Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Over de collectie
In de database zijn meer dan 170.000 uittreksels opgenomen van akten die door notarissen in de regio Rotterdam zijn opgesteld. Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Wilt u meer weten over de inhoud en de aanwezigheid van de notariële akten, raadpleeg dan de archiefwegwijzer van het Stadsarchief Rotterdam. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst van termen binnen notariële akten en de algemene zoekhulp van archieven.nl.

De volledige akten kunt u inzien op de studiezaal van het Stadsarchief Rotterdam. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er regelmatig aanvullingen die worden toegevoegd aan de database.

Zoekhulp
Geef in de zoekbalk linksboven in het scherm de gewenste zoekterm(en) op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een naam en/of beroep. Standaard doorzoekt het systeem alle velden. U kunt ook kiezen tussen één van de andere zoekvelden die ter voorschijn komen zodra u met de cursor in het zoekveld gaat staan. Na een zoekopdracht is de optie om het aantal zoekresultaten te verkleinen door te filteren of meer zoektermen toe te voegen.

Filteren
In de rechterkolom onder ‘verfijnen op’ filtert u na een brede zoekopdracht het zoekresultaat door te kiezen van één van de termen die onder de filteropties te zien zijn. Achter de term ziet u hoeveel resultaten er per term gevonden zijn. Indien er een filter actief is ziet u deze term bovenin het scherm staan met een rood kruis ervoor. Klik op het rode kruis om de filter te verwijderen.

Aktesoort
U kunt in het zoekveld ‘aktesoort’ kiezen uit een lijst van aktesoorten. Meer informatie over wat de verschillende aktesoorten inhouden .

Synoniemenlijst
Bij het zoekveld ‘alle velden’ is het mogelijk om gebruik te maken van de synoniemenlijst. Deze lijst bestaat uit termen die synoniem van elkaar zijn en die op basis van deze relatie mede doorzocht worden op het moment dat deze functie actief is. Zoeken op ‘Jan’ levert in dat geval bijvoorbeeld ook resultaten op voor ‘Johannes, ‘Hans’, etc.

Om te zien of u gebruik maakt van de synoniemenlijst klikt u het icoontje rechts van het zoekveld ‘alle velden’ aan. Zie figuur 2. Indien er een rood kruisje bij staat maakt u er geen gebruik van, indien er een groen vinkje bij staat zoekt hij ook naar synoniemen. Na een zoekopdracht is het mogelijk om te zien welke synoniemen er doorzocht zijn door met de cursor over het synoniemen icoon te zweven. Het gebruik van een synoniemenlijst is niet mogelijk in combinatie met een "wildcard" (* of ?).

 

 

Notariële akten
>
Zoektermen
 

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: boedelinventaris
beacon
3.204 akten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Notariële akte
175 boedelinventaris 23-apr-1660
Aktesoort:
boedelinventaris
Datering:
23-apr-1660
Aktenummer:
175
Bladzijden:
142 t/m 142
Notaris:
Vitus Mustelius Woutersz
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Abraham Willemsen Annis, wonende op de Hoogstraat, geeft een overzicht van zijn bezittingen. Deze zijn verminderd ten opzichte van een inventaris met de goederen die door hem zijn ingebracht bij het huwelijk met zijn huidige vrouw Pietertge Jacobs. Zijn bezit bestaat nu onder andere uit:
- een huis en erf, staande en gelegen in de Leeuwenlaan, begrensd aan de zuidzijde door Jan Kogel en aan de noordzijde door Jan Brul, alsmede nog twee huisjes daarachter staande
- een obligatie van 200 gulden ten laste van Huich Jacobsen van der Sluis te Rensburch
- de helft van een bedrag van 1000 gulden ten laste van een zeker persoon op de 'Utersegraft' (Uiterstegracht) te Leiden, waarvan de andere helft toekomt aan Willem Teberius

Daarnaast heeft hij een schuld van 500 gulden aan Maertgen Andries, die woont bij Cornelis Gijsbertsen, en een schuld van 100 gulden aan Jan Aersen Ramburch?.
Toegangsnummer:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
511
 
 
 
 
 
Notariële akte
45 boedelinventaris 22-jan-1660
Aktesoort:
boedelinventaris
Aktenummer:
45
Datering:
22-jan-1660
Bladzijden:
33 t/m 33
Notaris:
Vitus Mustelius Woutersz
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Sara Jans, weduwe van Gideon Pietersen, wonende in de Trouwsteeg, van vrij hoge ouderdom zijnde en inwonend bij haar dochter Celitge Gideons, doet opgave van haar nog resterende bezittingen. Dit om onenigheden tussen haar kinderen en erfgenamen te voorkomen.
Toegangsnummer:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
511
 
 
 
 
 
Notariële akte
186 boedelinventaris 13-jun-1625
Aktesoort:
boedelinventaris
Aktenummer:
186
Datering:
13-jun-1625
Bladzijden:
146 t/m 147
Standplaats:
IJsselmonde
Inhoud:
Op de secretarie is namens de voogden van Maria Fijckendr (Fijckesdr), weeskind van Dirck Fijck van Hove, en Agata van der Does als erfgenamen een lijst met onroerend goed, schuldenaren, enz. overhandigd uit kracht van het testament van genoemde Fijck, dat d.d. 20 juni 1615 voor notaris Claes Pietersz Bock is opgemaakt.
Als onroerend goed wordt genoemd:
- 3/4 deel (=15 morgen) van de Twintigste Hoeve, die totaal 20 morgen groot is, waarin Ploen Clemensz, Mathijs Pauwelsz en Cornelis Heindricksz, man van de weduwe van Willem Cornelisz Coen, 13 morgen, 300 roeden in gebruik hebben en de resterende één morgen, 300 roeden het Ambacht van IJsselmonde als boesem. Het perceel wordt ten oosten begrensd met de Negentiende Hoeve, de heer van Merode en de kinderen van wijlen Pieter Dirxsz Verschoor, ten westen door de kerk en de Armen met de heer van Merode.
- 3/4 deel in 180 roeden, 7 voet land, afkomstig van de kerkmeesters, waarvan de gebruikers de genoemde Ploen Clemensz, Thijs Pauwelsz en Cornelis Heindricxsz zijn. Het perceel is gelegen aan de westzijde van de Twintigste Hoeve in de culck of de boezem.
- 20 morgen land met een huis, schuur en wat erop staat, zijnde de Twaalfde Hoeve, waarvan Cornelis Jan Heindricxsz de gebruiker is. Het wordt aan de oostzijde begrensd door Cornelis Jansz Int Velt en de genoemde erfgenamen, ten westen door Heindrick Jansz Int Velt.
- 15 morgen, 335 roeden land, zijnde de Zesde Hoeve, en in de Vijfde Hoeve naast de voorgaande gelegen 2 morgen, 150 roeden land, samen 17 morgen, 485 roeden, waarvan Jan Jorisz, Cornelis Geerritsz Lijster en Ploen Cornelisz de gebruikers zijn. Het land wordt ten oosten begrensd met de Vierde Hoeve door Cornelis Roochusz Smit c.s. en ten westen met de Zevende Hoeve door Jan Antonisz c.s.
- 9 morgen land in de Elfde Hoeve van 20 morgen, met een huis, schuur, enz., waarvan Cornelis Jansz Int Velt de gebruiker is, ten oosten begrensd door Pieter Woutersz en ten westen door de genoemde erfgenamen.
Inhoud vervolg:
Verder worden genoemd zeven delen in een achtste deel van de keetenvroonvisserij, strekkende van de Bollenesche sluijs neerwaarts tot voorbij de Loeve beneden Rotterdam.
Als schuldenaren worden genoemd:
- Lenaert Jansz Soetentijt voor rente op een hypotheek op 3,5 morgen land, ten noorden begrensd door de pastorie, ten zuiden door de culck, genaamd het biescampken, en ten westen de kulckwatering en ten oosten door de heer van Merode c.s.
- Jan Jorisz voor rente op een hypotheek op 8,5 morgen, ten oosten begrensd door het Manhuys te Dordrecht c.s., ten westen door de weduwe en erfgenamen van Cornelis Sandelijn in Den Haag of nu Pieter Woutersz.


Toegangsnummer:
8 Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden
Inventarisnummer:
184
 
 
 
 
 
Notariële akte
203 boedelinventaris 8-mrt-1658
Aktesoort:
boedelinventaris
Aktenummer:
203
Datering:
8-mrt-1658
Bladzijden:
275
Notaris:
Vitus Mustelius Woutersz
Standplaats:
Rotterdam
Inhoud:
Inventaris van de goederen die Jannetgen Sanders, vrouw van Willem Jansz Langh bezit en op haar verzoek tijdens haar ziekbed zijn geinventariseerd.
Toegangsnummer:
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:
512
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS