Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

beacon
 
 
Boek
G000004610 Van de waarheid des christelyken godsdiensts : vervat in zes boeken
Vervaardigers:
Joachim (J.) Oudaan, 07/10/1628-1692/ Hugo (H.) de Groot, 10/04/1583-28/08/1645
Auteurs:
Hugo de Groot ; uyt het Latyn vertaalt; met byvoeginge van alle deszelfs aantekeningen. op veel plaatsen merkelijk geholpen; en doorgaans met een zachter leidinge bevalliger gemaakt door Joachim Oudaan Fransz in alle de aangetrokke vaarzen
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Jaar van uitgave:
1706
Uitgever:
By Barent Bos
Documentsoort:
Publicatie
Editie:
de vierden druk : althans met een zevende boek vermeerdert, in hett Engels geschreven / door Simon Patrik, in 't Neerduits overgezet
Annotatie:
Gedrukt voor 1800.
Aantal pagina's:
2, 2, 9, 3, 5, 1, 430, 10 p.
Signatuur:
50 F 21
Analoog/Digitaal:
Analoog
Trefwoorden:
Tijdvak: