Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

beacon
 
 
Boek
G000031692 Onse Vader: dat is, verklaringhe hoe God de Vader des Heeren Jesu Christi Onse Vader mede is ende wy zyne lieve kinderen zijn eerstelijck van eeuwicheyt aen door onser ghenadiger aen-neminghe door onsen lieven Heere Jesum Christum ende daer nae in der tijdt door de scheppinge ende voortbrenginge ofte gheboorte doch insonderheyt door de wedergeboorte ende voorts door zijn vaderlijcke voorsienicheyt regeringhe ende onderhoudinge verschijninge ende roepinge mitsgaders den eeuwichduerigen bystandt ende bewaringe van ons ende niet van d'andere
Vervaardigers:
Adriaan Joriszoon (A.JZN.) Smout
Auteurs:
Adriani Smoutii
Plaats van uitgave:
Amsterdam
Jaar van uitgave:
1618
Uitgever:
Marten Jansz. Brandt
Documentsoort:
Publicatie
Annotatie:
Gedrukt voor 1800.
Aantal pagina's:
VII, 135 p.
Signatuur:
XI B 34
Analoog/Digitaal:
Analoog
Tijdvak: