Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Boek
2067 Vertrouwen in de buurt
Vervaardigers:
Godfried (G.B.M.) Engbersen
Auteurs:
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Plaats van uitgave:
Amsterdam
Jaar van uitgave:
2005
Uitgever:
Amsterdam University Press (AUP)
Documentsoort:
Publicatie
Annotatie:
Dit rapport biedt inzicht in de manier waarop burgers, door versterking van kleinschalige verbanden effectief kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van hun buurt. Kunnen problemen van een afnemende sociale cohesie en een afnemend politiek vertrouwen (ook) op buurtniveau worden tegengegaan? Wat is daar aan initiatieven en beleid mogelijk om mensen de ruimte te geven zelf bij te dragen aan de aanpak van leefbaarheidsproblemen in hun directe omgeving? Welke bestuurlijke voorwaarden moeten daarvoor gecreëerd worden? En hoe duurzaam zijn die? Mede aan de hand van veldonderzoek naar 28 'good practices' laat de WRR zien wat we daarvan kunnen leren. De Rotterdamse besproken casussen betreffen: Rotterdam Schiemond: leefbaarheidsinitiatieven bewoners en wooncorporatie, Twee brede scholen in Hoogvliet, Mensen maken de stad:
Stadsetiquette in Rotterdam, Thuis op Straat, Sport in de Buurt, Hoogvliet: bewonersbetrokkenheid bij fysieke herstructurering en De Peperklip in Rotterdam: een corporatie pakt door.
Tegelijk met het rapport werd de verkenning 'Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam: Eén verhaal over twee wijken' gepubliceerd.
Analoog/Digitaal:
Digitaal