Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Adresboeken Rotterdam, 1920

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-64. Adresboeken Rotterdam, 1920; p. 1256. Alfabetische naamlijst
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1920
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Hor
Namen tot:
Hot
Blad:
707
Jaar:
1920
Is onderdeel van:
1258
G.H. PIETERSE, Oppert 65b. Telef. Interc. 2616, Wr.c ml nol ü murilr'nncrhii trnpnpn _ Srnm.
SACHS & C°I Van Hogendorpsplcin 2 — Telefoon 4667 BS Heeren Mode-Artikelen, Hoeden 1 Croote keuze Wandelstokken - Parapluiesl
I Hospitaal Arnerikaansche troepen - Schie-ï ( Schieï ) damscheweg 290b-292b (Hossen, A., in modes - Koningsveldestr. 39a | Hosson, J. P. de, kantoorbed. - Schied.w. 45a ( Hossen, J. P. de, pakhuis - Hudsonstr. 27a | Hoste, Iréne - Graaf Florisstraat 94b ('Hotel Américain - Kruisstraat 54a ! | Hotel ,,Amerika” - H. v. H., Rietdijkstr. 96a-b 1 ( Hotel ..Breda” - Boerensteiger 82 IjHotel Breda (W.H. Nilwik) - Houttuin ... 75a-b ; I Hatel ,,De Beurs” - Gelderschekade ... 22 IjHotel ..Galand” - H. v. H., Pr.Hendrikstr. 95 j(Hotel Cats - Hugo de Grootstraat 57b 3 Hotel „Centrum” - Middensteiger 34a Hotel „Centrum” (J. M. H. v. Wees) Openrijsluin 2a Hotel „Du Commerce” - Hoogstraat ... 173 Hotel Continental (K.deGrooth) - Haringvl. 24 firmant: K. de Grooth. Hotel Continental - Oosterkade 11 Hotel „Europa” - Jonker Fransstraat ... 138b Hotel de 1’Europe, Grand, café-restaurant Kruisstraat 12-16 firmant: W. J. Schrijvers. Hotel de ,,1’Europe” - Goudschewagensitr. 22 ; Hotel de France - Hoogstraat 201 Hotel „de France” - Hoogstraat ... ... 218a Hotel „Harwich” - H. v. H., Rietdijkstraat 54 Hotel de Hollande - Hoofdsteeg 28b Hotel „Jeruël” - Jan van Loonslaan ... ... 18b Hotel de Kat (Aug. Fister) - Openrijstuin 9c Hotel König - Ged. Glashaven 41 Hotel N.A.S.M., ingang - Rijnhaven n.z. 55 Hotel „De Paauw” - Oranjestraat 12 Hotel Pension - B-oerensteiger 11a Hotel , .Pomona”,restaurant - Nieuweh.'St. 5 Hotel Poppel - Spaanschekade 9b Hotel „Schweinsberg” - K. Hoogstraat 14h Hotel „Smits” - Oudehoofdplein 2-3 Hotel Splendid (Willy van Meurs) - Van Oldenbarneveltstraat 67 Hotel „Stuur” (J. van Duijn) - Rietdijk ... 54 Hotel Suverein - Hugo de Grootstraat ... 61a-b Hotel „Tourist” - Reederijkade 2b i Hotel Verbrugge - Hoogstraat 187 Hotel Vogels - Hoogstraat 319a Hotel Weimar - Spaanschekade 12-13 directeur: B. W. C. Vermunt. Hotel, Wester-, (P. Gerretsen-Moonen) - Westzeedijk 9 Hotel „De Zon” (Th. van Heijningen) - Veemarkt 21a-b Hotel-Café-Restauraut „Gerard” - Oost Pot
Horst, M. Th. v. der, oud-leeraar Handels-school ( Handelsschool ) - Spoorsingel 67a Horst, N. v. der, pakhuis - Roltestraat ... 18c Horst, O. v. der, schoenmak. Ruiv.dwstr. 6b Horst, P.A.v.der, schoenm. - Korenaarstr. 28b Horst, P.J.v.der, in kruid.w. - Maurilsstr. 117c Horst, S. v. der, lompenh. - Adamshofstr. 193 Horst, S. v.der, adj.insp. Onderl. Levens-vcrzek.Mij. ( Levensvcrzek.Mij. ) ,/s Gravenhage” - Water-loostraat ( Waterloostraat ) 167c Horst, Th.v.der, schoenm. - Adamshofstr. 97b Horst, Th.B. v.der, pédicure - A.v.Nesstr. 7b Horst, W.C.v.der, kantoorbed. Rodenr.str. 82b Horst Sr., W. C. v. der, agent lev.verzek., assur. & begraf.ondern. - Zaagm.str. 43a Horst, W. W. v. der, fabrieksopzichter - Van der Takstraat 38a Horst, W.W.Th.v.der, kantoorb. Duyststr. 17b litorst, wed. G. van der, pensionhoudster - Prins Hendriklaan 45a Horst,wed.S.v.der, uitdraagst. - Rubensstr. 96b Horsten, B„ uitdrager - Dirk Smitsstraat 56b Horstink,CN.,bankbeambte - Av.Concord. 12b Horstink, J. C., kantoorbed. - Dijkstraat 50b Horstink, N. D., kantoorbed. - Dijkstr. 50b Horstink Jr„ N.D., handelsreiz. - Dijkstr. 50b Horstink. W. M., kantoorbed. - Dijkstr. 50b Horstink, W. M., parte. - Honingerdijk... 75b HorstkampJ., rijksamblen. - Vieramb.slr. 78a Horstmanhof, H. P., steende. - Tamb.str. 15a Horstmann, A. O., auto-garage - Bloem-kwcckerstraat ( Bloemkwcckerstraat ) 41b Horstmann. A. O., garage - St. Mariastr. 100 Horstmann. F. J. E., consul v. Siam (kan-toor) ( (kantoor) ) - Willemskade 22a Horstmann, F.W., huisbewaarder - Wijnh. 30b Horstmann, wed. A. Otto - Westersingel 107 Horstmanshoff. D. H„ steenh. - Ridderstr. 3 Horstmanshoff. D. II., steenh. - Stieltj.str. 14d Horstmanshoff, wed. H.C. - V. d. Takstr. 12b Hortsing, U., verificateur - J. Porcellisstr. 16b Hosang, J„ reiziger - Nieuwehaven 136 Hosang, J. W. II., goudsmid - Nieuweh. 110a Hosbach, J. A„ kantoorbed. - Berkelschel. 52c Hoskam, G.P.J.T.. kantoorb. - Middell.pl. 32b Hoskam
Prins Hendrikkade..
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer