Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 24. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
76
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
24 <br/>GEREFORMEERD BURGER WEESHUIS. Goudsche Wagenstraat 15. Regenten: .1. Verheul, Dzn., Mr. M. Burgerhout, Prof. Mr. F. de Vries; J. S. Mijs; G. van Dusseldorp. Regentessen: Hunne echtgenooten. Directeur: ,T, van ’t Oever. Directrice: Mej. G. 51. Hulsinga. HERVORMD BURGER WEESHUIS. Voorhaven 57. Regenten: P. de Keijzer, pres.; A. Heijbroek, secr.; A. IJ. ITeida» penningm.: Dr. J. V. Muller; Dr. L. F. D. E. Lourens; Aug. Henkes; G. A. v. d. Wilde. Regentessen: Mevrouw Muller—van Blommestein; Mevrouw Lou-rens ( <i> Lourens</i> ) Schipman; Mevrouw de Keijser—van der Elburg; Me-vrouw ( <i> Mevrouw</i> ) Heida—Schiltman; Mevrouw Henkes —Boom; Mej. L. J. van Bentveld. Huisvader en Huismoeder: A. Landheer en echlgenootc. WEESHUIS DER EVANG. LUTHERSCHE GEMEENTE. 2e Middellandstraat 19. Regenten: (i. A. Splielhoff, voorzitter: D. .1. D. J. Verhaar, secre-taris; ( <i> secretaris;</i> ) II. O. II. Dorrenhoom, Ie admin.. Nieuwe Kerkstraat 54, Hillegersberg; Dr. W. F. Lichtenauer, 2e admin. Regentessen: Mevr. U. .1. üuurentijdl—-Jansen; Mevr. G. D. G. Mertens zur Borg—Meijlink; Mevr. E. C. M. Nijland—Gijs-berls’ ( <i> Nijland—Gijsberls’</i> ) Geneeskundige: li. Quispel. arts. Binnenbesluur: Alej. Zr. C. F. Ch. Israël en Mej. ZE R. Snier. TEHUIS VOOR WEEZEN DER <» E REFORMEER DE KERK. Sehiekade 15. ISRAËLI ET IS C H WEESHUIS. Mathenesserlaan 208. Regenten: s. s. Wijsenbeek, Voorzitter. Heemraadfsihgel 113; L. Wijler, Secretaris. Boukelsdijk 18; M. Davidson, Penningm., Voorburg (Anisl. Bank. Coolsingèi lil); Dr. Uk. Cohen, Ro- Zenburglaan 100; II. Hertzberger. Westersingel 88. Regentessen: Mevr. E. Cohen —Hartog. Graaf Florisstr. 3.0; Mevr. W. v. Dantzig—Catz, Heemraadssingel 237; Mevr. B. Neuber-ger—Leuvenberg, ( <i> Neuberger—Leuvenberg,</i> ) Malhenesserweg 48b; S. ,1. Koppelrnan, Directeur. R.K. WEES- EN ARMENHUIS. (Jongens en meisjes weeshuis). Westkruiskade 12. Rector: ,T. P. Verhaal'. II. LAURENTIUS .10NGENS-GESTICHT. Binnenweg 132. (Verpleging van onverzorgde R.K. arme jongens<br/>TEHUIS VOOR OUDEN VAN DA (JEN VAN DE NEDER». HER-VORMDE ( <i> HERVORMDE</i> ) GEMEENTE. AU il. Sluisstraat 44. Regenten: .1. A. van Noorl. M. Haze, A. G. Oskamp, H. ,T. van Vlijmen, H. F. C. Schadd, ,T. F. v. rl. Vlugt, C. Blok, secretaris, A. Soetekouw, J. H. van Strien, J. W. .Koudslaal, B. D. Over-weg ( <i> Overweg</i> ) en W. H. A. ,T. Erwich. Directeur: B. A. Jeppe. Directrice: Mevrouw I. Jeppe—de WéerU. TEHUIS VOOR OUDEN VAN DADEN (GEMEENTELIJK). Oostervantstraat 17. Hoofd: J.'A. van Ojen. R. K. OUDE MANNEN- EN 5’ROUWENGESTICHT. Westkruiskade 12. Rector: J. P. Verhaar. R.K. ST. MATHEUS HUIS. Westkruiskade 12. Tehuis voor gehuwde R.K. Onverzorgde echtparen. HET EMMA HUIS. Sehiekade 35. ITot. Teliüis voor den Gegoeden stand. GEDEFORMEERD TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN EN WEE ZEN. Boezemsingel 27a en b. LUTHERSCH LIDMATEN 11U1S. Sehiekade 17. Bestuur: T. Heijkoop, voor:.: G. Teunissen, Mathen.dijk 259a, secr. ; W. v. Duuren. penningm. TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE KRADINGEN. • Ooslzeedijk 90. TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN ROTTERDAM. Haringvliet 50. GESTICHT VOOR IS RA FLITS» HE OUDE LIEDEN. Claes de Vrieselaan 70. Directeur: Ph. Harto'gs. Regenten: Dezelfde leden als van het Israëlictisch Armbestuur. STICHTING GEREFORMEERD OUD VROUWENHUIS. Wijnhaven 11. BROKKENIIUIS. (Van de Alg. Protestantenvereeniging). Lijnbaanstraat 7. Bestuur: Ph. I. Willebrand, voorzitter; J. M. F. van der Slik, secre-taris, ( <i> secretaris,</i> ) Aelbrechlskade 62; L. Klok, Jr., -penningmeester; P. Schipperus, commissaris. VEREENTGING TOT STEUN AAN ONVERZORGDE ROTTER-DAMS» ( <i> ROTTERDAMS»</i> ) HE WEE ZEN. Bestuur: ,T. W. Stoeller, voorzitter; D. N. de Vringer, secreidris-pen-ningm., ( <i> secreidris-penningm.,</i> ) Westersingel 131; R. Kalker, G. Wccnink. VEREENTGING KINDER ZORG BINNEN DE CLASSIS ROTTERDAM. Boerensteiger 43. Vereeniging tot duurzake verzorging van Voogdijkinderen. VEREENTGING TOT VERSTREKKING VAN VOEDING EN KLEEDING
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS