Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

beacon
 
 
Boek
G000027136 Heerlycke wtvaert van het lijck van de manhaftighe zee-helt Marten Harp. Tromp : ghevoert uyt 's Graven-haghe nae Delft, den 5 september, 1653 : mitsgaders sijn graft-schrift door ordre vande Heeren Staten Generael van 'd heer professor Boxhornius t' sijner eere gemaeckt, 't welck tot een eeuwige gedachtenisse op sijn tombe ghestelt sal worden
Plaats van uitgave:
''s-Gravenhage
Jaar van uitgave:
1653
Documentsoort:
Publicatie
Annotatie:
Gedrukt voor 1800.
Aantal pagina's:
8 p.
Persoon/Organisatie:
Maarten Harpertsz (M.H.) Tromp
Signatuur:
XXI F 272
Analoog/Digitaal:
Analoog
Trefwoorden:
Tijdvak: