Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

beacon
 
 
Boek
2049 Counting on creativity : the creative class as antidote for neighbourhood decline: the case of Rotteram = Inzetten op creativiteit : de creatieve klasse als remedie tegen het verval van wijken: de casus Rotterdam
Vervaardigers:
Jeannette Eveline (J.E.) Nijkamp
Auteurs:
Jeannette Nijkamp ; Erasmusuniversiteit Rotterdam, Erasmus University of Applied Sciences
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Jaar van uitgave:
00-12-2016
Uitgever:
Hogeschool Rotterdam
Documentsoort:
Publicatie
Annotatie:
Deze dissertatie gaat over de effecten van initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van de creatieve industrie in achterstandswijken. De vooronderstelling dat de creatieve klasse bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de wijk is onderzocht. De auteur stelt dat de twee initiatieven in de Afrikaanderwijk: de Creative Factory en Freehouse niet substantieel hebben bijgedragen aan de economische ontwikkeling van de wijk. Ook hebben ze niet gezorgd voor meer levendigheid in de omgeving. De betrokkenheid bij de projecten nam af als gevolg van economische en politieke ontwikkelingen. ; Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
ISBN:
978-94-6169-969-5
Analoog/Digitaal:
Digitaal
Geografische namen: