Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

beacon
 
 
Tijdschrift
200177 Het Reddingwezen in vredes en oorlogstijd
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
W.L. & J.Brusse's Uitgeversmaatschappij
Documentsoort:
Periodiek
Aantal pagina's:
2 dl.
Signatuur:
Depot 2; P 3195
Analoog/Digitaal:
Analoog
Beschikbaarheid:
AANWEZIG: Jrg. 4, dl. 4 ( jan.-dec. 1915) - jrg. 5, dl. 5 (jan.-dec. 1916). ; Verder niet aanwezig. ; Met inhoudsopg. en reg. ; Tijdschrift uitgegeven door den Koninklijken Nationalen Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken "Het Oranje Kruis" en de vereeniging "Het Nederlandsche Roode Kruis", tevens officieel orgaan van de Ned. Ver. "Eerste Hulp bij Ongelukken", de vereeniging "Het Prov. Watersnoodcomité in Zeeland", de Nederlandsche vereeniging van spoorwegartsen, de maatschappij tot redding van drenkelingen, de algemeene vereenigde commissie tot leniging van rampen door watersnood, het Smeroefonds, het Nederlandsche comité voor oefeningswedstrijden in het verleenen van eerste hulp bij ongelukken en de commenderij Nederland de Johanniterorde
Tijdvak: