Geschiedenis

In 1028 bevestigde keizer Koenraad in een oorkonde de gift - door de bisschoppen Ansfridus en Adelbold - van het dorp Bergan aan de abdij van St. Paulus te Utrecht. Dit is de oudste, erkende, schriftelijke vermelding van Hillegersberg.

De eerste bewoners moeten zich al eeuwen eerder in de streek hebben gevestigd. Bij opgravingen in de kerkheuvel zijn scherven aangetroffen van aardewerk dat waarschijnlijk afkomstig is uit de pre-Romeinse tijd.

Van de middeleeuwse geschiedenis van Hillegersberg is weinig met zekerheid bekend. Vast staat dat Rotterdam op zeker moment in het bezit kwam van de ambachtsheerlijkheid. Wanneer dat precies gebeurde is onduidelijk. Tot 1811 omvatte het ambacht Hillegersberg en Rotteban ook Bergschenhoek, hetwelk in dat jaar een zelfstandige gemeente werd.

In 1941 ging Hillegersberg, samen met het buurtschap Rotteban, op in Rotterdam.

 image

Onderzoek doen in overheidsarchieven

Het Stadsarchief Rotterdam heeft diverse overheidsarchieven van Hillegersberg:

De meeste van deze archieven kunt u vrij raadplegen op de studiezaal aan de Hofdijk. Op sommige dossiers kan een openbaarheidsbeperking zitten. Die kunt u dan niet inzien.

Overige archieven, beeldmateriaal en literatuur

Stadsarchief Rotterdam bewaart ook archiefmateriaal van personen, bedrijven en instellingen die actief zijn (geweest) in Hillegersberg. Gebruik voor een actueel overzicht het zoekscherm Archieven onder Zoek en ontdek.

Het beeldmateriaal is toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de bibliotheekcatalogus (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994).

Stamboomonderzoek

Om de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters te doorzoeken, kunt u de website WieWasWie gebruiken of het zoekscherm onder Zoek en ontdek. Originele aktes van de burgerlijke stand kunt u, voor zover openbaar, opvragen op de studiezaal aan de Hofdijk.