Geschiedenis

In het begin van de vijftiende eeuw was het huidige Charlois een onbebouwd terrein van slikken, kreken en uitgestrekte watervlakten. Dijken en sluizen ontbraken, eb en vloed hadden er vrij toegang. Daardoor was bewoning op dat stuk grond vrijwel onmogelijk. In 1460 zijn er voor het eerst plannen voor het bedijken van het gebied.

Op 24 april van dat jaar schonk Karel de Stoute, op dat moment nog graaf van Charlois, de gronden met de bijbehorende jacht- en visrechten aan drie edelen. Karel had een jaar eerder de heerlijkheden Putten en Strijen van zijn vader ontvangen en daardoor de beschikking gekregen over het bovenbeschreven verdronken land, dat de naam Riederwaard droeg. De gift aan de drie edelen omvatte overigens niet de gehele Riederwaard, maar slechts het westelijk deel van dit gebied. Dit westelijk deel van de Riederwaard werd de latere heerlijkheid Charlois.

Charlois bleef tot de annexatie door Rotterdam in 1895 een zelfstandige, agrarische gemeente.

 

 image

Onderzoek doen in overheidsarchieven

Het Stadsarchief Rotterdam heeft diverse overheidsarchieven van Charlois:

De meeste van deze archieven kunt u raadplegen op de studiezaal aan de Hofdijk. Voor sommige dossiers kan een openbaarheidsbeperking gelden. Die kunt u dan niet inzien.

 

 

 

 

 

Overige archieven, beeldmateriaal en literatuur

Stadsarchief Rotterdam bewaart ook enkele particuliere archieven die over Charlois gaan. Om die te vinden kunt u het zoekscherm van Archieven gebruiken. Foto's en tekeningen zijn toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de bibliotheekcatalogus (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994).

Stamboomonderzoek

Om de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters te doorzoeken, kunt u gebruik maken van de website Wiewaswie of van het zoeksysteem bij Zoek en ontdek. Originele aktes van de burgerlijke stand kunt u, voor zover openbaar, opvragen op de studiezaal aan de Hofdijk.