Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Voor meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal, kijk op onze website.

beacon
11 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Prent
RI-1500 Het Boerengat gezien vanuit westelijke richting. Op ’s Lands werf, rechts, loopt een schip van stapel. Op de achtergrond links de werf van de VOC aan de noordzijde van het Boerengat.
Nummer:
RI-1500
Titel:
’s Lands werf waar een schip van stapel loopt
Beschrijving:
Het Boerengat gezien vanuit westelijke richting. Op ’s Lands werf, rechts, loopt een schip van stapel. Op de achtergrond links de werf van de VOC aan de noordzijde van het Boerengat.
Datering:
01-01-1790 - 31-12-1795
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
Gerrit (G.) Groenewegen, 16/10/1754-07/08/1826
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Literatuur: Gerrit Groenewegen. Tekenaar van Rotterdam, 1754-1826 (Tentoonstellingscatalogus Gemeentearchief Rotterdam, 1976), p. 51-52, nr. 77.
Toeschrijving en catalogisering: In Roterodamum Illustratum waarschijnlijk terecht toegeschreven aan Gerrit Groenewegen. De datering in het begin van de 19e eeuw en de omschrijving 'Marinewerf' zijn waarschijnlijk niet correct, aangezien het van stapel lopende schip de vlag van de Admiraliteit voert, hetgeen vanaf 1795 niet meer het geval zal zijn geweest. Het papier voor deze tekening gebruikt heeft een watermerk dat ook voorkomt bij diverse andere, uit de jaren '90 daterende tekeningen van Groenewegen.
Afmeting:
34,5x49,6
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
III-83 Links het Bolwerk met kanonnen. Daarachter en rechts daarvan de huizen tussen Haringvliet en Maasoever en vervolgens het Magazijn op de Marinewerf, voorheen ’s Lands Werf. Op de rivier verscheidene schepen. Uit ZW richting. Over het links afgebeelde Bolwerk heen is de mast van een de Oudehaven uitvarend schip met de geel-rood-blauwe Papenburgse vlag in top te zien.
Nummer:
III-83
Titel:
Nieuwe Maas en oostelijk deel van de stad; links het Bolwerk
Beschrijving:
Links het Bolwerk met kanonnen. Daarachter en rechts daarvan de huizen tussen Haringvliet en Maasoever en vervolgens het Magazijn op de Marinewerf, voorheen ’s Lands Werf. Op de rivier verscheidene schepen. Uit ZW richting. Over het links afgebeelde Bolwerk heen is de mast van een de Oudehaven uitvarend schip met de geel-rood-blauwe Papenburgse vlag in top te zien.
Datering:
01-01-1795 - 31-12-1795
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
Gerrit (G.) Groenewegen, 16/10/1754-07/08/1826
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Literatuur: Gerrit Groenewegen. Tekenaar van Rotterdam, 1754-1826 (Tentoonstellingscatalogus Gemeentearchief Rotterdam, 1976), p. 31-32, nr. 43.

Plaats in het oeuvre van Groenewegen: In de catalogus van 1976 worden 5 tekeningen met deze voorstelling in het bezit van GAR vermeld: RI 156, RI 157, RI 158, III 83 en 1973¬-5070. Enkele gewassen tekeningen, mogelijk de oudste, zijn niet gedateerd; een andere, uitgewerkte tekening in kleur (III 83) is gedateerd 1795. Na 1976 is nog een zesde tekening genoteerd (gedateerd 1806, verblijfplaats onbekend, fotoreproductie in GAR cat.nr. 1970-800). De prent RI 159 is gegraveerd door K.F. Bendorp en uitgegeven door A. Blussé.
Deze tekening behoort tot een serie van vier waarop schepen zijn afgebeeld die de vlag voeren van een 'neutrale' staat waarmee de Engelse bl;okkade omzeild moest worden: III 82 (vlaggen van Kniphausen en Pruisen), III 83 (Papenburg), VII 399 (USA) en VII 248 (Bremen). Lit.: P. Ratsma, 'De Rotterdamse tekenaar Gerrit Groenewegen (1754 1826)', in Rotterdams Jaarboekje 1977, p. 165-167.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
2007-52 Prominent op de Maas een driemast schip dat een blauw-wit gestreepte vlag voert, waarschijnlijk van het Noord-Duitse staatje Kniphausen. Op de voorgrond links een geroeide boot met een visser die een fuik ophaalt of te water laat en rechts een zeilboot met een groot aantal mensen aan boord. Verderop meer schepen. Op de achtergrond de stad met links de omgeving van de mond van de Leuvehaven en rechts het magazijn op de Marinewerf. Gezien vanaf het oostelijk deel van het eiland Feijenoord.
Nummer:
2007-52
Titel:
Gezicht op de Maas voor Rotterdam vanaf Feijenoord
Beschrijving:
Prominent op de Maas een driemast schip dat een blauw-wit gestreepte vlag voert, waarschijnlijk van het Noord-Duitse staatje Kniphausen. Op de voorgrond links een geroeide boot met een visser die een fuik ophaalt of te water laat en rechts een zeilboot met een groot aantal mensen aan boord. Verderop meer schepen. Op de achtergrond de stad met links de omgeving van de mond van de Leuvehaven en rechts het magazijn op de Marinewerf. Gezien vanaf het oostelijk deel van het eiland Feijenoord.
Datering:
1795 - 1810
Toegangsnummer:
4100
Collectie:
Fotocollectie algemeen - deel 1
Vervaardiger:
Gerrit (G.) Groenewegen, 16/10/1754-07/08/1826
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Van dit gezicht op Rotterdam vanaf het eiland Feijenoord zijn tot dusver twee versies bekend. In de collectie van Stadsarchief Rotterdam een schetsmatig getekend profiel van de stad met links de mond van de Leuvehaven en de daaromheen staande molens en stadspoorten en geheel rechts het magazijn op de Admiraliteitswerf en een klein gebied oostelijk daarvan (RI 166). De tweede is een uitgewerkte tekening in kleur van de Maas met diverse schepen en op de achtergrond hetzelfde gezicht op Rotterdam (in particulier bezit, digitale reproductie 2007-52). De vlag van Kniphausen, een neutraal staatje tijdens de oorlogen tussen Frankrijk met zijn bondgenoten en Engeland werd wel gevoerd door Nederlandse koopvaardijschepen om de blokkade van het continent door Engeland te ontduiken. Een ander schip met deze vlag is afgebeeld op tekening III 82, die deel uitmaakt van een in of kort na 1795 door Groenewegen gemaakte serie van vier tekeningen, alle met schepen die neutrale vlaggen voeren, mogelijk getekend in opdracht van de Rotterdamse koopman en kunstverzamelaar Gerrit van der Pals. Mogelijk is op de tekeningen III 82 en 2007-52 hetzelfde schip afgebeeld. Literatuur: F.C. Koch, ‘Achter de schermen van het onder onzijdige vlag brengen van koopvaardijschepen ten tijde van de Bataafsche Republiek’, in Rotterdamsch Jaarboekje 1944, p. 81–108. P. Ratsma, Gerrit Groenewegen. Tekenaar van Rotterdam, 1754-1826. Tentoonstellingscatalogus Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, 1976. P. Ratsma, ‘De scheepstekenaar Gerrit Groenewegen, 1754-1826’, in Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. - Nr. 35 (december 1977) ; p. 12-17. P. Ratsma, 'De Rotterdamse tekenaar Gerrit Groenewegen (1754 1826)', in Rotterdams Jaarboekje 1977, p. 165-167.
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
XXX-33 Kaart van het arrondissement Rotterdam, verdeeld in 9 kantons.
Nummer:
XXX-33
Titel:
ARRONDISSEMENT VAN ROTTERDAM, verdeelt in 9 Kantons = ARRONDISSEMENT DE ROTTERDAM, divisé en 9 Cantons
Beschrijving:
Kaart van het arrondissement Rotterdam, verdeeld in 9 kantons.
Datering:
1806
Vervaardiger:
(F.) Deleu
Toegangsnummer:
4001
Collectie:
Collectie kaarten en plattegronden
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
17x29,5
Annotatie:
met legenda (in het Nederlands en Frans)
rechtsboven: Pl. 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
III-100 Op de voorgrond een ‘strandje’ aan het Bosland. Hiervandaan gezicht op de Nieuwe Maas en de stad met rechts het magazijn op ’s Lands werf en geheel links het Nieuwewerk. Uit ZO richting.
Nummer:
III-100
Titel:
Gezicht op Rotterdam over de Maas vanaf het Bosland
Beschrijving:
Op de voorgrond een ‘strandje’ aan het Bosland. Hiervandaan gezicht op de Nieuwe Maas en de stad met rechts het magazijn op ’s Lands werf en geheel links het Nieuwewerk. Uit ZO richting.
Datering:
01-01-1809 - 31-12-1809
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
Gerrit (G.) Groenewegen, 16/10/1754-07/08/1826
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Plaats in het oeuvre van Groenewegen: In de catalogus van 1976 worden 8 tekeningen met deze voorstelling in het bezit van GAR vermeld. Enkele gewassen tekeningen, mogelijk de oudste, zijn niet gedateerd; een andere uitgewerkte tekening in kleur (III 82) is gedateerd 1795. Deze tekening - III 100 - moet daarom beschouwd worden als een uitwerking uit 1809 van een ouder tafereel.
Literatuur: Gerrit Groenewegen. Tekenaar van Rotterdam, 1754-1826 (Tentoonstellingscatalogus Gemeentearchief Rotterdam, 1976), p. 30-31, bij nr. 41.
Afmeting:
49x70
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
RI-188 Rotterdam gezien vanaf de Rotterdamse Schie met links de molen van de Blijdorpse polder. Op de molen en op de gebouwen in de stad Franse vlaggen.
Nummer:
RI-188
Titel:
Gezigt der Stad Rotterdam Van de Schie te zien ; Vue de la Ville Rotterdam De voir la Cote du Schie
Beschrijving:
Rotterdam gezien vanaf de Rotterdamse Schie met links de molen van de Blijdorpse polder. Op de molen en op de gebouwen in de stad Franse vlaggen.
Datering:
01-01-1810 - 31-12-1813
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Literatuur: 1) Roterodamum Illustratum (1868-1880) nr. 188; 2) P. Ratsma, Prospecten van Rotterdam (1997), 66 en afb. 3.47.


Vervaardiger en datering: In Roterodamum Illustratum wordt onder nummer 188 als auteur vermeld A. Groenendijk; zijn naam wordt echter niet op de tekening vermeld. De tekening is echter gebaseerd op een gravure uit 1781 met auteurs- en uitgeversvermelding `A. Groenendyk ad. Viv. Delin. [l.o.]; A Rotterdam, A. en I. Groenendyk excudit, anno 1781 [m.o.]; I. Groenendyk schulps. [r.o.]'.
Datering `Ao 1811' staat niet in het onderschrift van de tekening; zeker wel in de periode 1810 - 1813, de tijd van de inlijving bij Frankrijk.
Afmeting:
47x60
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Geluidsfragment
GV-184 Geluidsregistratie van de radio-uitzending Napoleon in Rotterdam : de reconstructie van een historisch ...
Nummer:
GV-184
Titel:
Napoleon in Rotterdam
Beschrijving:
Geluidsregistratie van de radio-uitzending Napoleon in Rotterdam : de reconstructie van een historisch bezoek van 25 - 27 okt. 1811; een radioklankbeeld van Jan van Herpen; naar de gegevens van dr. W.F. Lichtenhauer en uitgezonden op 26 mei 1966. Als verslaggevers zijn te horen: Cees van Drongelen; Guus Weitzel, Ilse Wessel en Joop van Zijl.
01. Vooraankondiging (00' 00")
02. Inleiding omroepster; verslag van de tocht van Napoleon (00' 11")
03. Aankondiging nationaal programma ter gelegenheid van het bezoek van Napoleon aan Rotterdam (08' 56")
04. Verslag van Guus Weitzel vanuit Rotterdam; de intocht, beschrijving van versieringen en opsomming van de genomen maatregelen in verband met het bezoek (09' 19")
05. Omroepster - marsmuziek (13' 19")
06. Extra uitzending nieuwsdienst met betrekking tot het bezoek (14' 02")
07. Omroepster (15' 31")
08. Verslaggever Joop van Zijl bij het Schielandshuis; beschrijving van de versiering en de inrichting; inteview met een werkster; beschrijving van de uitmonstering van de Garde d'Honneur (15' 42")
09. Guus Weitzel bericht dat de keizer in aantocht is; beschrijving van de samenstellking van de stoet; verslag van de passage van de stoet (20' 05")
10. Toespraak door de maire van Rotterdam - muziek (24' 32")
11. Guus Weitzel beschrijft de aanbieding van de sleutels van de stad. Beschrijving van de kleding van Napoleon - klokgelui; beschrijving van de rest van de stoet (26' 33")
12. Omroepster - muziek (29' 51")
13. Verslaggever Cees van Drongelen in het Schielandshuis; verslag receptie; opsomming sprekers en bezoekers (30' 16")
14. Muziek + omroepster - nieuwsberichten (35' 28")
15. Verslag van de feestavond in de schouwburg door Ilse Wessel (35' 49")
16. Muziek, omroepster (37' 14")
17. Verslag van de feestelijkheden in de Doelen door Ilse Wessel; interview met Mme de Stassart over de ontvangst door de keizer en keizering en over het bal (37' 55")
18. Afsluiting; beschrijving
Datering:
25-10-1811 - 27-10-1811
Toegangsnummer:
4011
Collectie:
Collectie Geluid
Vervaardiger:
Jan Johannes (J.J.) van Herpen, 31/03/1920-29/01/2008
Auteursrechthouder:
Avro
Downloadbaar:
Nee
Onderwerpen:
Napoleon (N.) Bonaparte
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
RI-1516 Erepoort, bij 's Lands Werf ter gelegenheid van de komst van Keizer Napoleon I.
Nummer:
RI-1516
Beschrijving:
Erepoort, bij 's Lands Werf ter gelegenheid van de komst van Keizer Napoleon I.
Datering:
10-1811
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
RI-1517 De terechtstelling van kastelein Eel van Moordrecht door een vuurpeleton op het exercitieveld buiten Rotterdam.
Nummer:
RI-1517
Beschrijving:
De terechtstelling van kastelein Eel van Moordrecht door een vuurpeleton op het exercitieveld buiten Rotterdam.
Datering:
01-04-1812 - 30-04-1812
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
Rotterdams Jaarboekje, 1925, t.o. p 100
Downloadbaar:
Ja
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
RI-1523 1815
Spotprent op de val van Napoleon.
Nummer:
RI-1523
Beschrijving:
1815
Spotprent op de val van Napoleon.
Datering:
1815
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
druk: Botersloot
Reproduktie: 1969-120.
Afmeting:
34,4x28,8
Downloadbaar:
Ja
Onderwerpen:
Napoleon (N.) Bonaparte
Drukker:
Hendrikse Jr.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Affiche
II-0000-0370 Tivoli Schouwburg. De Rotterdammers. Ik zal handhaven. Een Rotterdamsch gebeuren tijdens de Fransche overheersing door: Albert van Waasdijk, regie: Joh. Boskamp. Feestvoorstelling dinsdag 6 September 1938. Vrijdag 9 September nog een enkele voorstelling ' N Huis vol herrie.
Nummer:
II-0000-0370
Beschrijving:
Tivoli Schouwburg. De Rotterdammers. Ik zal handhaven. Een Rotterdamsch gebeuren tijdens de Fransche overheersing door: Albert van Waasdijk, regie: Joh. Boskamp. Feestvoorstelling dinsdag 6 September 1938. Vrijdag 9 September nog een enkele voorstelling ' N Huis vol herrie.
Datering:
06-09-1938 - 09-09-1938
Toegangsnummer:
4006
Collectie:
Collectie Affiches
Auteursrechthouder:
Anoniem
Downloadbaar:
Ja
Drukker:
Maasstad, De
Trefwoorden: