Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Adresboeken Rotterdam, 1859

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-14. Adresboeken Rotterdam, 1859; p. 2. Straten per wijk
Titel:
Almanak van Rotterdam, 1859 : (vervolg op het Adresboek van Rotterdam 1859)
Wijknummer:
Wijk 1
Hoofdstuk:
Straten per wijk
Blad:
98
Jaar:
1859
Is onderdeel van:
2
No. Boompjes. Wijk 1. 59 J. J. Havclaar, kassier en assurantie-dircctcur 59 Jan Havelaar & Zoon., makelaars en kassiers 60 Mevrouw de weduwe W. Snermondt,Bz., particuliere 60 ,1. W. ïabing Suermondt, commissionair 60 L. A. E. Snermondt, assuradeur 61 A. A. Reepmaker, notaris 63 Kant. van J. J. Deutz, commissionair en expediteur 63 W. G. Herklots, particulier 63 Kant. v, A. Bonman &. Co., commission. cn agenten 64 Jhr.Mr.D.G.v. To.ylingcnv. Kamerik, thesaur. d. stad 66 C. J. Thooft, particulier 67 W. Timmermans, gezagvoerder 67 Mej. E. C. Timmermans, winkelierster en tapster 67 Mcjufvrouw J. Timmerman?, particuliere 67 J- Tijssen, zeeman 68 W. Erkeleus, in Engelsche bieren 68 J. Houwing, visiteur der in- en uitgaande regten 68 E. Smith, agent der general steam navigatiou comp. 68 F. ’s Jacob, particulier 69 Kantoor van Mcrrcm Ss Co., commission. cnexped. 73 W. S. Burger, Gz., cargadoor cn reeder 74 Jacob Spanjersberg, kleermaker en lakcnkoopcr 74 E. Schleicher, commissionair 74 J. van Geyn, gezagvoerder 75 Ls. Daniels, schoenmaker 75 T. J. Daniels, schoenmaker 75 H. M. Moll, makelaar in koloniale waren 79 A. T. van Gasteel, koopman 79 Kantoor vanCruys, van Gasteel ik Knight, kooplieden 80 1’. E. Philip]), koopman 80 G. J. van Bunnick, loods 80 T. Blankart, loods 80 J. Atkins, machinist 80 D. van Wijngaarden, gezagvoerder 80 Kantoor der binnenloodsen Groote Draaisteeg'. 81 B. C. Gubbels, apotheker 83 Weduwe W. de Graad, broodbakstcr 83 A. de Graaft', particulier 83 P. Witte, logementhouder 84 A. van Elsbroek, kleermaker 84 D. A. van Oordt, kantoorbediende 84 J. Hus, gezagvoerder 84 H. Baas, stuiuman 85 J. Moujé, logementhouder 86 G. Sclzcr, winkelier 86 F. E. B. Hooijer, reiziger 87 J. Bremcr, logementhouder 88 L. H. Dudels, logementhouder 89 Kantoor van C. Hemmaun & Co., kooplieden 89 H. C. Bicker Caarten, assuradeur 89 A. C. Bicker Caarten, particulier 89 Kantoor van H. A. Bicker Caarten, assuradeurs 89 G. Levingston, cargadoor 90 Mcjufvrouw T. Nobel, particuliere 9
No. C-roote Draaisteeg. Wijk 1. 91 Kantoor van Yan Oordt, Bubc & Co., kóopliedeu 91 J. Mösenraeijer, kollijhnishouder 93 J. Couvret, particulier 93 Th. Wolft, winkelier en vischvcrkoopcr 93 F. C. D. Schlosser, conducteur 94 II. Hoppen, logementhouder 95 W. H. Melchior, school- en huisonderwijzer 95 W. Melchior, particulier 95 J. Nlessing, logementhouder 96 E. Eysbroek, winkelier en tapper 97 Mcjufvrouw A. M. Snelle, particuliere 97 P. C. T. Snelle, reiziger 97 A. IJ. Fuhri, meclicimc doctor 97 L. Ketelaar, wijnkooper 98 II. van Andcl, zeilmaker 99 Wed. H. J. van Boogerijcn, kantoor-bockwinkel Boompjes. 100 J. Verhagen, tapper en slijter 101 D. Burger, particulier 101 E. Burger, particulier 103 M. Reuchlin, particulier 103 Kant. v. lleuehlin StDutilh, wijnhand. en Gommiss. 103 Kant. v. lleuehlin, Moll & Dutilh, scheepsr. en carg. 103 J. J. Taudin Chabot, kassier 103 C. G. Schutze van Houten, agent 103 G. van Houten, agent 103 W. van Houten, C.Gz., particulier 103 C. G. van Houten, agent 104 Kantoor der N cderlandsche atoonib. maatschappij 104 J. W. L. van Oordt, directeur der Ned. st. maats. 104 Kantoor van Dijkmans & Co., oonvooiloopers 107 Passagiers-kantoor der Ned. stoomb. maatschappij 107 Jhr. Mr. A. A. Gevers Deynoot, particulier 108 Kantoor van Hudig & Pieters, cargadoors 108 Kant. v. W. P. Knaepen &Co., expedit. en convooil. 108 Kantoor van P. Hudig, makelaar in assurantiën 108 G. S. Pieters, vice-consul der beide Siciliën 108 Mr. A. van Gennep, particulier 108 Kantoor van Schmitz & Fassbendcr, comm. en cxp. 109 B. C. Cankrieu, particulier Kant. v. W. Smith & P.A.v.Es, ag. d. G.S.N.C., op de ligter 110 P. van Straatcn, huisbewaarder 113 I). Blaukenheym, koopman 113 Kantoor van D. & C. Blaukenheym, kooplieden 113 J. P. de Cock, koopman, expediteur en agent 113 Kantoor derNeder-en Middeu-llhijn stoomb,m^ats. 114 W. Schöffcr, koopman 114 Kantoor van Schleicher & Kempff, commissionairs 115 P. J. Lucardic, vlashaudelaar 115 Kantoor van P. J. Lucardic & Co., vlash.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer