Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-61. Adresboeken Rotterdam, 1917; p. 87. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1917
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
93
Jaar:
1917
Is onderdeel van:
87
Hoofdagentuur Erven Lucas Bols, Amsterdam
Rotterdamsche Coupeursvereeniging. Afdeel, v. den „Eersten Nederlandschen Cou-peursbond.” ( Coupeursbond.” ) T. F. J. van Flulssen, voorzitter, Noordsing. 162a FI. Kuiters, secretaris, Pijnackerplein 15b R. J. Brandt, penningmeester, Hugo de Groot-straat ( Grootstraat ) 129 PI. F. Verheij, commissaris, Noordmolenstr. 35a W. van Zwieten, commissaris, L.Verschuierstr.62a Secretariaat: Pijnackerplein 15b Kleermakersvereen. ,,Eendragt maakt Magt.” Afdeeling R’dam van den Nederlandschen Bond in de Kleeding-Industrie. Secretariaat: Jac. Bekkers, Kruiskade 43b H. Olthof, Goudschewagenstraat 2c Schoenmakersvereeniging ,,St. Crispijn”. Bestuur Ie voorzitter, C. G. Mooij, 2e voorzitter AI. J. H. Lausberg, le secretaris, Boekh.str. 36a PI. J. Zon, 2e secretaris H. C. de Goeij, le penningmeester H. W. Lukking, 2e penningmeester M. de Plaas, commissaris P. A. F. van Hirtem, commissaris F. M. van Schoneveldt, commissaris Bond van Schoenmakersvereen. „Eendracht maakt Macht.” Bestuur le voorzitter, PI. C. de Goeij, 2e voorzitter T. J. van Rossum, le secretaris, Oosteinde 19a PI. J. Zon, 2e secretaris M. Spits, le penningmeester A. C. Ouwejan, 2e penningmeester D. Moolenaar, commissaris Schoenmakersvereen. „Het Oosten”. Bestuur J. C. Vucht, voorzitter T. J. van Rossum, secretaris, Oosteinde 19a PI. J. Zon, penningmeester P. J. van Beers, commissaris J. Leeneman, commissaris Schoenmakersvereeniging „Het Westen”. Bestuur C. M. van Esch, le voorzitter A. C. G. v. d. Leek, 2e voorzitter B. C. J. Krook, le scretaris, Puntstraat 50 B. Goudswaard. 2e secretaris M. Spits, le penningmeester W. M. v. d. Poel, 2e penningmeester W. A. v. d. Jagt, algem. adjunct Vereeniging van Rotterdamsche Patroons in het Dameshoedenbedrijf. R. PI. Bartels, voorzitter. Jonker Fransstraat 136 A. Leons, secretaris. Binnenweg 80
C. H. Zwaan, penningmeesteresse, Hang 87 H. Hopster, Noordblaak 51 M. I. van Dam, Jonker Fransstraat 74 Jacq. Hartogs, Weste Wagenstraat 70 Bond van Nederlandsche Schilderspatroons. Secretariaat: L. de Groot, Leuvehaven 63. Schilderspatroons-Vereen. ,, Lucas”. Afdeeling R’dam van den Bond .van Nederl. Schilderspatroons. Secretariaat: Nieuwehaven 158a. L. de Groot, voorzitter, Leuvehaven 63 J. J. Tuynenburg Muys, secretaris, Nieuwehaven 158a Nederlandsche Stukadoors Patroons-Bond. Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 11 September 1902. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 27 April 1903, Staatsblad No. 97. Bestuur P. Jonkhoff, voorzitter, Heere Binnensingel, Groningen A. C. Elfring, secretaris, Z.O. Buitensing. 144-145, - Den Haag H. van Vreeswijk, penningm., Delftschevaart 26a Rotterdam Afdeeling Rotterdam. A„ Kneteman, voorzitter, Oostzeedijk 276 H. van Vreeswijk, penningm., Delftschevaart 26a M. van Riet, secretaris, Ger. Scholtenstr. 35 Bond van Sleeperspatroons en Goederen-vervoerders ( Goederenvervoerders ) te land, te Rotterdam. Secretariaat: P. W. Bliek, Voorhaven 17 Rotterdamsche Sleepers- en Voerlieden- Vereeniging. Secretariaat: Boompjes 106. J. de Vries, voorzitter, Rozenburgslraat 65c G. van den Bosch, secretaris. Boompjes 106 Rotterdamsohe Spekslagers Vereenlging. Nicolaas Jager, secretaris, Teilingerstraat 37a Coöperat. Vereen. ,,Rotterdamsche Huidenclub”. J. P. Nije, voorzitter, kantoor Pelgrimsstraat 5
I F. W. A. Austermöiier ■ CooSsingel 40 - Telef. 11401 IHÜÜR EN VERHUUR - - - I van VASTE GOEDEREN
1ÏSS±±1S: - Gebr. RIJKEN & DE LANGE
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS