858 onder de leiding van den Heer W:A: Scholten door den ondergeteekende A.L. van Gendt'.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
414-2 Kadastrale kaart van de Rottekade in oorspronkelijke staat van 1830.
Nummer:
414-2
Beschrijving:
Kadastrale kaart van de Rottekade in oorspronkelijke staat van 1830.
Datering:
13-08-1862
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:625
Annotatie:
Tweede van de drie tekeningen, gemerkt nr. 2. Latere toestand is opgemaakt door E.J. Griffijn.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
414-3 Kadastrale kaart van de Rottekade in oorspronkelijke staat van 1830. Veranderde percelen.
Nummer:
414-3
Beschrijving:
Kadastrale kaart van de Rottekade in oorspronkelijke staat van 1830. Veranderde percelen.
Datering:
13-08-1862
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:625
Afmeting:
30,5x69,5
Annotatie:
Latere toestand is opgemaakt door landmeter E.J. Griffijn. Derde van de drie tekeningen, gemerkt nr. 3.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
599-2 Drie calques op linnen van de tekeningen der prijsvraag voor een brug over de Maas. Gemerkt no. 1 - 3. [Blad 2]
Nummer:
599-2
Titel:
Dwarsprofil der rivier de Maas volgens de aslijn der brug
Beschrijving:
Drie calques op linnen van de tekeningen der prijsvraag voor een brug over de Maas. Gemerkt no. 1 - 3. [Blad 2]
Datering:
01-01-1873
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Nr. 2. Ink. nr. 1479/1873.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:100 1:800 (lengte en breedte) 1:200 (hoogte)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
598 Situatietekening van een gedeelte van de gedempte Binnenrotte bij de Blauwe brug.
Afmeting:
44,5x90
Nummer:
598
Titel:
Situatietekening van een gedeelte der Gedempte Binnenrotte bij de Blaauwe brug
Beschrijving:
Situatietekening van een gedeelte van de gedempte Binnenrotte bij de Blauwe brug.
Datering:
01-03-1873
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Ink. nr. 1450/1873.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:50 1:100 (situatie)
Namen:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
603-11 Negen calques op linnen en twee steendrukken der Detailtekeningen van de te bouwen brug over de Maas. Opgemaakt door de Directeur de Gemeentewerken C.B. van der Tak. Gemerkt no. 1 - 9. [Blad 11]
Nummer:
603-11
Titel:
Profil over de rivier de Maas volgens de aslijn der te bouwen brug
Beschrijving:
Negen calques op linnen en twee steendrukken der Detailtekeningen van de te bouwen brug over de Maas. Opgemaakt door de Directeur de Gemeentewerken C.B. van der Tak. Gemerkt no. 1 - 9. [Blad 11]
Datering:
01-06-1873
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Vervaardiger:
Christiaan Bonifacius (C.B.) van der Tak
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Nr. 11. Behoort bij bestek [...] 31-10-1873.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:100 (profil) 1:800 (lengte, breedte) 1:200 (hoogte)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
L-97 Kaart van een gedeelte van de Maas met aanduiding van de geplaatste en van vier nog te plaatsen boeien. Calque op linnen.
Nummer:
L-97
Titel:
Kaart van een gedeelte van de rivier de Maas met aanduiding der geplaatste en van vier nog te plaatsen boeijen
Beschrijving:
Kaart van een gedeelte van de Maas met aanduiding van de geplaatste en van vier nog te plaatsen boeien. Calque op linnen.
Datering:
09-1875
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:5000
Afmeting:
36,5x67
Annotatie:
Bij inkomend nummer 4241/1875.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
E-57 Gesteendrukte Maaskaart met aanduiding van het ontworpen bezinkingsbassin en dammen ter normalisering der rivier.
Nummer:
E-57
Afmeting:
79x114
Titel:
Uitbreiding der Drinkwaterleiding. Ontwerp Bezinkingsbassin en Dammen ter Normaliseering der Rivier
Beschrijving:
Gesteendrukte Maaskaart met aanduiding van het ontworpen bezinkingsbassin en dammen ter normalisering der rivier.
Datering:
1885
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ink. nr. 3101/1885.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:2500
Onderwerpen:
Drinkwaterleiding der Gemeente Rotterdam
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
E-58 Calque op linnen der profieltekening van de dijk langs het ontworpen bezinkingsbassin en de dammen ter normalisering der rivier, tussen het Spuikanaal en het Etablissement Feyenoord.
Afmeting:
76x139
Nummer:
E-58
Titel:
Uitbreiding der Drinkwaterleiding. Dijk langs het ontworpen Bezinkingsbassin
Beschrijving:
Calque op linnen der profieltekening van de dijk langs het ontworpen bezinkingsbassin en de dammen ter normalisering der rivier, tussen het Spuikanaal en het Etablissement Feyenoord.
Datering:
1885
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Blad II. Bij ink. n° 3101/1885.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:100 1:200 1:1000
Onderwerpen:
Drinkwaterleiding der Gemeente Rotterdam
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
1518 De Willemsbrug over de Nieuwe Maas gezien vanaf de Maaskade, op de achtergrond de Boompjes met het kantoorgebouw van de Nationale.
Nummer:
1518
Beschrijving:
De Willemsbrug over de Nieuwe Maas gezien vanaf de Maaskade, op de achtergrond de Boompjes met het kantoorgebouw van de Nationale.
Datering:
10-1948
Toegangsnummer:
4204
Collectie:
Dienst Gemeentewerken / Dienst Gemeentelijke Gebouwen (DGG)
Vervaardiger:
Fototechnische Dienst Rotterdam ( Gemeentewerken, Openbare Werken )
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
In de volksmond bekend als Maasbrug, gesloopt in 1981.
Downloadbaar:
Ja
Onderwerpen:
Gemeentewerken Rotterdam
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
1512 Het Bolwerk met op de voorgrond de Spoorbrug en daarachter de Willemsbrug over de Nieuwe Maas.
Nummer:
1512
Beschrijving:
Het Bolwerk met op de voorgrond de Spoorbrug en daarachter de Willemsbrug over de Nieuwe Maas.
Datering:
10-1948
Toegangsnummer:
4204
Collectie:
Dienst Gemeentewerken / Dienst Gemeentelijke Gebouwen (DGG)
Vervaardiger:
Fototechnische Dienst Rotterdam ( Gemeentewerken, Openbare Werken )
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Onderwerpen:
Gemeentewerken Rotterdam
Geografische namen: