Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 6. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
14
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
6 <br/>Chemisch Laboratorium. Dr. J. E. dc Vrij, lector. A. llegelmeijer, amanuensis. Horftis Botanicus. Dr. C. A. J. A. Oudemans , lector , belast mei het bestuur. C. Witte, horiulanus. Genootschap ter bevordering; der Koepok-inenting. ( <i> Koepokinenting.</i> ) Locaal Huibrug boven de Vleeschhal. president. G. van Cbarantc, vice-president. J. Krieger, H. Lage, 1ste secretarissen. E. Dekker, 2de secretaris en thesaurier. A. G. van Stipriaan Luïscius, D. F. van der Pant, -1. G. F. Sleurs, F. W. B. Schuur-man ( <i> Schuurman</i> ) Schimmel, M. Moelaart, J. Yriens, L. F. van Saliu-gen-Schot, ( <i> Saliugen-Schot,</i> ) J. R. Koekers, A. Schrcij Vorstman, 1’. A. Keuls, P. J. Nortier, G. J. Goddard. Bestuur van de IVcderlandsclie Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Afdeeling Rotterdam en omstreken. K. M. Giltaj r , med. dr. te Rotterdam , president. C. D. L. Hanegraaff, med. chir. doet. te Rotterdam, 1ste secre-taris. ( <i> secretaris.</i> ) D. F. van der Pant, med. doet. tc Rotterdam, P. J. van Wageninge, heel- en vroedm. te Rotterdam , J. Fijan, heel- en vroedm. te Bcrgschenhoek , N. Bosz, heel- en vroedm. te Rotterdam, P. A. Keuls, heel-en vroedm. tc Rotterdam. IVederlandsehe Maatschappij ter bevordering der Pharniacie, departement Botterdam. Bestuur. Dr. J. E. de Vrij , president. A. Robertson , vice-president. P. Droogleer er Fortuijn, secretaris. B. C. Gubbels, thesaurier. F. H. L. Broedelet. Maatschappij tot redding van Drenkelingen, tc Amsterdam. Commissarissen te Rotterdam. G. van Charante, voorzitter. H. J. Nierstrasz, pen-ningmeester. ( <i> penningmeester.</i> ) G. van Reijn, H. A. Cantier Certon, se-cretaris. ( <i> secretaris.</i> ) A. de Wit van der Hoop, J. P. Thooft CJz., dhr. Mr. F. W. A. Beclaerts van Blokland, J. A. van Wageninge van Uitwijk, Robert Baclde. De vergadering wordt gehouden in het gebouw der regtbank aan ’t Ilaagsche veer, den laatsten Vrijdag van iedere maand, des avonds ten 6 ure. Museum Boijmans. Schiedamschen Dijk. Commissie. De bu<br/>en letterkunde. J. Ravenck, tweede onderwijzer in do wisk. wetenschappen. II. A. Antony, tweede onder-wijzer ( <i> onderwijzer</i> ) in de fransche taal. Mr. J. U. Reepmaker, Zeeraar in de handelwetenschappcn. Commissie tot het examineren der leerlingen, welke ver-langen ( <i> verlangen</i> ) op het gymnasium toegelaten te worden. G. Obreen, Mr. R. A. Mees, l)s. H. N. van Teutem en de rector, leden. Mr. J. A. M. Biehou van iJsselmonde, Mr. P. G. J. Hoog van ter Aar, Mr. G. Mees en de con-rector, ( <i> conrector,</i> ) secundi. Akademie van Beeldende Kunsten en Tech-nische ( <i> Technische</i> ) Wetenschappen. Schied. Dijk. P. van der Dassen van Beeftingh, president. C. J. Glavimans, vice-president. G. van Volleuliovcn, thesau-rier. ( <i> thesaurier.</i> ) C. G. Schutze van Houten, secretaris. Dr. M. ü. Mensing, Jhr. Mr. W. T. Gevers Deijnoot, J. A. Hak-ker, ( <i> Hakker,</i> ) J. II. van de Laar, A. W. van Dam, D. Vis Blokbuijzen, A. C. Dalen, ilugo Rochusscn, A. J. Lamme, M. A. van Hcusde, leden van het bestuur. Zeevaartkundige .School. De Burgemeester, voorzitter. Commissie van Bestuur. Twee vacaturen, J. Mees, D. Blankcnbcijm, leden. Dr. P. van Galen, lector in de wis- en zeevaartkunde. Plaatselijke Schoolcommissie. H. W. A. van Oordt, president. Ds. H. N. van Teutem, vice-president. N. Messchaert, secretaris. J. B. Brcukelman, penningmeester. A. van Rijckevorscl Hz., Ds. II. G. J. van Doesburgb, C. J. Glavimans , Jbr. Mr. W. T. Gevcis Deijnoot, Dr. J. W. Sluiter, P. K. Görlitz, G. van Reijn, Mr. A. S. Milders, Mr. Ci. Mees, W. P. Knaepeu, Dr. M. C. Mensing, F. W. C. Blom, Mr. J. B. L. Weutholt, Mr. II. E. C. van Kerckhoff, G. 11. M. Delprat, schoolopziener , leden. PERS ONKEL VOOR DE VERSCHILLENDE COMMISSIEN. 1ste Commissie voor de tnsschenscholen en de openbare school in den Houttuin. H. W. A. van Oordt, president. N. Messchaert, secretaris. Mr. A. S. Milders, penningmeester. G. II. M. Delprat, Mr. J. B. L. Weutholt, Mr. G. Mees. 2 de Commissie voor de Meisjes-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS