Stadsarchief Rotterdam verzamelt en bewaart de Rotterdamse geschiedenis. Via de studiezaal of de website kunnen bezoekers ruim 700 jaar geschiedenis van stad en regio bekijken, luisteren en lezen. In de collectie zitten honderdduizenden prenten, foto's, films, kaarten, geluidsopnames, boeken, tijdschriften, artikelen en meer dan twintig kilometer papieren archiefstukken. 

Al deze documenten vertellen samen een verhaal. Het verhaal van Rotterdam, misschien wel jouw verhaal?

(tekst loopt door onder de video)

Archiefbewaarplaats van de stad Rotterdam

Het stadsarchief bewaart de archieven van:

  • gemeente Rotterdam
  • regiogemeenten Lansingerland, Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht
  • Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR)
  • Recreatieschappen
  • Waterschap Hollandse Delta

Informatie van de overheid die voor blijvende bewaring in aanmerking komt, moet na twintig jaar overgebracht worden naar stadsarchief.
Daarna kan iedereen de stukken inzien en afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen maken.

Sommige archiefstukken zijn beperkt in te zien. Bijvoorbeeld omdat er persoonlijke gegevens van levende personen in staan. De termijnen van openbaarheidsbeperkingen zijn 20, 50 of 75 jaar.

Particuliere Archieven

Het stadsarchief beheert ook archieven van culturele organisaties, bedrijven, kerkelijke instellingen, politieke organisaties, sportclubs, particuliere personen en families, genootschappen en verenigingen. Deze particuliere archieven komen uit Rotterdam en de Rotterdamse regio of gaan over Rotterdam.

Collecties bij het stadsarchief

De Rotterdamse verzameling affiches, prenten, tekeningen, portretten, plattegronden bestaat al sinds 1857 en is sindsdien uitgebreid met foto's, dia's, negatieven, films en geluidsfragmenten. Deze collectie is inmiddels uitgegroeid tot een verzameling van ruim anderhalf miljoen documenten.

Bibliotheek

De bibliotheek bevat uiteraard boeken, tijdschriften en kranten en tijdschriftartikelen, maar ook een collectie reclamemateriaal en collectie programma's van culturele en maatschappelijke instellingen, een verzameling websites van en over Rotterdamse instellingen, personen en onderwerpen.

Meebouwen aan de collectie

Hebt u documenten of beeldmateriaal van Rotterdam en de regio?
En wilt u dit schenken aan het Stadsarchief? Lees meer op de pagina Aanbieden van materiaal.