Uw zoekacties: Bibliotheek
Bibliotheek
beacon
 
 
Boek
G000045431 Ordre, instructie, ende reglement, voor schout, gesworens, en de secretaris van den Ambagte van Stolwyk : midsgaders op het stuk van de rekeninge der binnenlandsche omslagen : midsgaders de administratie van de penningen daar van procederende, opgestelt by de heeren Jacob, Baanderheer van Wassenaar, heere van Obdam, &c. &c. &c. mr. Bruno van der Dussen, raad en pensionaris der stad Gouda, ende mr. Wouter van Landschot, raad en reken-meester over Haar Ed. Groot Mog. Domynen : als daar toe geauthoriseert by de Ed: Groot Mog: Heeren Staten van Holland ende West-Vriesland : volgesn derzelver resolutie, in dat den 21 january 1689
Plaats van uitgave:
Gouda
Jaar van uitgave:
1738
Uitgever:
Johannes en Andries Endenburg
Documentsoort:
Publicatie
Annotatie:
Gedrukt voor 1800.
Aantal pagina's:
31 p.
Signatuur:
98 B 564
Analoog/Digitaal:
Analoog
Trefwoorden:
Geografische namen: