Uw zoekacties: Zoeken in een collectie
Adresboeken Rotterdam, 1858
records
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-13. Adresboeken Rotterdam, 1858; p. V. Inhoudsopgave
Titel:
J.W. van Leenhoff’s Adresboek voor 1858
Hoofdstuk:
Inhoudsopgave
Blad:
9
Jaar:
1858
Is onderdeel van:
V
O BI/,. Ocsterverkoopers 66 Officier van Justitie 11 Omroeper 66 Onderwijzers in Vrouwelijke Handwerken.... 66 H ii het Italiaansch Boekhouden. 66 „ .1 „ Teekenen 66 ,i ii de Zeevaartkunde 66 Ontvanger der Gemeente 1 Ontvangers der Directe Belastingen 14 ii der Registratie, Zegel, Successie en Dom. 15 Opzetter van Vogels 66 Opzigter over de Brandhluschmiddelen 3 ii (i ii Stads-Uurwerken 3 ii ii ii Begraafplaatsen 9 Orgelmakers 66 Oude Mannenhuis 30 ,, Vrouwenhuis 30 Oudroesten 74 Oud-Roomsch Catholijke Gemeenten 20 üuwelbakker 66 P Pachters van Sluizen 9 i. „ Tollen 9 Parapluiemakers 66 Paruikmakers 57 Passementwerkers 60 Pasteibakkers 00 Penseleumakcrs 66 Penslieden 06 Pettenmakers 07 Photographisteu 50 Pianostemmers 67 Plaatdrukkers 67 Plaatselijkc Belastingen 4 ii Directe en andere Belastingen 5 ii Werken (Dienst der) 3 ii Sehool-Commissie 43 Policrs 67 Politie 3 Porceleiuschilders 07 Posterijen (Koninklijke) 15 Practizijas 67 Procureurs 13 Proveniershuis 31 n Raad (Leden van den Gemeente-) 1 Ralacüemeesters der Tabak 8 Rederijkerskamer Thespis 39 Reeders 67 Regentessen over de Stads-Armen-Naaischool. 6 ii ,i ii Meisjes "Werkschoten 6 Registratie, (Zegel-, Successie- eu Domeinen-). 15 Regterlijke Magt 11 Regters 11 Reraonstrantsche Gemeente 17 Restaurateurs 68 Rocijcr der Plaatselijkc Belastingen 4 Roeijers (Rijks) 14 Roeveuhezorgstcr 9
Blz. Roorasch-Catholijke Gemeenten 18 n k ParochiaalArrabestuur... 20 Rotterdamsche Telegraaf-Maatschappij 30 Rouwkoetsen, (Verhuurders van) 9 Rouw verhuursters 9 Rijks-Advocaat 13 Rijks-Entrepót 14* Rij ks-Telegraaf. 30 Rijtuigschilders 68 s Schaakgezelschap 33 Schachtenmakers 68 Schatkist (Agentschap van ’s Rijks) 15 Schatter van de Plaatselijke Belasting 4 Schatters van de Personele Belasting. 14 Schavenmakers 68 Scheepsbeschuitbakkers 68 Scheepsbevrachters 68 Scheepsbouwmeesters 68 Scheepsmeter (Rijks) 14 Scheepsmeters van de Plaatselijke Belasting... 4 Schieland (Hoogheemraadschap van) 13 Schilders en Glazenmakers 68 Schipper op het Binnenjagt 9 Schoenmakers 69 School-Commissie (Plaatselijkc). . 43 Schoorsteenvegers. . 70 Schotsche Gemeente 21 Schouvvlieden. 9 Schrijnwerkers. . 70 Schutterij. . - 9 Secretarie (Plaatselijkc) 2 Secretaris der Gemeente I Sergeanten (Stads). 3 Sluizen (Pachters van). . 9 Smeden en Slotenmakers. . 71 Saippcrmakers. 71 Suuilinolenaars. 65 Sociëteiten. 71 Spaarbank 27 Spaar- en llulpkas-Verecniging. . . 32 Spekslagers .... ,72 Spoorweg-Maatschuppijeu... 42 Spijsuitdeeling. .... 80 Staats-Loterij 15 Stads Armeuuaaischool...- 7 ii Armenscholen 7 ii Armen Bewaarscholen 7 n Bank van Leerling 5 n Geueesheercu B ii Armhuis ■ 7 H Heelmeesters S ,i Herbergen, s 83 n Meisjes-Werkschoten 7 h Vroedmeesters 8 n Vroedvrouwen 8 ii Waag en Kraan 5 Stalhouders 72 Steendrukkers 72 Steenhouwers 73 StecuzctsteEs (Houtdvrouweu dor) S Stoffen varwers 73 Stoombuot-Muntachappij (Kederlaudsche) 36
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS