Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Adresboeken
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 27. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
79
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
27 <br/>VER EE MG IN G K.K. K B AA M YERZOR G ING. Centraal Bureau; Plaatsingsburoau eu R.K. Consultatie Bureau voor zuigelingen. Goudschcsingel 203. Presidente : Mevr. M. Stevens —de Bay. Vier-presidente: Mej. II. Eender. Secretaresse: Mej. Jungerhans, Meemraadssingel 295. Penningmeesleresse: Mevrouw Buijs —Heiberg. Directeur: Pastoor 1-'. J. Zandvoort, Weste Wagenstraat 55. ST. ANTONIUS GESTICHT. Verpleging van K.K. zieken, gebrekkigen en Hulpbehoevenden. Nieuwe Binnenweg 33. Bestuur: Mevrouw C. Middendorp—Wessels, presidente. Mej. I). van der Lugt, secretaresse, W. de Withstraat 94c. Mej. .1. de Groot, Penningmeesleresse, Eendraehtsweg 10. Oogarts: Dr. H. K. de Haas. SANATORIUM! VREDENOORD. ’s-Gravenweg 107. Directeur: Broeder-Overste Pachomius. STICHTING PARK HERSTELLINGSOORDEN. ,,De Heuvel”, Heuvcllaan 2. ,,Enk”, Enk 98. Secretaresse: Mevr. P. de Vries—de Savornin Lobman, van Vollen-hovenstraat ( <i> Vollenhovenstraat</i> ) 11. RADIO-TH EB APEUT1SC11 INSTITUUT. Bergweg 323. Geneesheer-Directeur: Dr. II. Lammers. Arts: A. A. W. Molenaar. BOTTERDAMSCHE VEREENIGING TER BEHARTIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN VAN ZENUW- EN ZIELSZIEKEN. Correspondentie-adres; Rotterdam, Oostzeedijk 203, tel. 55023. ADRIAAN-STIOHTING. Orthopaedische kliniek en inrichting lot opleiding voor lichamelijk, gebrekkige kinderen (school voor buitengewoon lager onderwijs en vakopleiding). Hillegersberg, Straatweg 226. Regenten: Mr. E. F. Bonjer, voorzitter, Westplein 7. Mevrouw P. de Vries —de Savornin Lobman, secretaresse, van Vollenhovenstraat 11c. .1. G. A. Fontein, penningmeester, Kralingscheplaslaan 24. Geneesheeren: Dr. .1. van Assen Jzn. cn D. van Dijk, arts. Directrice: Mej. C. M. Bruigom. CENTRALE PO LIK LINIEK. Goudschcsingel 145, Telefoon 57490. VEREENIGING WESTERPOLIKLINIEK. Nieuwe Binnenweg 358b. Hieraan zijn de volgende medici verbonden; N. L. Gerlach, oogarts; F. H. Stibbe, oor-, neus- en keel-arts; H. J. Boevé, chirurg, C. Ph. Schokking, huidziekten en ziekten der urinewegen; M.<br/>INRICHTING VOOR PHYSISCHE THERAPIE. Schiekacie 44 b. Arts: Y. Hel tenia. NEDER LA NDSCHE VEREE NI O IN G TOT BESTRIJDING VAN LI'IMS. Finsche-Inrichtlng. Leuvehaven lil. Inrichting tol behandeling van lupus, vulgaris en ander tubercu-leuze ( <i> tuberculeuze</i> ) aandoeningen. Geopend iederen dag. Bestuur: Pb. Mees, voorzitter ; Mr. .7. ,1. Krantz, waarnmd. sccr.- penningm.: Mr. .1. Burgerhout, II. G. .1. de Monchy. Direcleur-geneesheer: Dr. C. M. Kleipool. PROVINCIALE ZUID-HOLLANDSCHE VEREEN!GING TOT BE-STRIJDING ( <i> BESTRIJDING</i> ) DER TUBERCULOSE, gevestigd te Rotterdam. Bestuur: Voorzitter: Dr. .1. H. Wagener, Kruiskade 102b. Secretaris: J. H. A. Vooren, Hoofdstraat 180, Sassenheim, telefoon 4726. Pcnninepneesleres: Mevr. C. C. van Nieuwenburg—van Kleeff, Rotterdamscheweg 135, Delft. Aantal aangesloten plaatselijke verecnigingen 148. VEREENIG1NG TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE te Rotterdam, Stationsweg 39. Bestuur: Dr. .1. Siegenbeek van Heukelom, voorz.; Dr. D. Klinkerl, onder-voorz.; Dr. K. F. O. James, secr.; Vijverlaan 3; J. A. Oost Budde, penningm.: Dr. ,1. ,1. Bloemen; Mr. L. A. Donker; J. E. Feisser; Mr. S. N. B. Halbertsma; I. van der Heijden, arts, Mr. J. Leopold; Dr. L. F. D. E. Lourens; Mr. D. M. Meer-tens; ( <i> Meertens;</i> ) F. L. D. Nivard. Consultatie-bureau: Stationsweg 39. Ingang voor patiënten en dienstingang: Delftschestraat 40. Direcleur-geneesheer van het consultatie-bureau: Dr. J. II. Wagener, Spreekuren van 8—10 uur v.m., behalve Zaterdag en na afspraak van 1 —3 uur, behalve Zaterdag. CONSULTATIE-BUREAU VOOR LICHAMELIJK GEBREKKIG EN. Westersingel 103. Spreekuur: Dinsdagavond van 7—8 uur. Leider : Dr. J. van Assen Jzn. Bestuur: Prof. Mr. J. A. Eigeman, voorzitter: Mr. H. de Bie; Mr. II. C. Hintzen, penningmeester (p.a. R. Mees en Zoonen); Dr. S. J. R. de Monchy, Dr. J. van Assen Jzn.. secretaris , Wester-singel ( <i> Westersingel</i> ) 103. CONSULTATIE-BUREAU X dor Rotterdamsche Vereeniglng tot bescherming van Zuigelingen. Goudschesin
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS