Geschiedenis

IJsselmonde is heel oud. Rond bestond er al een parochie Iselmune die het gebied van de latere ambachten Oost-Katendrecht, IJsselmonde en Riederambacht omvatte.

In het midden van de twaalfde eeuw is het ambacht in het bezit van Hugo van Ysselmond, die het nalaat aan één van zijn beide dochters, Mabelie. Dit bezit wordt daarna verdeeld. Als oudste heren van de gesplitste ambachten zien wij omstreeks 1283 heer Gillis van Voorschoten in Oost-IJsselmonde en heer Gijsbert Bokel in West- IJsselmonde.

Deze splitsing zou standhouden tot de stichting van de gemeente IJsselmonde in 1811. Al die tijd twee zijn er aparte administraties bijgehouden. De inwoners van het ambacht Oost-IJsselmonde gingen wel in West-IJsselmonde naar de kerk.

In 1941 werd IJsselmonde geannexeerd door Rotterdam.

 image

Onderzoek doen in overheidsarchieven

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie overheidsarchieven van IJsselmonde:

Overige archieven, beeldmateriaal en literatuur

Stadsarchief Rotterdam bewaart ook materiaal van privépersonen, bedrijven en instellingen die actief zijn (geweest) in IJsselmonde. Gebruik voor een actueel overzicht het zoekscherm Archieven onder Zoek en ontdek.

Het beeldmateriaal is toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de bibliotheekcatalogus (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994).

Stamboomonderzoek

Om de burgerlijke stand te doorzoeken, kunt u gebruik maken van de website WieWasWie of van het zoeksysteem bij Zoek en ontdek. Originele aktes van de burgerlijke stand kunt u, voor zover openbaar, opvragen op de studiezaal aan de Hofdijk.