Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 25. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
77
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
25 <br/>R.K. PAROCHIAAL ARMBESTUUR. VAN ROTTERDAM. West Kruiskade 12. \m : i 11 er : tl. A. 41. Werner. ’s- Graven dij kwal 78. Secretaris: Mr. P. .1. 41. J. Minderop, van Vollenhovenstr. 15. / ‘rintingm.: W. .1. M. Marcelis, Mathenesserlaan 239. R.K. PAROCHIALE ARMBESTUREN. Parochie van den II. Antonius, Abt. Noordscharrs 16. Voorzitter: .1. B. Hollink. secretaris: A. G. 41. de Wild. l'riiidngmeesler: W. G. van Slagmaat. Parochie van don H. Antonius van Padua. Kortebrandtstraat 31. \'oorziller: A. Visser. >’ ccrelaris: A. P. Dorpmans. Penningmeester: .1. van Luenen. Parochie van de II. Barbara. Crooswijkscheweg 45. Voorzitter: W. Grotehoer. Secretaris: I. Meiracker. PenningYneesier: A. Walter. Parochie van don 11. Dominions. Lokaal Steiger 28. Voorzitter: J. Rohde. ''■■crelaris: H. 41 alIha. Penningmeester: F. Jacobs. Parochie van do 11. Elisabeth. Rpberl Fruinstraat 36. Voorzitter: Dr. .1. J. Koning. < nider-Voorz.: G. .1. 11. Kamerbeek. Secretaris: Penningmeester: Ch. Tordoir. Parochie van de H. Familie. Veurstraat I. Voorzitter: S. Scheerder. Secretaris: P. Kloeg. Penningmeester: A. W. van Leen. Parochie van den II. Franciscus van Assislë. Afrikaanderplein 3. Voorzitter: A. F. van Deursen. Secretaris: F. J. W. Krooswijk. Penningmeester: L. Koutstaal. Parochie van het Allerheiligst Hart van Jezus. 4Iauritsstraat 56 b. Voorzitter: C. Verbiest. Secretaris: J. van Kessel. Penningmeester: C. Dijkshoorn. Parochie van de H. Hildegardis. Zaagmolenstraat 149. V oorzitter: A. H. Bloem. Secretaris: H. J. v. d. Meijden Sr. Penningmeester: G. Kloeg. Parochie van den H. Joscph. Gaffelstraat 1. Voorzitter: P. A. van Berkel. Secretaris: .1. Vlieland. Penningmeester: J. C. Bartels. Parochie van de H. Kruisvinding. Bree 75. Voorzitter: F. Schlatmann Peer claris: P. v. Dael. Penningmeester: .1. de Vries. Parochie van den II. Lambortus. Lage Oostzeedijk 5. Voorzitter: H. Hooghuis. Secretaris: C. van Hacht. Penningmeester- G. Lemm. Parochie van den 11. Laurcntius. Nieuwe Haven 133. Voorzitt<br/>Parochie van den II. Nicolaas. Meursstraat 33. Voorzitter: J. Sengers. Onder-voorz.: J. Ham. Secretaris: Penningmeester: H. Neijs. Parochie van do II. Rosalia. Roode Zand. Voorzitter: A. .1. de Vette. Secretaris: G. L. Brouwer. Penningmeester: J. P. S. v. d. Cammen. Parochie van O.L. Vrouw van den H. Rozenkrans. Verseijdenstraat. Voorzitter: R. Th. Elshof. Secretaris: H. Visnians. Penningmeester: A. P. Jutte. Parochie van de II. Teresia. Bree 75. Voorzitter: H. Wil ten burg. Secretaris: .1. v. Amerongen. Penningnieesler: J. Beemster. Parochie van O.L. Vrouw Onb. Ontvangenis en den H. Ignatius. v. Vollenhovenstraat 7. V oorzitter .1. .T. F. van der Cammen. Secretaris: Mr. W. C. H. v. Dillen. Penningmeester: F. Sondermeijer. Parochie van den II. Willebrord. .Tachlhuisstraat 30. Voorzitter: H. Coebergh. Secretaris: F. .1. M. Rademakcr. Penningmeester: G. de Bazel. NEDERLANDSCH ISRAELIETISCH ARMBESTUUR. Secretariaat: Ged. Botersloot 69—79. Régenten: M. H. Zwart, Voorzitter, Heemraadssingel 93; E. ,1. Sanson, Vice-Voorz., Graaf Florisstr. 34; M. de Sterke, Pen-ningm., ( <i> Penningm.,</i> ) Rochussenstr. 267; Arts D. Hausdorff, West Kruis-kade ( <i> Kruiskade</i> ) 6; H. Hertzberger, Westersingel 88; Dr. ,T. Neuberger, Mathenesserweg 48b; Mr. H. Sanders, Mauritsweg 23;" 1». Wcssel Wzn., Secretaris, West Kruiskade Ib. Regentessen: Mevr. H. Hertzberger—Cohen, Presidente, Wester-singel ( <i> Westersingel</i> ) 80; Mevr. R. Bosman—Vies, Heemraadssingel 217; Mevr. C. Hamburger—Tabak, Henegouwerptein 6; Mevr. B. van Hertzfeld—Philipse, Mathenesserlaan 496; Mevr. L. Catz —v. Dantzig, Heemraadssingel 131. LEGER DES HEILS. (Stichter William Booth). Afdeeling Maatschappelijk Werk: Centraal kantoor, Schiedamschedijk 51. Tehuis voor mannen, afdeeling Dienstverrichting, Schiedam-schedijk ( <i> Schiedamschedijk</i> ) 45. Brokkenhuis, Schiedamschedijk 43. Barmhartigheidspost, Tehuis voor vrouwen en kinderen, Schiekade 73. Nachlasyl kosteloos. Nachtverblijf voor behoeftigen, Bosch-hoek
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS