Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
22 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
6
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
N A M E N <br/>DER LEDEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR, OPENBARE AMBTENAREN, LEDEN VAN DE VERSCHILLENDE HIER BESTAANDE ADMINIS T RA TIEN, MAATSCHAPPIJEN VAN ASSURANTIE, REEDERS, COMMISSIONAIRS, MAKELAARS, CARGADOORS, KERK-BESTUREN, ( <i> KERKBESTUREN,</i> ) LIEFDADIGE INRIGTINGEN, GELEERDE GENOOTSCHAPPEN, ENZ., ENZ. <br/>Geineentcbestunr. LEDEN VAN DEN RAAD DER GEMEENTE ROTTERDAM , volgens den rooster van aftreding en de, naar aanleiding daarvan , laatst plaats gehad hebbende benoeming. Aftredenden in 1857: P; wan der Dussen van Bcef-tingh ( <i> Bceftingh</i> ) , F. W. C. Blom, W. S. Burger Jr., B. Eickraa, J. van der Hoop Jz., Mr. A. Hoynck van Papendrecht, L. B. Ledcboer, G. Obreen, H. W. A. van Oordt, L. Pincoffs, Mrr A. T. Prins, Mft-A.-Sehadee, Joost van Vollenhoven. Aftredenden in 1859 : J. F. Hoffman , H. van Rijcke-vorscl, ( <i> Rijckevorscl,</i> ) J. W. L. van Oordt, Mr. R. A. Mees , W^-Smalt, D. P. van Wageninge , Mr. J. G. de Bruijn , G. H. Betz . Jhr. Mr.'F. W. A. Bcelaerts van Blokland, Mr. P. F. Hubrecht, F. J. Plate, Mr. W. S. van Reeseraa. Aftredenden in 1861 : H. T. Löhnis, F. van Vollen-hoven ( <i> Vollenhoven</i> ) , C. E. Viruly, D. Blankenheijm ,-iF> A. Milders, Mr. J. A. M. Bichon van IJsselmondc , MrrT.'Ti Gtetch-man ( <i> Gtetchman</i> ) , J. H. C. van der Kun, J. J. Reuchlin , A. T. van Gasteel, J. Roest van Limburg, C. P. Sander. Van de vorenstaande leden zijn: burgemeester J. F. Hoff-man, ( <i> Hoffman,</i> ) en wethouders : Mr. Ai Sebadee, D. Blankenheijm, die, als zoodanig, aftreden in 1860 en Mr. A. T. Prins en F. van Vollcnhoven, die, als zoodanig, aftreden in 1857. SECRETARIS DER GEMEENTE. Jhr. N. J. Storm van ’s Gravesande. ONTVANGER DER GEMEENTE. Jhr. Mr. D. G. van Teylingen van Kamerik. VOORZITTERS EN LEDEN DER VASTE COMM1SSIEN daar gesteld naar aanleiding van de artt. 54 en 166 der Gemeentewet • Vaste commissie, belast met het ontwapen van, en het herzien der bestaande plaatselijke verordeningen, betreff mde de huishouding der gemeente: Mr. J. A. M. Bichon van IJsselmondc, voorzitter. Mr. J. G. de Bruijn, H. T. Löhnis, J. van der Hoop Jac.zn. en Mr. W. S. van Reescma, leden. Vaste commissie , belast met het ontioeipen van , en het herzien der bestaande plaatselijke verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd: de Burgemeester voor-zitte<br/>Vaste commissie, om Burgemeester en Wethouders bij te staan in het toezien op het beheer en onderhond van en de zorg voor alle plaatselijke werken en eigendommen der gemeente: Mr. A. T. Prins, voorzitter. J. W. L. van Oordt, F. W. C. Blom, A. T. van Csateel, C. E. Yiruly en P. van der Dassen van Beeftingh, leden. Plaatselijke Secretarie en verdere bureanx , welke als aTdeelingen daarvan beschouwd kunnen worden. Bureau der meer bepaald dus genoemd wordende Secretarie. J. L. Nierstrasz , hoqfd-ambtenaar of chef ter Secretarie, B. H. Typen , P. Kup Az., J. van Leeuwen , eerste klerken. A. W. Uitdenboogaard, A. A. J. C. Cremer, A. A. Jansen, tweede klerken. B. C. Zeeberg, H. Gij-selraan ( <i> Gijselraan</i> ) Jr. , J. Neijcensas, derde klerken. W. M. van Vliet, J.H.Scheffer, A. J. Hessing, vierde klerken. M. D. Eichelsheim, assistent-schrijver. Bicreau voor de Plaatselijke Financiën. A. Trostorff, hoofd-ambtenaar , tevens secretaris der commissie van fnantiën. J. Seepers Jr., 1ste klerk. H. van Ijzeren, 2de klerk. Bureau van den Burgerlijken Stand. a. Afdeeling Burgerlijke Stand. P. J. Pellissier, chef van ’t bureau of hoofd-geëm-ploijeerde. ( <i> hoofd-geëmploijeerde.</i> ) A. N. Spruijt, D. P. Bunk, A. van Vliet, geëmployeerden. b. Afdeeling Bcvolkings-register. P. A. de Sel, hoofd-beambte. J. Privé, N. J. Vergoes [Jouwens, C. J. van Graauwenhaan, J. A. Nieulant, J. Seepers , Jzn., geëmployeerden. Bureau van Inkwartiering , Zetters , enz, B. J. Versfeit, chef van 't bureau of hoofd-geëm-ploijeerde. ( <i> hoofd-geëmploijeerde.</i> ) J. Versfclt, M. Roelofs, geëmployeerden. Bureau der Fabricage. A. Versfeit, hoofd-ambtenaar, boekhouder en secretaris der commissie van beheer. G. Laurentius, klerk, tevens Ma-gazijnmeester ( <i> Magazijnmeester</i> ) en opzigter der verlichting. G. H. B. Prehm, tl. Toorenvliet, C. Voorrips Cz. ,J. C. H. van der Loo , klerken. Gemeenteambtenaren en bedienden, welke tot de boven-staande ( <i> bovenstaande</i> ) bureaux in onmiddelijke betrek
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 4. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
7
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
4 <br/>Ambtenaren , belast om den gemeente-ontvang er bij te staan in de werkzaamheden betreffende do invordering van de belasting op de tooneelvertooningen en andere openbare verm akelijkh eden. W.W. ErkelensCooke, directeur derplaatsel. belastingen, hoofdambtenaar. H. van IJzercn, ambtenaar. Algcmeenc Burgerlijke Begraafplaats. G. Pelt, opzigter. Bedienaars ter begrafenis. K. Loos, commissaris. F. A. Worms, J. Verhagen . W. Wcsthoff, W. _Bos . J. Heijberg, C. Vermaas, A Mulder, W. P. Nicols, N. de Waal, D. W. van Groo-tclc, ( <i> Grootclc,</i> ) H. T. Doorewaard, J. Waaijcrs .• C. L._Scelaar. M. Koevoet, II. C. van Mcrkensteijn. Doodgravers. C. L. Torenvliet, J. Evenwel, J. Bentzem, A. Scbunlau. W. Buurman, G. H. Lingen, J. J. Druip, T. Koers, P. Gerrits , W. Vijgenboom. M. Zonneveld, mantelknecht. E. den Uijl, huisvrouw van Wolft', roevenbczorgsler. Rouwverhuurdcrs. G. Rijken , wed. Uitdenboogaard , S. van der Does, wed. D. Jongenccl Jz., P. E. Nortier, L. B. Mabe . wed. R. Schadée, M. Minter, wed. A. Nortier, D. H. J. Vergoes Kouwens huisvrouw van J. E. Jansen , E. M. A. Verkamer, A. S. van Hees huisvrouw van E. Vijzclaar. Verhuurders van Rouwkoetsen. T. van Somcrcn , boekhouder. Wed. Akersloot, II. Beijcrsbergen, J. F. Schrijver, Wed. A. Niessen, J. 1'. Schuijt. W. de Best, keurmeester. Burgerlijk Armbestuur. Commissie. G. II. Betz, voorzitter. Mr. P. F. Hubrecht, Mr. J. A. M. Bichon van IJsselmonde, W. Smalt, Mr. P. 11. Engels, Mr. II. J. Burger, secretaris. H. J. Nierstrasz, J. Havclaar, C. P. Sander PSzn., Mr. W. P. A. Vooren-donk ( <i> Voorendonk</i> ) , G. J. Huijgen, D. H. Pompe, Mr. J. A. Fruin, Emanuel de Cock, (twee vacatures). Personeel van het Bureau, A. van Sou, directeur. C. Schuller, boekhouder. G. II Brandt, hoofd-commies. J. C. Ocrdcr, 1ste commies. J. M. van den Abeelen. 2de commies. P. C. J. G. van Rijn , A. Olivier , armbezoekers. P. de Groot, conciërge van het Oude Mannenhuis. J. Stekelenburg, M. Kollacrt, P. de Klerk , knechts. Sub-Commissie voor <br/>School n° 3, Oude Manucnlmis. A. Hemelop, hoofd-onderwijzer. G. J. Rmljning, J. EI. Tuijnebvcijer, 1). Gijzemijler , A. D. 'Gerpot, J. Sandbcrg. B. Vermeulen , P. Picna, P. A. van den Bosch , H. J. Kok , hulp-onderw ijzers . Sub-Commissie voor het beheer over de Slads-Bakkerij. Mr. T. T. Gleicbman, Mr. W. I’. A. Voorcndonk, D. Jf. Pompe, H. J. Nierstrasz, J. II. Hoogewccgen. Personeel der Stads-Bakker ij. J. J. ülrich, bedeleer. B. Aalbregt, R. B. van der Horst. P. Rossi, N. Pluijmert, J. Verhaven, knechts. Sub-Commissie belast met het ioeziyt over de Gemeenle- I Apotheek en over het verleenen van genees-, heel- en verloskundige hulp aan behoeftig en. Mr. P. F. Hubrecht, Mr. J. A. M. Bichon van LTsscl-monde, ( <i> LTssclmonde,</i> ) Mr. A. A. Gevers Deijnoot, J. Hnvelaar, G. J. Iluijgen. Personeel der Gemeente-Apotheek. A. C. Cramcr, apotheker. J. Deijll, A. J. Nootenboom , bedienden. II. F. Koks, K. Vcrlind, II. O. Huber, knechts. J. D. Oppenheim, F. J. Leroi, F. M. de Press, A. D. Fuhri, S. Bezeth, G. Vrolik, G. II. van Vollcu-hoven, ( <i> Vollcuhoven,</i> ) geneesheeren. II. A. Bleker Caarten , P. A. Keuls, M. Moelaart, G. P. Kruijff, heelmeesters. E. Dekker , W. Nolen , vroedmeeslers, C. M. Jolles, geb. van der Elsken, E. II. Barto, geb. Andres, M. Pip, geb. de Ruiter, M. C, Driemeijer, geb. Kolkmeijer, vroedvrouwen. B. E. Otting, geb. Boerenbrink, M. B. Hendriks, geb. Pikkers, J. M. de Graaft, geb. van Dricl, A. II. van Vliet, geb. Lcnemau , adjunct-vroedvrouwen . Sub-Commissie voor buitengewone uüdeelingen. Mr. J. II. A. Lippmann , Mr. P. F. Hubrecht, II. J. Nierstrasz, Mr. W. P. A. Voorendonk, Mr. P. II. Engels. Sub-Commissie van Financiën. G. H. Betz, G. J. Huijgen, Mr. H. J. Burger. Regentessen voor de Stads-Annen-Naaischool. Mevrouwen : Vindij, geb. Wachter; van Rijckevorsel, geb. Schmidt; Wentholt, geb. van der Looij; van Vol-lenhoven, ( <i> Vollenhoven,</i> ) geb. van Prehn; Vaillant, geb. van Berensteijn. Personeel van de Annen-Naaischool. M. Rutte, naa
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 5. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
8
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
5 <br/>14de KWARTIER. J, Havelaar, Ed. Serruijs, A. C. Ellinckhuijsen , Mr. Ie. Thooft, Mr. A. Hoijnck van Papendrecht, J. H. Mees Jacz,, W. J. Hoffman, L. G. L. van der Kun, J. A. 1’. Pit, R. Baelde, C. E. Dutilh, J. Smith, B. ('. D. Hane-graaff, ( <i> Hanegraaff,</i> ) W. S. Burger Gz., J. J. Havelaar JPz., A. Serruijs, A. R. Dunlop. 15de KWARTIER. 1ste wijk. A. Hooijkaas, F. van Vollenhoven, G. Malifcijt, A. Hoeneveld, C. H. van Nahuijs, H. van Nieuwland. 2de wijk. II. Hopman, M. Verhaven, L. Willems, G. H. Eshuijs. 3de wijk. J. Dijterie, M. den Boer, H. W. Maasz, J. C. Veltmeijer. 4de wijk. W. A. van der Wens, J. A. Rochussen, C. van Duijl, L. A. van Schaïck. 5de wijk. II. A. Canticr Certon, A. Milders, A. M. Pliiijgers, L. R. C. G. vanMierop, J. Browne, ïï. A. Schade e. Gde wijk. J. Been, J. Ysaks; A, Klapwijk, J. Ver-kadeu, ( <i> Verkadeu,</i> ) A. de Jong, J. Been Jr. 7de wijk. D. van Leeuwen, P. J. van Schaïck, C.C. Jurrewitz, B. Houwens. 8ste wijk. J. Kortelandt, D. C. Robertson, W. A. van Houten, J. Visser, E. F. de Cock, H. vau Houten, II. T. Wilkens, C. W. Breukelman. 9de wijk. J. C. Pietersz, J. Blesgraaf, M. de Vries. Ziekenhuis. Aan den Coolcingel. Commissie van administratie: F. van Vollenhoven, voorzitter. G. Obrcen, lid en secretaris. D. P. van Wage-uiuge, ( <i> Wageuiuge,</i> ) lid en penningmeester. II. P. van Ede van der Pais, Mr. C. A. van Kerckhoff, F. J. Plate, L. V. van Rossem. J. B. Molewater, geneesheer. J. F. Schraidt, assisfent-geneesheer. ( <i> assisfentgeneesheer.</i> ) Dr. M. Polano, heelmeester. W. Koster, assistent-heelmeester. ( <i> assistentheelmeester.</i> ) E. A. van den Burg, apotheker. J. Steijnis Gz., huismeester. A. A. Steijnis, geb. van Daalen, huismeester es. L. G. Fagcl, klerk bij de commissie van administratie. E. A. de Groot, 1ste naaister. E. Roodenburg, E. de Roo , hoofd- ziekenoppassers. M. J. de Lange, geb. Arend, II. V. Goudriaan, geb. van de Oever, hoofd-ziekenoppasseressen. H. L. Reichert, apothekers-bediende. J. C. de <br/>Schallstcn. Istc KWART] ER. P. Weiland, II. C. van Alphei), H. Iloogewerff, C. E. Vindij, M. M. de Mondlij, J. E. Havelaar, A. Moens, J. Mees RAz., G. J. van Gordt, L. Fehr, H. de Cie, W. Moens, G. Suermondt, P. P. J. d’Aquin. 2de KWARTIER. L. V. van Rossem, L. van Koetsveld, II. W. de Critter, J. C. BernelotMoens, D. H. A. Kolff, R. Mees, J. P. A. Franco is, M. H. C. van Oosterzee, F. A. Vink, W. H. van Dam Hllz. 3de KWARTIER. W. S. Burger Jr., J. van Overzee, D. Vis Blokhuij-zen, ( <i> Blokhuijzen,</i> ) A. van Rijekevorscl Wz., G. Eek Jr., F. van Vollen hoven Fz., A. Schadce RPz., Mr. I). J. F. Bogaers, C. Granzbérg, R. Baelde, J. van der Hoop Jacz., J. W. Bange, A. A. Reepmaker, F. A. Kehrmann, Dr. G. Vrolik, C. W. Hoijack, Mr. T. L. L. Prins, Mr. D. H. Delprat. 4de KWARTIER. A. van der Hoop, E. W. J. St. Martin, G. W. Ho-ning ( <i> Honing</i> ) Jr., W. C. Schalkwijk, H. Erkcleus, G. Schuur-mans ( <i> Schuurmans</i> ) Jr., P. J. Cantzlaar Jr., C. van Andel, J. C. Lehmkuhl, N. van Oosterzee, Alpb. Remy, S. J. van der Willigen. 5de KWARTIER. J. A. van Driel, A. M. van Roggen, Alb. Smalt, p, II. Smalt, J. R. Smalt, D. G. W. van Voorthuijsen. 6de KWARTIER. P. S. Sander, J.H.Miuderop Jzn., M. N. Pol vliet, J. M. Janclaes, II. J. Minderop, W. Allan, J. O. Paats, A. Robertson, M. Varkevisser, D. J. Molijn , D. II. Porape. 7de KWARTIER. G. van de Bree, II. van Ommeren , A. Outslioorn, S. van Baaien, A. Davids, D. S. Bouwmeester, J. van Vollenhoven, L. Klerk de Reus, A. Frisclx JHzn., P. van Vollenhoven Jbz., J. A. Groshans, II. C. Kerck-hoff ( <i> Kerckhoff</i> ) Az. 8ste KWARTIER. Mr. J. B. van der Ven, G. de Bruijn, J. A. Groshans, II. (J. Kerckhoff, Dr. F. L. W. Muller, Mr. II. E. C. van Kerckhoff, Mr. F. B. Coninck Liefsting, P. A. Keuls, Mr. D. Fockema, Mr. J. H. A. Lippmann, A. M. Ballot, Mr. J. A. Kooiman. 9de KWARTIER. G. van Reijn, Dr. J. van der Straal, Dr. J. W. Sluiter, C. Ripping, Dr. M. C. Mensing, A. J. Lamme, J. A. van Wageniugc van Uitwijck, Dr. E. Piag
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 6. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
9
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
6 <br/>Oiidc-VroiMVcnlmls. Hoogstraat, 11. 386. J. Moll Hz., C. G. Kolff, G. van Rcijn, G. J. Mees, regenten. De echtgenooten der drie laatstgenoemden, regentessen. Leprozen- of Proveniershuis* Sehiekade, 14. 464. J. F. Hoffman, J. T. Wilkens, II. A. van Overzee, Jhr. Mr. D. G. van Tcylingeu van Kamerik, regenten. Mevrouwen A. J. Hoffman, geb. van der Pot; H. Wilkens, geb. Boonen , regentessen. Gi Ph. F. Groshans, doctor. D.van Leeuwen, chirurgijn. P. A. Messchaert, apotheker. D. Baans, binnenvader. G. van der Schraft, huisvr. van D. Baans, binnenmoeder. Rank van Leening. Commissie van directie. De Burgemeester J. F. Hoffman, voorzitter. D. Blankenhcijm , Mr. J. A. M. Bichou van IJssclmonde, F. W. C. Blom, W. Smalt, leden. M. A. van Heusdc, opper-boekhouder, tevens secre-taris ( <i> secretaris</i> ) der commissie van directie. P. van Abkoude Jr., eerste beleener. J. Akkersdijk, Kassier. A. E. Huijs, tweede beleener. J. P. L. van der Bell, ontvanger der lossingen. A. van der Hoeven Pz., pandbewaarder. C. A. M. van Graauwcnhaan, derde beleener. II. Schemmer Lelijveldt, vierde beleener. P. Ockers, controleur. H. de Wol ff, registreer der. M. C. J. Soetermeer, J. D. Neicen-sas, ( <i> Neicensas,</i> ) J. Vis, P. Mulder, pandbeioaarders. Inbrengsters. J. van Leeuwen, C. Haakman, E. Kleijn, 31. Droog, C'. Bax. C. van ’t Hart, A. Adriaansz, N, Wijnveldt, J. vau Comeni, S. Nortier. Provinciale Commissie van Geneeskundig Onder-zoek ( <i> Onderzoek</i> ) en Toevoorzigt, residerende te Dordrecht. M. G. Timmers Verhoeven, meel. doet. te Dordrecht, president. C. J. Vaillant Flz., med. doet. te Maassluis. A. M. Ledeboer, med. et art. obst. doet. C. A. Rom-hach, ( <i> Romhach,</i> ) med. chir. et art. obst. doet. te llellevoetsluis. Vogel, heel- en vroedm. te Dordrecht. A. Symons, heel- en vroedm. te Rotterdam. D. Blankenbijl, apoth. te Dordrecht, secretaris. J. E. de Vrij, math. mag. et phil. nat. doet. te Rotterdam. Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toe-voorzigt, ( <i> Toevoorzigt<br/>Thcatrum analomicum. H. Lage, prosector. J. Bul torman, bode. Chemisch Laboratorium. Dr. J. E. de Vrij , lector. A. Hegelmcijer, amanuensis. Hortus Botanicus. Dr. C. A. J. A. Oudemans, lector, belast met hel bestuur. C. Witte, hortulanus. Genootschap ter bevordering der Koepok-inenting. ( <i> Koepokinenting.</i> ) Locaal lluibrug hoven de Vleeschkal. Dr. A. C. van Stipriaan Luïscius, president. Chir. M.Moelaart, vice-president. Chir. II. Lage , 1ste secretaris. Chir. E. Dekker , 2de secretaris. Chir. P. A. Keuls , thesaurier. Dr. D. F. van der Parit, Dr. J. G. F. Sleurs , Dr. F. W. B. Schuurman Schimmel, Chir. J. Krieger, Chir. J. Vriens, Chir. L. F. van Salingen-Schot, Chir. J. H. Rockers, Chir. A. Schreij Vorstman, Dr. G. H. van Volleuhovcn, Chir, P. J. Norlier, Dr. Q. J. God-dard, ( <i> Goddard,</i> ) Dr. C. A. J. A. Oudemans, Restoor van de \ederlandschc Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Afdeeling Rotterdam en omstreken. Dr. D. F. van der Pant, president. Dr. G. II. van Vollenhoven, sea-etaris. Chir. P. A. Keuls,penningmeester. Dr. G. L. Fuhri. \ederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, departement Rotterdam. Bestuur. Dr. J. E. de Vrij, president. A. Robertsen, vice-president. P. Droogleever Fortuijn, secretaris. B. C. Gubbels , thesaurier. H. Kloete Nortier. Geneeskundig Genootschap , ondei - de zinspreuk : Disce docendus ad huc, etc. Dr. J. D. Oppenheim, pyresident. Dr. C. D. L. Hanc-graaff, ( <i> Hancgraaff,</i> ) thesaurier. Chir. P. A. Keuls, secretaris. Dr. G. H. van Vollenhoven, Chir. P. J. van Wage-ninge, ( <i> Wageninge,</i> ) Dr. Q. J. Goddard, Dr. G. L. Fuhri, Chir. A. Sijmons, Dr. C. A. J. A. Oudemans, Chir. H. Lage, Dr. S. Bezeth, Chir. N. Bosz, gewone leden. DOCTOREN. A. M. Ballot, S. Bezeth, G. J. Boodt, E. H. Ekker, A. D. Fuhri, G. L. Fuhri, P, Fuhri Snethlage, K. M. Giltay , Q. J. Goddard, G. Ph, F. Groshans , C. D. L. Hanegraaff, A. P. P. Kist, P. H. L. Kruijff, F. A. van Lakerveld Blanken, F. J. Leroi, L. Levié, C. I
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS