Uw zoekacties: Zoeken in een collectie
Adresboeken Rotterdam, 1939
records
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 27. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
79
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
27
VER EE MG IN G K.K. K B AA M YERZOR G ING. Centraal Bureau; Plaatsingsburoau eu R.K. Consultatie Bureau voor zuigelingen. Goudschcsingel 203. Presidente : Mevr. M. Stevens —de Bay. Vier-presidente: Mej. II. Eender. Secretaresse: Mej. Jungerhans, Meemraadssingel 295. Penningmeesleresse: Mevrouw Buijs —Heiberg. Directeur: Pastoor 1-'. J. Zandvoort, Weste Wagenstraat 55. ST. ANTONIUS GESTICHT. Verpleging van K.K. zieken, gebrekkigen en Hulpbehoevenden. Nieuwe Binnenweg 33. Bestuur: Mevrouw C. Middendorp—Wessels, presidente. Mej. I). van der Lugt, secretaresse, W. de Withstraat 94c. Mej. .1. de Groot, Penningmeesleresse, Eendraehtsweg 10. Oogarts: Dr. H. K. de Haas. SANATORIUM! VREDENOORD. ’s-Gravenweg 107. Directeur: Broeder-Overste Pachomius. STICHTING PARK HERSTELLINGSOORDEN. ,,De Heuvel”, Heuvcllaan 2. ,,Enk”, Enk 98. Secretaresse: Mevr. P. de Vries—de Savornin Lobman, van Vollen-hovenstraat ( Vollenhovenstraat ) 11. RADIO-TH EB APEUT1SC11 INSTITUUT. Bergweg 323. Geneesheer-Directeur: Dr. II. Lammers. Arts: A. A. W. Molenaar. BOTTERDAMSCHE VEREENIGING TER BEHARTIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN VAN ZENUW- EN ZIELSZIEKEN. Correspondentie-adres; Rotterdam, Oostzeedijk 203, tel. 55023. ADRIAAN-STIOHTING. Orthopaedische kliniek en inrichting lot opleiding voor lichamelijk, gebrekkige kinderen (school voor buitengewoon lager onderwijs en vakopleiding). Hillegersberg, Straatweg 226. Regenten: Mr. E. F. Bonjer, voorzitter, Westplein 7. Mevrouw P. de Vries —de Savornin Lobman, secretaresse, van Vollenhovenstraat 11c. .1. G. A. Fontein, penningmeester, Kralingscheplaslaan 24. Geneesheeren: Dr. .1. van Assen Jzn. cn D. van Dijk, arts. Directrice: Mej. C. M. Bruigom. CENTRALE PO LIK LINIEK. Goudschcsingel 145, Telefoon 57490. VEREENIGING WESTERPOLIKLINIEK. Nieuwe Binnenweg 358b. Hieraan zijn de volgende medici verbonden; N. L. Gerlach, oogarts; F. H. Stibbe, oor-, neus- en keel-arts; H. J. Boevé, chirurg, C. Ph. Schokking, huidziekten en ziekten der urinewegen; M.
INRICHTING VOOR PHYSISCHE THERAPIE. Schiekacie 44 b. Arts: Y. Hel tenia. NEDER LA NDSCHE VEREE NI O IN G TOT BESTRIJDING VAN LI'IMS. Finsche-Inrichtlng. Leuvehaven lil. Inrichting tol behandeling van lupus, vulgaris en ander tubercu-leuze ( tuberculeuze ) aandoeningen. Geopend iederen dag. Bestuur: Pb. Mees, voorzitter ; Mr. .7. ,1. Krantz, waarnmd. sccr.- penningm.: Mr. .1. Burgerhout, II. G. .1. de Monchy. Direcleur-geneesheer: Dr. C. M. Kleipool. PROVINCIALE ZUID-HOLLANDSCHE VEREEN!GING TOT BE-STRIJDING ( BESTRIJDING ) DER TUBERCULOSE, gevestigd te Rotterdam. Bestuur: Voorzitter: Dr. .1. H. Wagener, Kruiskade 102b. Secretaris: J. H. A. Vooren, Hoofdstraat 180, Sassenheim, telefoon 4726. Pcnninepneesleres: Mevr. C. C. van Nieuwenburg—van Kleeff, Rotterdamscheweg 135, Delft. Aantal aangesloten plaatselijke verecnigingen 148. VEREENIG1NG TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE te Rotterdam, Stationsweg 39. Bestuur: Dr. .1. Siegenbeek van Heukelom, voorz.; Dr. D. Klinkerl, onder-voorz.; Dr. K. F. O. James, secr.; Vijverlaan 3; J. A. Oost Budde, penningm.: Dr. ,1. ,1. Bloemen; Mr. L. A. Donker; J. E. Feisser; Mr. S. N. B. Halbertsma; I. van der Heijden, arts, Mr. J. Leopold; Dr. L. F. D. E. Lourens; Mr. D. M. Meer-tens; ( Meertens; ) F. L. D. Nivard. Consultatie-bureau: Stationsweg 39. Ingang voor patiënten en dienstingang: Delftschestraat 40. Direcleur-geneesheer van het consultatie-bureau: Dr. J. II. Wagener, Spreekuren van 8—10 uur v.m., behalve Zaterdag en na afspraak van 1 —3 uur, behalve Zaterdag. CONSULTATIE-BUREAU VOOR LICHAMELIJK GEBREKKIG EN. Westersingel 103. Spreekuur: Dinsdagavond van 7—8 uur. Leider : Dr. J. van Assen Jzn. Bestuur: Prof. Mr. J. A. Eigeman, voorzitter: Mr. H. de Bie; Mr. II. C. Hintzen, penningmeester (p.a. R. Mees en Zoonen); Dr. S. J. R. de Monchy, Dr. J. van Assen Jzn.. secretaris , Wester-singel ( Westersingel ) 103. CONSULTATIE-BUREAU X dor Rotterdamsche Vereeniglng tot bescherming van Zuigelingen. Goudschesin
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS