Uw zoekacties: Zoeken in een collectie
Adresboeken Rotterdam, 1939
records
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-77. Adresboeken Rotterdam, 1939; p. 28. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Adresboek der gemeente Rotterdam en van de gemeenten Hillegersberg, Overschie en Schiebroek ; 1939
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
80
Jaar:
1939
Is onderdeel van:
28
R.K. VEREENIGING HET W1T-GELE KRUIS. Voorzitter: Dr. C. A. A. Minderop. Secretaris: Mr. P. M. .1. Nolet, Ecndrachtsweg 23. Penningmeesleresse: Mevr. M. Stevens —de Baij. ZUIDHOLLANDSCHE VEREENIGING „HET GROENE KRUIS". Eere-lid: Prof. K. de Snoo te Utrecht. Hoofdbestuur: Dr. .1. Ph. Elias, Rotterdam, Voorzitter; Mr. J. ,1. R. Schmal, Voor-burg, ( Voorburg, ) Ondervoorzitter: ,1. T. Rademacher, arls te Spijkenisse, Secretaris; Mr. C. M. van Sillevoldt Jr., Wassenaar, Penning-meester: ( Penningmeester: ) (1. van Andel, burgemeester te Zuidland; Dr. M. D. Horst te Leiden; Dr. E. H. Hermans te Rolterdam; Mevr. N. C. Coeló-Boogaerdt ie ’s-Gravenhagc. Gecommitteerde van het hoofdbestuur: Mevr. F. Keyzer la Plein, Hoek van Holland. Correspondentie-adres: Hoofdbestuur, Mathenesserlaan 420, Rot-terdam. ( Rotterdam. ) Ontsmettingsd lenst: Dr. M. I). Horst, Directeur-Administrateur, Rijnsburgerwcg 163 te Leiden. Commissie voor Ziekentransport. Voorzitter: Dr. A. .1. Bossers te ’s-Gravenhagc. Secretaris: .1. T. Rademacher, arts te Spijkenisse. Commissie voor Kruamvrouwenverzorging en Zuigclingen-beschenuing. ( Zuigclingenbeschenuing. ) en tevens voor de hygiëne van het kind. Voorzitter: Dr. .1. Ph. Elias, Rotterdam. Secretaris: Dr. T. Beekenkarnp te Gouderak. Leidster der leergangen in zuigelingen- en kraamvrouwenverpieging: Zr. H. F. Hattink, Schiedamscheweg 49a, Rotterdam. Centrale commissie voor huiszorg. Voorzitter: Dr. A. .1. Bossers te ’s-Gravcnhage. Secretaresse: Mr. F. Keijzer la Plein, Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 141. Commissaressc voor ziekenverpleging: Mevrouw C. A. Wilkens — Havelaar, Rotterdam. Claes de Vrieselaan 132a Commissie lot bevordering van hot ouderwijs iu E.H.B.O. Secretaris: .1. A. Bos, arts te Pijnacker. Commissie tot bestrijding van geslachtsziekten. Voorzitter: Dr. E. H. Hermans te Rotterdam. Commissie voor geestelijke Volksgezondheid. \'oorziller: Dr. Joh. van der Spek, Poortugaal. Secretaris: Dr. E. Ph. Elias
VEREENIGING ..ROTTERI»AM". Yorcon. Tot liet Verloonen van Eorsto Hulp hij Ongelukken. Crooswij kschekade 12. Beschermheer: Mr. P. .1. Oud, burgemeester van Rotterdam. Ie Voorzitter: L. A. van Engelenburg Jr. Ie Secretaris: C. van der Raaden, Willebrordusstraat 105b. 1c Penningmeester: G. .1. Kleppe. Geneeskundig-Adviseur: Dr. E. H. J. de Vries. Rechtskundig-Adviseur: Mr. W. R. Emmcn Riedel. Eerste Hulp Colonne. Leider: Dr. .T. H. E. de Vries. Opper commandant: L. A. van Engelenburg Jr. Commandant: W. J. de Jongh. K.K. VBREENIOING VOOR EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN. Leider-Adviseur: Dr. J. .1. Koning. Rechtskundig-Adviseur: Mr. R. Hoogeweegen. Voorzitter: H. Wennekes. Secretaris: C. Kommeren, Gaesbeekstraal lila. Penningmeester: R. W. Loos, Speelmanstraat 105. CENTRAAL GENOOTSCHAP VOOR KINDER HERSTELLING*- EN VACANTIEKOLONIES. Afdceling Rotterdam. Secretariaat; Schiekade 98a. Bestuur. A. Hijmans, arts, Voorzitter; G. II. L. Schouten, Secretaris ; Mevrouw M. M. Schouten —de Koster, Penningmeesleresse ; P. .1. van Beest, mevrouw N. van Glee ff —Spanjaard, J. liasper, ir. N. A. van MUI. K.K. VEREENIGING TOT UITZENDING VAN ZWAKKE EN TUBERCULEUZE PATIËNTEN ST. JOSEF. Aelbrechtskade 18. Bestuur: Dr. W. B. Hudlcston Slater, Voorzitter: II. Stuivers, Nieuwe Binnenweg 290, Secretaris; mevr. .1. ,1. M. Oster —Keulemans, Pen n ingmeesleresse. K A TIIOLIEK E K INDE R l 1T Z E NIH NG in het Bisdom Haarlem, afd. Rotterdam. Bureau: Westersingel 14. Bestuur: A. Knijpers, Voorzitter; Dr. H. A. C. Schaaf, Secretaris; Meemraads-singel ( Meemraadssingel ) 102; E. W. Janssen, Penningmeester. GENOOTSCHAP TOT BEVORDERING DER KOEPOK-INENTING. ( KOEPOKINENTING. ) Onder de zinspreuk ,,Ne Pestis intret vigilia”. Lijnbaanslraat 2 6. Geopend; van 9 —12 uur en van 2 —4 uur. Zaterdags van 9 —12 uur. De zittingen der kostelooze inenting worden gehouden Maandag en die tegen betaling van 12.— per persoon, Woensdag, van 3—3i uur in het gebouw van Ohlenbarncvcltstraal 2 te Rotterdam. R.K.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS