Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Adresboeken Rotterdam, 1873

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-23. Adresboeken Rotterdam, 1873. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek der gemeente Rotterdam
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
12
Jaar:
1873
Is onderdeel van:
1
GEMEENTE-BE8TUUR, enz.
Gemeente-Bestuur, Naamlijst van het personeel van den Raad der gemeente Rotterdam, en indeeling der vaste commissien. Aftredenden in 1873 F. van Vollenhoven, glashaven 6 C. E. Viruly, haringvliet 53 Dr. C. H. van der Looy, zuidblaak 68 A. T. van Gasteel, boompjes 58 C. van Andel, schiekade 112 A. E. Roest van Limburg, nieuwehaven 22 R. N. L. Mirandolle, westerhaven 17 E. L. Jacobson Lz., haringvliet 36 P. Overeaauw, westerhaven 27 F. Dekker, gelderschekade 10 Mr. J. Pols, willemskade 8 H. Weymaus Ligtenberg, delftschevaart 27 W. Thijsen, wijnhaven 119 Aftredenden in 1875 Joost van Vollenhoven, westerhaven 20 W. van der Hoeven, leuvehaven 22 J. van der Hoop Jacz., leuvehaven 27 J. Hudig, westerstraat 16 B. Eickma, schiedamschesingel 71 W. A. van der Wens, nieuwehaven 85 G. J. Huygen, leuvehaven 49 L. Pincoffs, willemsplein 2 Mr. N. J. A. C. A. Hoffmann, willemsplein 4 Mr. A. Hoynck van Papendrecht, javastraat 6 G. H. Wolvekamp, nieuwehaven 82 Mr. D. van Weel, beursplein 2 Dr. A. M. Ballot, baan 7 Aftredenden in 1877 J. Mees, javastraat 8 J. L. de Bie, haringvliet 7-9 D. P. van Wageninge, een Jragtsweg 47 A. Milders, wijnhaven 153 D. Visser, westzeedijk 54 J. C Offers, haringvliet 48 M. M. de Mouchy, vasteland 16 J. van Stolk Jz., schiekade 23 P. H. Smalt, haringvliet 78 Dr. P. C. Meerburg, gelderschekade 15 J H. Hoogeweegen, schiedamschesiugel 50 Mr. J. G. Patijn, veerkade 9 J. G, Belz, westplein 14 Van de vorenstaande leden zijn: Burgemeester Joost van Vollenhoveu, westerhaven 20 Wethouders B. Eickma, schiedamschesingel 71 die als zoodanig aftreedt in 1878 Mr. A. Hoynck van Papendrecht, javastraat 6 die als zoodanig aftreedt in 1875 C. E. Viruly, haringvliet 53 die als zoodanig aftreedt in 1878 Mr. N. J. A. C. A. Hofmann. willemsplein 4 die als zoodanig aftreedt in 1875
Secretaris der Gemeente J . L. Nierstrasi, eendragtsweg 31 Ontvanger der Gemeente A, ïrostorff, leuvehaven 83 Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. Al de leden van het Collegie van het dagelijksch bestuur, waarvan de Wethouder C. E. Viruly is belast met de I dagelijksche behandeling der zaken aan en het toezigt op het bureau van den burgerlijken standen het bevolkings-register. ( bevolkingsregister. ) Voorzitters en leden der vaste commissien bedoeld bij art. 54 en art. ] 66 der gemeentewet Commissie, belast met het ontwerpen van, en het herzien der bestaande plaatselijke verordeningen, betreffende de huishouding der gemeente. Voorzitter A. E. Roest van Limburg, nieuwehaveu 22 Leden C. van Andel, schiekade 142 J. Hudig, westeratraat 15 Mr. D. van Weel, beursplein 2 J. L. de Bie, haringvliet 79 Commissie, belast met het ontwerpen van, en het herzien der bestaande plaatselijke verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd. Voorzitter De Burgemeester, westerhaven 20 Leden E. L. Jacobsou Lz., haringvliet 36 Mr. J. Pols, westplein 8 Mr. J. G. Patijn, veerkade 9 Mr. N. J. A. C. A. Hoffmaun, willemspleiu 4 G. J. Huygen, leuvehaven 49 Commissie om Burgemeester en ll'ethouders bij te slaan in het beheeren der inkomsten en uitgaven van de gemeente. Voorzitter Mr. A. Hoyuck van Papendrecht, javastraat 6 Leden J. Mees, javastraat 8 A. Milders, wijnhaven 153 L. Pincoffs, wiüeraspleiu 2 M. M. de iVlonchy, vasteland 16 Commissie om Burgemeester en Wethouders bij te staan in het toezien op het beheer en onderhoud van, en de zorg voor alle plaatselijke werken en eigendommen der gemeente. Voorzitter Mr. N. J. A. C. A. Hoffmaun, willemsplein 4
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer