Geschiedenis

Kralingen en Rotterdam hebben van oudsher in nauw contact met elkaar gestaan. Al voor 1600 werden de gorzen bij de ambachtsheerlijkheid Kralingen eigendom van de stad Rotterdam. De ambachtsheerlijkheid Kralingen met alle daarbij behorende rechten en het bekende Slot Honingen volgden in 1668.

Het dorp Kralingen verdiende goed aan de turfwinning en vanwege die nijverheid onstonden er grote plassen rond het dorp. De smalle strook land die voor het dorp zelf overbleef was te klein voor de bevolking en veel Kralingers vestigden zich rond de Oudedijk, Hoflaan, Kortekade en 's-Gravenweg.

Kralingen was sinds de 18e eeuw geliefd bij de welgestelden van Rotterdam, die er hun buitenplaatsen hadden. Nog steeds zijn in Kralingen veel statige huizen te vinden, hoewel begin twintigste eeuw vele straten met arbeidershuizen in Kralingen werden gebouwd.

Kralingen, zo gericht op Rotterdam, werd in 1895 door de stad geannexeerd.

 image

Onderzoek doen in overheidsarchieven

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie overheidsarchieven van Kralingen:

Overige archieven, beeldmateriaal en literatuur

Stadsarchief Rotterdam bewaart ook materiaal van privépersonen, bedrijven en instellingen die actief zijn (geweest) in Kralingen. Gebruik voor een actueel overzicht het zoekscherm Archieven onder Zoek en ontdek.

Het beeldmateriaal is toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de bibliotheekcatalogus (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994).

Stamboomonderzoek

Om de burgerlijke stand te doorzoeken, kunt u gebruik maken van de website WieWasWie of van het zoeksysteem bij Zoek en ontdek. Originele aktes van de burgerlijke stand kunt u, voor zover openbaar, opvragen op de studiezaal aan de Hofdijk.