Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

beacon
 
 
Boek
G000002546 Gedenkwaardige waarneemingen en annotatien of aanteekeningen der vrieskoude, en van het weeder. Mitsgaders eenige byzonderheeden van den laatsten gestrengen winter der achttiende eeuw gedurende de maanden November en December 1798 en January en February 1799. Ten nutte voor volgende gestrenge winters met opzigt der groote overstroomingen
Vervaardigers:
Jan (J.) Cantzlaar, -25/10/1750
Auteurs:
Opgesteld verzameld en kortelyk byeengebracht door Jan Cantzlaar
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Jaar van uitgave:
1799
Uitgever:
N. Cornel
Documentsoort:
Bibliotheekdocument
Annotatie:
Gedrukt voor 1800.
Aantal pagina's:
28 p.
Signatuur:
38 F 41 / 1
Analoog/Digitaal:
Analoog
Tijdvak: