Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Adresboeken Rotterdam, 1921

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-65. Adresboeken Rotterdam, 1921; p. 1274. Alfabetische naamlijst
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1921
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Hot
Namen tot:
Hou
Blad:
760
Jaar:
1921
Is onderdeel van:
1274
Wisselkantoor „DE BEDRS”! Koopt en Verkoopt ALLE VREEMDE VALUTA’S I Coolsingel 14 - Tel. 13431 - Noordblaak 5 B-ROTTERDAM ( BROTTERDAM )
| Hotelmij., BouwMBur. der N.V. Rottend. Baani ... ... 3ila architecten; Otten & Logemann. Hotho, H. W., part. - Maaskade 111b Hotke, Caths., makel, in tabak & agent van buitenl. huizen - Boezemsingel 202 G. W., boekhouder - Palestinastr. 55a | Hotke, J.E., gross. in manuf. - Goud.rijw. 59a 1 Hotke, P., koopman - Haringvliet 58 | Hotke-Boudewijns Knaap, wed. L., parte. | Walenburgerweg 46a Hots & Co., ijzermagazijn - Jodensteeg ... 9 Hott, L., in biscuits & banket - Simonstr. 19a Hotte, F. W., ingenieur - Mathenesserlaan 316a } Hotte, W. A. L., particulier - Heemr.sing. 233 Hotz & Co., ijzer-&staalhandeil - Wijnhav. 100 firmanten: A. P. Hotz, E. G. Th. van ‘Kaalte. Houben, A.(J.Gs, electricien - Velgersd.'str. 2a Houberg, A. J., part. - Oost Maaslaan ... 64b Houberg, A. R., part. - JeruzalenTstraat ... 64 Houberg. B. C., controleur - Boezemsing. 188c Houberg, C.G.IJ., kantoorb. - Jeruzalemstr. 64 Houberg, J.G.CH. onderw.es - Jeruzalemstr. 64 Houberg, J. Q. H, procur.h. - Boez.sing. 188c Houberg, P. A., hand.reiz. - Goudschestr. 22a Houberg, R.C., kantoorbed. Boezemsing. 188 , Houdenbrouok, F., koopman - Noordsing. 110 Houdt, J. v., in aardapp. & groenten - Steven Hoogendijkstraat 37a Houdtzagers, L., koffieh.h. - Sluisjesdijk 121 Houdijk. C.. zetkastelein - Kruiskade ... 84b 1 Houët, L. B. J., aannemer v. begraf. - Gedempte Bierhaven 19c Houet, iM'. H. J.. wink. in kruid.fwar. C r o o s wijk ach e straat 92b Houffelaar, U. M., kapper - L. Warande 23b Hougeé, J., kantoorbed. - N. Binnenw. 357a Houniet, C. J., pakhuis - Wateringhestr. 10a Houniet, H., kellner - Nozemanstraat ... 12 Houniet, H. J., winkelier - Agniesestraat 73 Housse. C. la, boekhouder - H.Kerst.str. 65c Hout- & Heipalen Mij., N. V. Nederl. - Wijnstraat 91b directeuren; J. C. C. de Breij, Mr. F. Ph. Fr. Thijssen. Hout, wed. J. J., wink.ster - Hoveniersstr. 59a Hout, J. In ’t, houtdraaier - G.Scholtenstr. 131b ) Hout, P.in ’t, schoenmakerij -Waterl.str. 73a Hout-Lagerwaard, wed. C. in ’t, hotelh.'Slt. H
Hotel ,,Amerika” - H. v. H, Rietdijkstr. 96a-b Hotel Belle/vue - Spaanschekade >... 7 Hotel ,,De Beurs” - Gelderschekade ... 22 Hotel ,,Galand” - H. v. H, Pr.Hendrikstr. 95 Hotel ,,Centrum” - Middensteiger 34a Hotel ,,Centrum” (J. M. H. v. Wees) - Openrijstuin 2a Hotel „Du Commerce” - Hoogstraat ... 173 Hotel Continental (K.deGrooth) - Haringvl. 24 firmanten: G. B. de Groo-th, K. de Grooth. Hotel Continental - Oosterkade 11 Hotel Coomamis, Mij. tot Expl. v. het Grand Café, Restaurant - Hoofdsteeg 12a-b Hotel van Bruten - Oranjeboomstraat ... 54b Hotel ..Europa” - Jonker Fransstraat ... 138b Hotel de 1’Europe, Grand, café-restaurant Kruisstraat 12-16 firmant: W. J. Schrijvers. Hotel de France - Hoogstraat 201 Hotel ,,de France” - Hoogstraat 218a Hotel Fritz - Hieuwehaven 107 ( Hotel ,.Harwich” - H. v. H. Rietdijkstraat 54 Hotel de Hollande - Hoofdsteeg 28b Hotel ,,Jeruël” - Jan van Loonslaan 18b Hotel de Kat (Aug. Fister) - Openrijstuin 9c Hotel König - Ged. Glashaven 41 Hotel de Kroon (J. J. Heller) - Haringvl. 71a Hotel N.A.S.M., ingang - Rijnhaven n.z. 55 Hotel ,,Nassau” - Boerensteiger 82 Hotel JNassau” - Houttuin 75 Hotel ,,De Paauw” - Oranjestraat 12 Hotel , .Pomona”,restaurant - Nieuweh.st. 5 Hotel Poppel - Spaanschekade 9b Hotel ,,Royal” - Witte de Withstraiat ... 18-20 1 Hotel ,.Smits” - Oudehoofdplein 2-3 Hotel ,,Stuur” (J. van Duijn) - Rietdijk ... 54 Hotel Suverein - Hugo de Grootstraat ... 61a-b Hotel ..Tourist” - Reederijkade 2b , Hotel Verbrugge - Hoogstraat 187 Hotel Vogels - Hoogstraat 319a Hotel Weimar - Spaanschekade 12-13 directeur: B. W. C. Vermunt. Hotel, Wester-, (P. Gerretsen-Moonen) - Westzeedijk 9 Hotel ,,de Zon”, J. Meijerink - Hoogstr 126 Hotel ,,De Zon” - Groote Draaisteeg ... 16 Hotel ,,De Zon” (Th. van Heijningen) - Veemarkt 21a-b Hotel-Café-Restaurant ,.Gerard” - Oost Pottebakkerssteeg 3a-b Hotel, Café-Restaur. ,.Victoria”- - Will.pl. 1 Hotel-inrichtingen, fa. van Zwanenburg - Wijnhaven 96a-b
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer