Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Adresboeken Rotterdam, 1873

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-23. Adresboeken Rotterdam, 1873; p. 4. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek der gemeente Rotterdam
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
13
Jaar:
1873
Is onderdeel van:
4
HULPBANKEN BIJ DE BANK VAN LEENING. Hulpkantoor A A Nobel, hoofdbeambte, bagijnenhofstraat 6 H. J. Borst, assistent, heerenstraat S Hulpkantoor B G. W. Beunk, hoofdbeambte, bagijnenhofstraat 8 H. Baksteen, assistent, steiger 25 Hulpkantoor C K. W. A. Schouw, hoofdbeambte, snippenvlugsleeg 2 G. van Sypesteyu. assistent, veemarktstraat 16 Inbrengsters C. van ’t Hart, oppert 165 C. B Mellegers, bagijuenstraat 2 Beurzen, Markten en Hallen. Commissie van orde voor de gruoio beurs van koophandel E. J. Plate, Voorzitter, willemskade 2 M. M. de Mouchy, Secretaris, vasteland 16 J. A. P. Pit, boompjes 31 G. Eek Jr., haringvliet 56 H. Cankrien, hoofdsteeg 29 E. A. Vink, haringvliet 92 Commissie van Orde voor de Vlas- en lAjnzaadbevr s J. G. L. van Dorp, eendragtsweg 60 C. E. Dutilh, willemskade 4 B. P. van Wageninge, eendragtsweg 47 Commissie van orde voor de Korenbeurs C. van Andel , Voorzitter, schiekade 142 P. H. Smalt, Secretaris, haringvliet 78 B. M. Verbrugge, wijnhaven 135 H. Cankrien, hoofdsteeg 29 Beursknecht H. J. M. Burcksen, koningsteeg 7 Marktmeesters van de algemeenc weehnarkten en de jaarmarkt of kermis B. Lamot, oppert 49 J. C. van Bocbove, coolaingel 24 W. G. Hallensleben, boomgaardslaan 50 Marktmeester van de botermarkt G. J, Westhof, hang 73 Marktmeester van de beestenmarkt H. Zwildens, linker rottekade 125 Toeeigthouder op het plaatsen van de hekken op de beestenmarkt J. M. Roode, goudscheweg 19 Marktmeester van de groote zeevischmarkt H. van Baarle, schiedamschedijk 48 Marktmeester van de Scheveningsche zeevischmarkt C. den Hartog, zeevischmarkt 6
PERSONEEL VAN HET BUREAU Directeur A. van Sou, luigo de grootstraat 68 Hoofdcommies G. H. Brandt, kruiskade 19 Boekhouder J. C. Oerder, goudschestraat 18 Armbezoekers P. C. J. G. van Rijn, karnemelkshaveu 94 D. van der Pauwert, boezemsingel 32 Congierge P. de Groot, hoogstraat 125 Knechts P. de Klerk, warmoeziersstraat 34* 8 R. Morre, goudscheweg 43 6 J. Fransen, lange baanstraat 49 PERSONEEL ARMHUIS Huismeesteres E. L. C. Rijken, weduwe H. J. Jochems, schiedamsched. 245 J. Baelde, portier, D. Flaes, kleermaker, tweede diergaardestraat 29 J. Huy, schoenmaker, schiedamschedijk 19 6 Weduwe H. Bons, barbierster, frederikstraat E. Coenrads, opzigster over de ziekenzalen C. van Aelsen, suppoost op de vrouwen-ziekensalen H, van der Vorst, naaister, hang 97 PERSONEEL APOTHEEK hoogstraat 125 Apotheker A. C, Cramer, hugo de grootstraat 58 Bedienden J. Deyll, hoogstraat 176 A. J. Nootenboom, delftschevaart 50 J. Noortboek, weuastraat 9 A. van den Hoek, dirk smitstraat Knechts H. S. Koks, kipstraat 45 K. Verlind, goudachewagenstraat 63 H. Meijer, hoogstraat 117 I). Kraal, achter ’t klooster 7S Geneesheeren J. D. Oppenheim, zuidblaak 76 G. H. van Vollenhoveu, nieuwehaven 98 P. J. Nortier.bogaerstraat 1 F. 1. Leroi, scbiedamschesingel 8 F. M. de Prez, leuvehaven 125 T. Lycklama k Nijeholt, hoogstraat 277 G. Vrolik, houttuin 10 G. Bezeth, oppert 150 A. D. Fuhri, mosseltrap 4 Heelmeesters G. P. Kruyff, haringvliet 49 H. A. Bicker Caarten, karrensteeg 17 C. H. Eshuys, hoogstraat 249 P. A. Keuls, zuidblaak 78 E. Dekker, wijnhaven 103 Genees-, Heel- en Verloskundige te Feijenoord J. J. Erkelens, te Feijenoord Vroedvrouwen D. C. van den IJssel, breede straat 32 J. de Bruyn, linker rottekade 124 C. M. Jolles, schrijnwerkerssteeg 26 A. H. van Vliet, heerenstraal 18 S. C. Lindt, delftschevaart 4 Adjunct- Vroedvrouwen A. A. M. Snappenburg, schiedamschedijk 79 C. P. Schouten, -korte baanstraat 10 M. S. Iffinger, schiedamschedijk 99 C. Bottermau, lange torenstraat 42 A. P. van Vliet, korte
Burgerlijk Armbestuur. Zitting houdende in het Uude Mannenhuis, hoogstraat 125 fi. P. Mees RAz., Voorzitter , schiedamschesingel 15 Mr. C. E. Havelaar, Secretaris, leuvehaven 14 P. H. Smalt, haringvliet 78 C. van Andel, schiekade 142 Dr. C. H. van der Looy, zuidblaak 68 G. J. Huygen, leuvehaven 49 W. Moens, willemsplein 14 A. E,. Dunlop, veerkade 2 P. Havelaar Jz., willemskade 8 H. C. de Woltf, boezemsingel 118 A. Remy, eendragtsweg 48 E. C. W. Hoyer, westerkade 14 J. J. van Witsen, zeevischmarkt 12 Br. C. C. Ooms, leuvehaven 6 H. de Bie, zuidblaak 4 Br. H. J. Sleurs, wijnhaven 133 Commissie voor de Meisjes werkschoten Mejufvrouw A. M. van Doesburgh, nieuwehaven 168 « C. Reuchlin, bierhaveu 8 " M. C. Hudig, westerstraatl4 • M. van den Heuvel, kaasmarkt 13 " Minderop, glashaven 19
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer