Geschiedenis

Recreatieschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en provincies met als doel het ontwikkelen, beheren en exploiteren van voorzieningen voor openluchtrecreatie buiten de bebouwde kom zoals (zwem)plassen, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes. In het Rijnmondgebied ontstonden de eerste recreatieschappen in de jaren '60 van de twintigste eeuw. Vanwege de snelle verstedelijking groeide de behoefte aan nieuwe plekken om te recreëren.

Onderzoek doen in de archieven van de recreatieschappen

Het Stadsarchief Rotterdam beheert de archieven van de recreatieschappen Oude Maas, Rottemeren, IJsselmonde en van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. Van deze archieven zijn helaas nog geen toegangen beschikbaar, met uitzondering van:

Dit archief is zonder beperkingen voor iedereen ter inzage op de studiezaal.