Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-07. Adresboeken Rotterdam, 1841. Voorwoord
Titel:
Register van alle rijks en stedelijke autoriteiten, ambtenaren en gepatenteerden : of volledig adresboek der stad Rotterdam 1841
Hoofdstuk:
Voorwoord
Blad:
4
Jaar:
1841
Is onderdeel van:
TOORBERIGT. <br/>Toen ik voor omstreeks drie jaren het stedelijk SI EG I STER of VOLLEDIG ADRESBOEK der Ingezet 671671 deztr Stad in het licht gaf, had ik de moeijelijkheid niet over het hpofd gezien , welke aan zulk cenen arbeid is ver-knocht, ( <i> verknocht,</i> ) noch de behoefte tot eene vernieuwde uitgave , welke noodwendig moest ontstaan. duur de van lieverlede plaats grijpende veranderingen , waardoor eindelijk het Adresboek vol foutieve aanwijzingen moest worden , of veel zou missen wat men er bepaaldelijk in behoorde aan te treffen , doch hetgeen door latere bekendwording er niet in had kunnen worden opgenomen. <br/>Vandaar dus deze tweede uitgave, die geenszins een tweede druk van de eerste kan worden geacht; daar ik,, door de ondervinding hierin geleerd , in vele opzigten , waar zulks meer gemak en vereenvoudiging aan de hand hood , eenen anderen weg hen ingeslagen. Reeds vroeger zou intusschen deze uitgave het licht hebben gezien , indien deze tv o niet ware vertraagd geworden door den tijd en de veelvuldige moeite , die er vereischt werden „ om zooveel doenlijk de meest mogelijke juistheid en naauw-keurigheid ( <i> naauwkeurigheid</i> ) in alle opgaven te doen plaats grijpen, Daaraan is dan ook niets verzuimd geworden , ofschoon elk ligtelijk inziet , dat er dagelijks , ten aanzien van stand, beroep , of woonplaats , veranderingen kunnen plaat» grijpen, die niet konden worden aangewezen , behouden * nog, dat bij de grootste accuratesse hier of daar eene kleine onnaauwkeurigheid kan in sluipen en overzien worden. Al zeer min , hiervan hen ik overtuigd , zal men dit in deze uitgave, bij hare in het licht verschijning 3 aan-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS