Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

beacon
 
 
Boek
G000005651 De heylige stryden : ofte verhandelinge vande strijdperken en loopbanen der Grieken en Romeynen, en het geene daar in gebruykelijk was, waar in de woorden en spreekwijzen der kampvegters in de H. Schriftuur, maar voornamentlyk in de brieven van Paulus voorkomende, opgehelderd werden
Vervaardigers:
Jacobus (J.) Lydius, okt. 1610-1679/ Johannes (J.) Lomeier/ Adamus (A.) van Halen
Auteurs:
door Jacobus Lydius ; uyt de oorspronkelyke tale overgezet ; met de byvoegzelen van Johannes Lomeier ; met noodige aanmerkingen uit en met naukeurige printverbeeldingen verrijkt door Adamus van HalenGrieksche Romeinsche en Joodsche oudheden vermeerderd nader op het Christendom toegepast
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Jaar van uitgave:
1703
Uitgever:
Reinier van Doesburg
Documentsoort:
Publicatie
Annotatie:
Gedrukt voor 1800.
Aantal pagina's:
10, 6, 34, 9, 504, 27 p., 26 bl. grav.
Signatuur:
16 C 12
Analoog/Digitaal:
Analoog
Tijdvak: